dies ist eine Arbeitsliste, die sich bis zum Erscheinen des Faszikels

Werbung
Stichwortliste S
Anmerkung: dies ist eine Arbeitsliste, die sich bis zum Erscheinen des Faszikels geringfügig ändern
kann.
Stand: Oktober 2008
Stichwort
Sa
dŠA (Ara)
dSA4
Sa-a
dŠa2-a-bu
Sa,ād, Tall
dŠa3-an-ba
Ša,artu
Saba0, Saba0ai
Sabäer, Sabäisch
Šabarta
Ša-bāštašu-ūma-imaḫḫaru
Sabbat
Sabidi
Šabi’ilātu
Šabikum
Šabiliš
Šabirēšu
dŠa3-BIR-nun
Šabiš
Sābi0um
Sab(i)um
Sabīy Abyad, Tall
Sab/plu
Šābu
Sabum A und B
Sabum B und A
Sabz, Tappe
Sabzābād
Sachs
Sack
Sacy
Sadar(a)nunna
Sadda, Tall asŠaddāda, Tall
Saddakue/iš
Šaddari/u
Šadikanni
Verweis nach
Isimu ; Usmû
Südarabien
Südarabien
Šaparda
Šappatu
Irbidi Ntr.
Šāpikum
Šapili
Šadubur-nun
Sabum
Šarab(u)
Hausgeräte
Silvestre de Sacy, Antoine Isaac
Sattagydien
Sa-diri-nun-na
Šad/tlaš
Šadru
Šadubur-nun, Šadubur(u)
Šadum-adal von Ašlakka
Šadum-labi von Tappišum
Šadum-labua von Ašnakkum
Šaduppûm A
Šaduppûm B
Šadu-šarri von Azuḫinnum
Sa12-du5-unuki-ga
Sa’e (dSa-e3)
Säge A
SägeB
Ša-emārišu
Sänfte A
Sänfte B
Sänger, Sängerin A
Sänger, Sängerin B
Säule, Säulenhalle
Safar, Fuad
Sāfōn
Safran
dSAG
Šaga-dula
Sa-gal, Sa-maḫ, Sa-še
Šagan
Šagan-la2-lu2-kar-kar
Šagan-šegbar
Šagarakti-Šuriaš
Sagartai, Sagartier
Sag-aš
dŠag-BAR-šu-du7
Sagbat
Sagbiše-ea
Sag-da-na
Sage
Šage-pada
dSAG.GÁmušen
Saggal, Sakkal
Sag-GANA2tenû: gestrichen
Saggar
Saggarātum
Sag-ga-šu-e3-a
Saggišu
Sag-gulgul
Sadar(a)nunna
Šatru
Šadum-labua
Sasug-unuga
Lugalza'e/sa'e
Damaskus
Sapunu
Gewürze
Dunga Ntr.
Sumuqan
Šaman-la2-lu2-kar-kar
Saman-šegbar
Sonnengott(heiten)
Mythologie
Sag-bi-še3-e3-a
Sag-il2
Sagillu
Šāgimu
ŠA3-GIR2: gestrichen
Šāāir Bāzār A
Šāāir Bāzār B
dSag-kal
dSag-kár(a)
Sagkud
Saĝ-kulkul
Sag-dLama-n[a-rú-a (?)]
dSag-MAŠ-šu-du7
mul/dSag-me-gar
dSAG.⌈MÙŠ?⌉
dSag-sa-nu?-ba
dSag-šen-šen
Sagšunuba
Sagšutašubšuba
Sag-TAR: gestrichen
Sagub
Sāgˇūr, Nahr asŠa3-GUR4
Sagura
dSAGxUR-me-lám
Sagurru
d/mulSAG.ÚS
Sagzābād
Saḫ, Šur(i)jaš(i/u)
Šaḫan
*dŠāḫan = dMUŠ
*Šaḫan-gal: gestrichen
Šaḫarinu
Šahdād
Šaḫḫaššara
Saḫi
Šāḫirtu
Šāh Kuh
Sahne
Šahr-e Sūḫte
Šaḫrīnu
Šahrizōr-Ebene
Šaḫurunuwa, Šaḫurunuwa-Urkunde
Šaḫurunuwa II: gestrichen
Saidūnu
Šaiḫān
Šaiḫ Hamad A
Nin-šubur § 2c
Numušda § 1
Saggal, Sakkal
Sonnengott(heiten)
Saĝ-gulgul
Sonnengott(heiten)
Planeten § 2 d
Sangura
Nin-gišzida § 3 dGud2-me-lam2 zu lesen
Qazvin-Ebene § 3.3
Niraḫ, Irḫan §1
Muš-gal (kein Artikel)
Šaḫrīnu
Persepolis § 9
Milch(produkte), Rind A. § 5
Sidon
Hūrīn Šaiḫān
Šaiḫ Hamad B
Šaiḫ Hasan
Ša-imērišu
Saiteninstrument
Šajanuwanta
Sa2-kalam-ma
Šakan-šeg8-bar: gestrichen
SaKAR-du(g)
Sakartaş
Sakāvand
Sakçagözü
dSá-KIN
Šākin-arḫi
Sakka
Sakka/Sakkīya
Sakkal
Šakkan
Šakkanakku A
Šakkanakku B
Sakkukūtu
Sa2-kur: gestrichen
Ša3-kuš2-u3-kalam-ma
Šakuwašša
Šala A
Šala B
Salāhīja
Šalaḫšuwa
Salam
Salankahīya, Tall
Šalaš
Ša3-la2-su3: gestrichen
Šalati/uwar(a),
Šalawana, Šalawani, Šaliwana
Salbatānu
Salbe, Salbengefäß
Salbung
Šalibi
Sal'ila
Šalim-aḫum
Šalimtu
Saline
Šaliwana
Šal(l)aḫšu(w)a
Šallapa
S/Šallat(u)
Sallu
Damaskus
Harfe, Laute, Leier
Que. B. § 2.2
Mondgott § 2.4
Skythen
Saggal, Sakkal
Sumuqan
Statthalter; Mari A §§ 4,5; B § 3.2.2,3.5,4.2,4.3
Šal(l)aḫšu(w)a
Sitzbild; Sonnengott(heiten); Standbild
Šala. A. § 4; Šaluš
Salz
Šalawana
Šalpa
Sallum
Šalmā, Šalmija
Salmanassar I.
Salmanassar II.
Salmanassar III.
Salmanassar IV.
Salmanassar V.
Salmānu
Salmānu-ašarēd
Šalmija
Salmu
Salomo, Salomonischer Tempel
Salonen, A.
Šalpa
Sāltu
Salua
Šalubjā
Šāluš, Šālaš
Sa-lu2-ulu3
Salvatorische Klauseln
Salz, Versalzung A
Salz, Versalzung B
dŠa-ma-da
Šam(a)g/ka(n)
Sa-maḫ
Šamak : streichen
Šam(a)kan : Streichen
Sam'al A
Sam’al B
Saman
Saman, Tall asSamana
Saman-azu
Saman-KUŠ
Šaman-la2-lu2-kar-kar
Šamanminuḫi
Šaman-šegbar
Samānu
Sam(a)nuḫa/u
Samānum
Samaria
Sāmarrā’
Sāmarrā’-Kultur, -Keramik
Šamaš
Šamaš-erība
Šamaš-ḫāsir
Salmanassar
Šalmā, Šalmija
Sitzbild; Sonnengott(heiten); Standbild
Zenobia
Muttergöttin § 3.34.
Sonnengott(heiten) bei den Hurritern; Sumuqan
Sa-gal/maḫ/še
Samsī-Addu
Sāmerīna
Surmarrati
Sonnengott
Šamaš-ibni
Šamaš-mudammiq
Šamaš-rēša-usur
Šamaš-šuma-ukīn
Šama'unu
Sambuganni
Same, Saatgut
Sa-me
Ša-me-la-a : streichen
Sāmerīna
Samgunu
Šamḫum
Samirina
Samium
Sammeltafel
Sammeltafel, heth.
Sammelurkunde
Sammêtar
Sammuramāt
Šamna
Šamri
Šamšā/jīa
Samsat
Šamšī-Adad I.
Šamšī-Adad II.
Šamšī-Adad III.
Šamšī-Adad IV.
Šamšī-Adad V.
Šamšī-Bēl
Samsī-Eraḫ
Samsī-Haddu
Šamšī-ilu
Samsimuruna
Samsu
Samsu-ditana
Samsu-iluna
Šamšu-mātāti
Samsun: gestrichen
Šamšu-šarrī
Sāmu
Samug
Šamuḫa
Samu-Haddu
Sam'una, Šama’unu
Šamuš
Šana
Sam'una, Šama'unu
Sāmerīna
Sammeltafel
Semiramis
Assur-dān
Sonnengott
Oymaağaç
Šana
Šanabaku : streichen
Šanabi : streichen
Šanāf, Ḫirbet ašŠa/inaḫu(i)t(ta)
Sanasa
Šanawit(a)
Šanda
Sandakšatru
Sandale
Šandalukka
Šandašarme
Sandstein
Sanduarri
dŠA.NE
dSANGA(xA)
Sangar
Sangarītu
Sang-e Čaqmāq
Sangibutu
Sangu
Sangura
Šanḫara
Sanherib
Šānidar
Šanku
San Nicolò
Šantalukkan
Šanta(š)
Šanû: gestrichen
Sapak (dSa-pa-ak)
Ša3-par4
Saparda
S/Šaparda
Sapar-nuna
Šapattu
Šapaza
Saphir und Schmirgel
Ša-pī-Bēl
Šāpikum
Šapili
Sāpin-ajjābi
Šapinuwa
Šapiya
Saplu
Sappum
Zanasana
Ša/inaḫu(i)t(ta)
Schuh(werk)
dŠID(xA)
Saggar
Saggarātum § 4
Sanga
Šandalukka
Šanda
Sardeis
Nachträge
Sab/plu
Sapunu
Šara
Sarāb, Tepe
Šarabdāja
Šarrab(u), Šābu (KAL.EDEN)
Šarab(u)
Šaram
Saratigubisin
Sar-a-ti-gub-si-in
Sarbat
Sarbû
Sarbua
Sardanapallos
Sardê
Sardeis
Sarduri I.-IV.
Sar-e Pol-e Ẕahāb
Sarg
Šar2-gal
Šar2-gaz
Šar2-gi4-a
Sargon I. von Assur
Sargon II. von Assyrien
Sargon von Akkad
Šar2-gur2
Šarḫat
Šarīf Ḫan
Šar-Il
Šarimmati
Sarin: streichen
Šarišša A
Šarišša B
Šar-kali-šarrī
Sarkataş
Šar2-KIN
Sarkophag
Sarkophaggrab
Sarlagab
Šarma-Adad von Assur I., II.
Šarmaššu
Šarnida
S/Šarpānītu u Bêlet ilâni
Sarpul ẕuhāb
Šarrabānu
Šarrabu
Šarra-el
Šarrab(u)
Sarkophag
Tarbisi/u
Šarra-mātin
Que
Grab 584a
Zarpanitu
Šar-e Pol-e ẕaḫāb
Sarragīti/u
Šarr(i)aḫītu, Šarraḫu
Šarra’ītum
Šarraja von Eluḫut
Šarraja von Razama
Šarra-mātin
Šarrat-Dēri
Šarrat-Dilbat
Šarratḫītu ?
Šarrat-kitmuri
Šarrat-nipḫa
Šarriaḫītu
Šarri-Dagan
Šarrija von Ešnunna
Šarri-Kušuḫ
Šarru
Šarru-kē/īn
Šarru-lū-dāri von Askalon
Šarruma
Šarrum-bāni
Šarrum-kīma-kalîma von Razama
Šar2-šar2
Šar2-šar2-ra
Šāru
Šar2-u
Sarūgˇ (Übersichtsart.)
Saruna
Šar2-ur3/ur4
Sarzec, de
Sa-še
Sa-še-ušum,-gal,-si-sa2
Sasi
Šaššamu
Šaššaru
Šaššu
Šassūru
Sasug-unuga
Ša3-sur-ra
Šasurra+
Šaš(u)rum
Ša3-su3-zu
Sataran
Ša-taššûta-imaḫḫaru
Šatlaš
Satran?
Satran
Šarraḫītu
Sargon
Suruna
Sa-gal, Sa-maḫ, Sa-še
Säge
Ša3-tur3
Ištaran
Šad/tlaš
Satrap
Šatru
Sattagydien
Sattel
Šattiwazza
Šattuara I, II
Ša3-tur3
Saturn
Ša3-tur3-nun-ta-e3
Ša3-DU
Saugrohr A
Saugrohr B
Saum
Šaumatari
Ša-u18-ša
Šaušga A
Šaušga B
Šaušgamuwa
Šaušḫalla
Šauštatar
Ša-ušum-gal
Ša-ušum-še
Ša(w)uška
Sawwan, Tall asSayce, A. H.
Saza
Ša3-zi
Ša3-zu
Ša3-zu-digir-re-e-ne
Ša3-zu-maḫ
Scarlet-Ware
Schachermeyr, Fritz
Schachtgrab
Schadenersatz
Schadenszauber
Schäfer, Heinrich
Schaeffer, Claude F.A.
Schaf A. In Mesopotamien
Schaf B. In Anatolien.
Schaf C. Archäozoologisch
Schakal (phil. und arch.)
Schal
Schalgewand
Schaltmonat, -jahr
Schankwirt(in)
Scharlach
Statthalter
Planeten
Gewandsaum im Recht
Šaušga
Haus § 4. I. a ; Samarra - Keramik, - Kultur §3
Grab 581
Magie §
Kleidung 32b
Farben 25a, Färbstoffe, Kleidung
Schatten
Schatzhaus
Schaufel: streichen
Schaumberger
Scheibenkopfnadel
Scheidemauer
Scheidung
Scheil
Schelle, Rassel und
Schemel
Schenke
Schenkung
Schenkung von Todes wegen
Scherbengrab
Schermesser
Schicksal(stafel, -sbestimmung), heth
Schicksal(stafel, -sbestimmung) A
Schiefer
Schiff (phil. und arch.) Akk.
Schiff sum.
Schiff, -fahrt, heth.
Schild (phil. und arch.)
Schildkröte (phil. und arch.)
Schilf (rohr)
Schimpfen, Schimpfwort
Schirm A
Schirm B
Schlachten
Schlaf, Schlafstätte
Schlange(nkult, ngott) A
Schlange(nkult, ngott) B
Schlangendrache
Schlauch
Schlauchboot
Schleier
Schleuder phil
Schleuder arch
Schlitten A
Schlitten B
Schloss
Schlüssel
Schmelzofen
Schmidt, E. F.
Schmidt, H.: gestrichen
Schmied
Schminke, Schminkgefäß
Speicher
Hausgeräte § 12
Nadel
Trennwand
Ehe
Möbel, Sitzmöbel
Schankwirt(in)
Verfügung von Todes wegen
Grab 582
Barbier, Rasieren
Rind
Mušḫuš, Mischwesen
Hausgeräte
Leder(industrie) 538b, Schiff ???
Kopfbedeckung
Riegel
Riegel
Ofen
Kosmetik, Salbe/ Salbengefäß
Schmirgel
Schmökel
Schmuck (phil. und arch.)
Schnabel, P.
Schnabelkanne
Schnabelschuh
Schneckengefäß
Schnee
Schneider, N.
Schnur
Schöpfung(smythen) A
Schöpfungsmythen, heth
Schöpfungsvorstellungen
Schöpfwerk
Schollmeyer A./F.
Schorr
Schoß
Schott A.
Schrader, E.
Schraube: streichen!!
Schreiber 3. Jt.
Schreiber altbab.
Schreiber 2./1. Jt.
Schreiber, heth.
Schreiberhaus
Schreibgerät
Schreibgriffel A
Schreibgriffel B: streichen
Schrein
Schrift
Schroeder
Schüssel
Schütze (Sternbild)
Schuhgefäß
Schuh(werk) A Mesopotamien
Schuh(werk) B. Archäologisch
Schuh(werk) C. Bei den Hethitern
Schuld
Schuldenerlaß
Schuldhaft
Schuldknechtschaft
Schuldrecht
Schule I
Schule II
Schuler
Schulsatiren
Saphir und Schmirgel
Fussbekleidung, Schuh(werk)
Tiergefäss
Seil
Omina und Orakel § A 1.4
Schule
Schreibgriffel
Tempel
Vase
Fußbekleidung
Fußbekleidung bei den Hettitern
Darlehen, Pfandrecht, Schuld
Darlehen, Pfandrecht, Schuld
Darlehen, Pfandrecht, Schuld
Schule
Schultexte
Schultz, Friedrich Eduard
Schuppenkleid
Schuppenpanzer
Schurz
Schutzgott
Schwalbe
Schwangerschaft
Schwarz
Schwefel
Schwein, Wildschwein A
Schwein heth.
Schwein, Wildschwein B
Schwelle (phil. und arch.)
Schwert (phil. und arch.)
Schwertgott A
Schwertgott B arch.
Schwester
Schwimmen A
Schwimmen B
Schwur
Še-ba
Sebastie
Šebeteria
Sebetti/u
Šebitu'e
Secco-Technik
Sechsteilung
Šēdu
See
Seehandel
Še-en
Še-en/in-na
Še-en-tur
Seevölker
Seewesen
Sefire A
Sefire B
Šeg9-bar(-ra)-im2-im2-me
Segel
Segen A
Segen B
Segen, heth.
Šeḫa-Flussland
Seher
Šēḫ Hammad, Tall
Schule, Übungstexte
Dämonenbilder, Mischwesen
Panzer
Geburt
Farben 25a
Familie
Eid
Sāmerīna
Siebengötter
Malerei
Zahlen, Zeitrechnung
Meer
Handel
Schiff
Schiff
Orakel
Dūr Katlimmu Ntr. (?), Šaiḫ Hammad, Tall
Sehne
Seife, Seifenkraut
Seil, Schnur und (phil. und arch.)
Še-il2-la
Še-in
Sekel
Še-ku3-ga
Sekundogenitur A
Sekundogenitur bei den Hethitern
ŠE.KU.NUN.BU
Sela’ Nabonid-Felsrelief
Sēladē
Selbstgespräch
Selbstmord
Selbstverkauf,-vermietung,-verpfändung,verknechtu
Selenkahiye, Tall
Seleukia
Seleukidenreich (inkl. Seleukos I-VI)
Seleukos I–VI
Šemê/î/û
Semiramis
Semiten, Semitisch
Šemšārā
Šemti-šilhak
Šena-ilāna
Sendschirli
Senf
Šengavit
Še3-NIR-da
Še3-NIR-da-sa6-ga
Šen-kulkul
Šen-mu-mu
Senn
Šennam von Ursum
Šen-nu-imin
Šen-nu-kuš2-u3
Sense
Še-nun(-na)
Še-nun-na-še3-BU(-KAS4.DU)?
Šepitta
Šeplarpak von Anšan
Šepraru
Šepuru
Sēraggu
Šeraḫ
Masse und Gewichte
Kauf, Personenmiete, Pfandrecht
Salankahīya, Tall
Seleukidenreich
Šušarrâ
Sam'al, Zincirli
Saĝ-gulgul
Povinz C Nr. 4
Sichel
Niraḫ
Šerba
Šeri
Serie (Tafelserie)
Šeriḫum
Še-ri-iš
Šerišu (Šerišša)
Serpentin
Šerri
Šer3-ri-da
Šertapšuruḫi
Šēru(UD.ZAL)
Šerua
Še-ru-ja
Šēru(m)(IM)
Še-ru-PAP.PAP
Še-sag
Sesam
ŠEŠ-ib-gal,-KAK,-KA-sa,-ki-sur-ra
Šešlamītu
ŠEŠ-si
Šeš-tab-ba
ŠEŠ.UD
Še-tab-ba
ŠE.TIR
ŠE.TIR
Seuche
Seuche, heth.
Sexagesimalsystem
Sexualität, heth.
Sexualität
Sfire
Sgûra
Shaffer Aaron
Siahbid, Tepe
Sialk, Tappe
Sianna
Sianna
Šibaniba
Si/uba/ur(a)
Sib’e
Sibir
Sibitti
Sibkuna-Addu von Šudâ
Šibtum
Sichel A
Sichelaxt, -schwert
Ḫurri, Šerri und
Šerua
Uri3...
Uri3-si
Ašnan, Ezinu
Sefire
Sagura
Sijannu
Re’e
Siebengötter
Sichel B
Sichem (arch. und phil.)
ŠID
ŠIDxA
ŠI-da-da
ŠID-du3-ki-šar2-ra
Sidon A
Sidon B
Sidqâ von Askalon
Sidūnu
S/Šiduri
Sieb
Siebengötter
Siebengötter, heth.
Siebenzahl
Siegel
Siegelpraxis A (früher: Siegelung)
Siegelpraxis B (früher: Siegelung)
Siegelring
Siegelschneider
Siegelzylinder
Si'e'um
Sifr, Tall asSIG4-…
SIG2
SIG7
Šigata
Sigsig
Si-gul
Sig4-za-gin3(-na)
Šiḫḫaš
ŠI-ḪU
Ši-ḫu-lam
Ši-ig-me/mi
Ši-'imme
Siirt
Sijāhbid,Tepe
Sijalk, Tepe
Sijannu
Si(j)ašum
ŠI.KAB
ŠI.KA-gu
ŠI-kan-gu
Sikānu
Siki
Sikil-la-mi-si
ŠIDxA
Sidon
Hausgeräte
Zahlen
Rollsiegel, Siegelpraxis, Stempelsiegel
Rollsiegel
Si'um
Kutalla
Murgu-...?!
Šipak
Provinz C Nr. 36
Siyāhbīd, Tappe
Sialk, Tappe
Sikiru
Sikkatu
ŠI.KU
Sila-a-gu2-x-na
Sila-bal-e
Šīlabat
Silagarâ
Silakku
Šilalluḫi
Silamsi-la-kur-ra
Silbenalphabet
Silber A
Silber B
Silbervase
Šilḫaḫa
Šilḫak-Inšušinak I., II.
Šilḫina-ḫamru-Lagamer
Silḫu (Fluss, Uruk)
Silhu, ugar.
Silifke
Šilija
Silim(-...)
Šilipka
Šilipkaum
Silli-Adad von Larsa
Silli-Aššur von Assur
Silli-Sîn von Ešnunna
Sillu/i(a)
Silluš-tāb
Šiltaḫānu
ŠI.LU
Silukku
Silvestre de Sacy, Antoine Isaac
Šilwa-Teššup
Simaḫ-ila-anê von Kurda
Sim’al
Šimalija
Šimana
Simanum
Simarra
Šimaški
Simat
Šimat-Eštar
Simat-ištaran
Šimat-Sîn PN
Šimat-Sîn Kanal
Nagel, Pflock, Tonnagel, Tonknauf
Tarpalê
Silber
Seleukia
Šulupka
Soloi
Seleukus
Šuqamuna und Ši/umalija
Sumura/u
Šimat-Šu-Sîn
Simbar-Šipak
Šim-bi,-bi-gi6,-bi-zi
Sime-palarḫuḫpak
Šimige
Šimikku
S/Š/Simirr(i)a
(Šimišu GN het.)
Simminu
Simon, J.
Šimšāra
ŠIM.SIG7
Šimti-šilhak
Si-mu2
Si-mu2-a
Simudar
Simudar (ON, Kanal)
Simug
Simurrum
Ši-mut,-mu-ut
Šimutta
Sin
Ši-na-ab-du7
Sinabu
Sîn-abūšu (Dijāla)
Sin-aḫḫē-erība
Šinaḫtu
Šinaḫu(i)t(ta)
Šina-mārāte
Šinamu
Šinantadugarni
Sinapu
Sinaru
Sîn-balāssu-iqbi
Sind
Šindalimeni, Šindaminni
Šindalirdi
Šindalwuri
Sîn-erībam von Larsa
Sîn-erībam von Uruk
Sîn-gāmil von Diniktum
Sîn-gāmil von Uruk
Singˇār, Gˇabal
Sin-gin3-na
Šinibur(u)
Siwe-palar-ḫuḫpak
Sonnengott(heiten) C IA
Sumur(a/u)
Šimešu
Šušarrā
Šemti-šilhak
Zimudar(a)
Sumundar
Mondgott
Sanherib
Ša/inaḫu(i)t(ta)
Ša/inaḫu(i)t(ta)
Sinabu
Šindalwuri
Saggar
Sin-iddinam
Sîn-iddinam von Larsa
Šinig
Sîn-iqîšam von Larsa
Sīnire
Sinkara
Sîn-kāšid von Uruk
Sîn-leqe-unnînî
Sîn-magir
Sîn-muballit
Sîn-namir von Assur
Sinnujardi
Sîn-šar-iškun
Sîn-šumu-lîšir
Sintflut(mythos)
Sinu
Sinuḫtu/Sinaḫutum
Šinumaḫa
ŠI.NUN.BI.KU
Sinūntu
Šinuwanda
ŠI.PA
Šipak
ŠI-pa-li-[x]
ŠI-pa4-pa4
ŠI-PA-sa
Sipa-zi-an-na
Sippar
Sippar
Sippar
Šippaziti
Sippe (Stamm)
Sipylos AGtürk. Felsrelief
Šiqlānum
Ši-ra-ba-ra
Sir'alai
Sirara (Syr. ON)
Siraran
Siraš
Širāz
ŠIR-gi4
Širiḫum
Širikti-Suqamuna
Siris
Sirkeli
ŠIR?-la
Lars
Šinamu
Israel u. Juda
Siris
Tirazziš
Ašgi Ntr.
Šeriḫum
Šir-PI
Sirqu/Sirqāja
Širqu
Sirrida(UD.UD)
Sirrida und Burida
Sirrigaga und Burimana
Šir3-sag
Sirsir
Sirtur
Širuktuḫ
Širwe
Si-sa2
Si-sa2-ḫa-lam-ma
Šī-sarrat
Si-si-ig
Sisirtu (Iran)
Sissiktum
Sissû
Sistrum
Šišunima
Šita4
Šitamme-karābu
Šitamme-pīšunu
Šitamrat
*Ši-ta-tar-ru
Ši-ta-tar-ru
Šitirparna
Situla
ŠI-tum
Sitzbild
Sitzmöbel A
Sitzmöbel B
Si’um
Šiuri
Si-u2-sa
Šiušummi
Sivas
Šiwat, Šiwatta
Siwe-palar-ḫuḫpak
Šiwini A
Šiwini B
Siyāhbīd, Tappe
Siyalk, Tepe
ŠI.ZAG
Sizma
Skarabäus
Širwe
Terqa
Oblat
Ze2-er-tur
Zaqīqu (Zgoll)
Gewandsaum im Recht
Šiušummi
Igi-ta-ku5-ru Ntr.
Möbel
Šeplarpak
Sonnengott(heiten) C IB
Sonnengott(heiten) C II
Sialk, Tappe
Sklave sum.
Sklave aB
Sklave nB auch Tempelsklave
Sklave nA
Sklaverei, heth.
Skolopender
Skorpion (auch Sternbild)
Skorpionmensch
Skudra
Skūnḫa
Skythen und Sakken
Skythische Kunst
Slip
Smaragd
Smerdis
Smith, G.
Smith, S.A.
Soden
Sodomie
Söldner
Sogdiana
Sohn
Solaromina
Soldat (erg. zu Heer)
Soldat, heth.
Soldateneide
Sollberger
Soloi
Solstitium
Sommer und Winter
Sommer, Ferdinand
Sonne (auch Sonnenfinsternis, Solstitium)
Sonnengöttin von Arinna
Sonnengott(heiten) A I Mesop. phil.
Sonnengott(heiten) A II Mesop. arch.
Sonnengott(heiten) B I Elam phil.
Sonnengott(heiten) B II Elam arch.
Sonnengott(heiten) C IA Hurr. phil
Sonnengott(heiten) C IB Urar. phil.
Sonnengott(heiten) C IIA Hurr. arch.
Sonnengott(heiten) C IIB Urar. arch.
Sonnengott(heiten) D I Anat. phil.
Sonnengott(heiten) D II Anat. arch.
Sonnengott(heiten) E I Nordwestsem und
andere
Sonnengott(heiten) E II Nordwestsem /
Tausendfüssler
Mischwesen
Keramik
Bardia
Sexualität
Soldat
Sonne
Sonnengottheiten heth.
Nahhunte
Phön./Ugar. arch.
Sonnenuhr
Sonnenwende
Soppiluljomas
Sorḫ(a)deh
Sos Höyük
Späthhethitische Kleinfürstentümer, Kunst
Spange
Sparda
Spaten A
Spaten B
Speckstein
Speer, Spiess und (phil. und arch.)
Speichel
Speicher A
Speicher B
Speichergefäss
Speisen
Speiseopfer
Speiser, E.A.
Speiseverbot
Speiseverbot heth.
Speleers
Sperber
Sphinx (phil. und arch.)
Sphinxtor
Spiegel
Spiel und Sport
Spiess
Spindel
Spinne
Spinnen A
Spinnen B
Spinnwirtel
Spitzhacke
Spitzmütze
Splint
Sport
Sprache
Sprachwissenschaft, akkad
Sprichwort
Springmaus
Staat
Staat, heth.
Staatsrecht
Sonne
Sonne
Šuppiluliuma
Sakavand
Schmuck
Sardeis
Steatit
Vorratsgefäß
Speer
Spinnen
Spinnen
Nagel; Niet
Spiel und Sport
Staatsvertrag 1 (3.-2. Jt.)
Staatsvertrag 2 (1. Jt.)
Staatsvertrag heth.
Stab
Stachelschwein
Stadt
Stadtbeschreibung
Stadtfürst
Stadtgott
Stadtmauer A
Stadtmauer B
Stadtmodelle
Stadtomina
Stadtplan
Stadttor A phil. meso.
Stadttor B arch. Alles
Stadttor, phil. heth.
Stände(versammlung)
Ständer (Gefässständer) A
Ständer (Gefäßständer) B
Ständerkreuz
Stakte
Stall (phil. und arch.)
Stamm, J. J.
Stamm
Stampflehmmauer
Standarte A
Standarte B
Standbild
Starr R.
Statthalter
Statue(tte)
Statuenbasis
Staudamm
Steatit
Stein, Steinbruch, Steinmetz A
Stein, Steinbruch, Steinmetz B
Steinbock
Steinbruch
Stein als Baumaterial
Steineiche
Steinigung
Steinkiste(ngrab)
Steinmauer
Steinmetz
Sippe
Sitzbild, Standbild
Standbild
Standbild, Sitzbild
Stein
Stein
Steinschneidekunst
Steinstifttempel
Steinwissenschaft
Stele A
Stele B
Stele heth. A
Stele heth. B
Stellvertretung
Stempel
Stempelsiegel
Stephens
Steppe
Sterbende Götter
Stern, Sternkunde
Steuer sum.
Steuer aB
Steuer mA/nA
Steuer nB
Steuer heth.
Steuerfreiheit
Stibium
Stickerei
Stiefel
Stier A
Stier Mesopotamien. Bildkunst
Stierbasis
Stier Anatolien. Bildkunst
Stier als Sternbild
Stiergott, heth.
Sierkentaur
Stiermenschen
Stiftmosaik
Stilistik
Stirnband
Stock
Stoff A
Stoff B
Storax
Storch
Strabo
Strafbestimmungen
Strafe
Strafe, heth.
Straße A
Strasse B
Strassmaier
Schuh(werk)
Rind
Stiergott
Sterne
Strafe
Strauß(enei)
Streck, Maximilian
Streitgespräch
Streitkolben
Streitverzicht
Streitwagen
Strumpf
Stützmauer
Stufenturm
Stuhl
Stunde
Sturm
Sturtevant
Stylos
ŠU
ŠU2
Su(a), Su-Leute
Šu-a2-gub3-bu
Šuanna
Šu-Anu
Šuba
Su-ba-a
ŠU-bad, Šub-ad
Šubala
Subalītu
Šubandu
Šuba-nun-na
Subaräer
Šubari
Šubartu
Subate
Šubat-Enlil A
Šubat-Enlil B
Šubat-Šamaš
Šubbanu
Šu-bi-gar
Subir
Su2-bir-bi
Subite
Subnat
Šubram von Qirdaḫat
Šubria
ŠU.BU.KUŠ2
Šubula
Šubur
ŠUBUR.AN
Sitzmöbel
Schreibgerät
Šimaški
Šubula
Šubartu
Šubartu
Subite
Šubartu
dŠaḫ-an
Šubur-a2-zi-da
Šubur-ḫa-mun
Šubur-ra
Subutu
Sud3
Šuda
Šudâ
Sud3-ag2
Šudānu
Šudx-bi-in-du11-ba-sa6
Šudda (Š.-rēmanni)
Šud2.DIR-ja
Sud-e2
Sud3-ḫe2-SAL ?
Sudines
Šudx-šudx
Šudx-šudx-BALAG
Šu-Durul
Südarabien (Bez. zum AO)
Südwind
Sühneriten
Su'en
Sünde sum. und akk.
Šugab
Šu-ga2-ga2
Šu-gal
Šu-gal2
Šugalamma
Šu-gal-an-zu
Su-GAN2-nun-na
Šu2-GAR
Sugdu, Sugdaš
Šugi
Šu-giš-zi-du
Šu-gu
Šugur (LUGAL)
Šugurnak
Šugurra
SUḪ
ŠU.ḪA
Šu-ḫal-bi
ŠU.ḪA-tur-abzu
Suḫ-gu2-II[-rim]( ?)
Suḫi/u(m)
Šuḫizabil
Suḫlāmu von Assur
Subite
Sogdiana
Tišpak
SUḪ-me-ḫuš
Suḫmu/Suḫnu
Suḫnir
Šuḫu(m)
Šu-i
Šu-i-gi-na
Šuīḫi
Šu-ilija von Ešnunna
Šu-ilišu von Isin
Šu-ilišu von Kiš
Šū-Kabta
Šu-Kakka
SU-KAL
Šukaletuda
Šu-ka-ni-ja
ŠU-KAS4
Šu-kaskal-kur-ra
Šu-keš2-da(-bi,-ga)
Šu-ki-gar-ra
Sukkal
Sukkal(maḫ)
Sukkulu (Hund)
Šukru-Teššub von Eluḫut
Su6-ku3-ga
Su-ku-ku
Su-kur
SU.KUR.RU
Sukurrum
Šukzija
ŠUL (Irrakal)
Sula(ja)
Šul-a2-gub3-bu
Šul-a2-zi-da
Suleḫauali
Su-Leute
Šulgi
Šul-gi6-a-du-du
Šulgi-Nanna
Šulgi-simtum
Sulili von Assur
Šulinkatte
Šullala
Šullat
Šulmānītu
Šulmān(u)
ŠulmAn(u)-ašarēd
Šuḫi
Šuḫi
Sud3 oder SUD3 ?
Unterweltsgottheiten
Su(a)
Ḫaniš und Šullat
Salmānu
Salmanassar
Šulmê von Gutium
Šul-pa-e3-x-a
Šulpa0e
Šul-pa-e3-amaš
Šul-pa-e3-dar-a (Šulpaëtaria)
Šul-pa-e3-e2-gal
Šul-pa-e3-ri-a
Šulpaëtasua
Šul-pa-e3-ta-U-a
Šul-pa-e3-utul3-a
Šul-ša3-ga-na
Šul-sag-ga2
Sultan, Tall asSultantepe (phil. und arch.)
Sulum
Suluma
Sulumal
Šulupašša/i
Šulupka
Šul-utul
Šum4 (UŠUM)
Sumach
Šu-maḫ
Šu-maḫ-an-na
Šumalija
Šumanda/ir
Sumer
Sumerisch
Sumerische Kunst : streichen
Šu-mes
Sumi-rapa von Tuba
Šummiri
Sumpf
Sumu-abum
Sumu-Amnānim von Šadlaš
Sumu-atar von Kazallu und Marad
Sumu-binasa
Sumu-ditana von Kazallu und Marad
Šu-mu-du
Sumu-el von Larsa
Sumu-epuḫ von Aleppo
Sumugga
Sumu-ilu
Sumu-jamam
Sumu-Jamūt-bal von Damrum
Sumu-la-el
Sulum
Šilipkaum
Šuqamuna und Šumalija
Sumundar
Sumu-el
Sumu-la-nāsi von Abī-ilī
Sumu-mâraḫ (-„baraḫ“)
Sumuna-abī-jarīm von Tutub
Sumu/andar
Sumu-numḫim von Šadlaš
Sumu-numḫim von Kazallu
Sumuqan
Sumuqan, heth.
Sumur(a/u)
Sumu-Samas von Šadlaš
Šu-muš-e2
Sumu-tābi (-„dabi“)
Šu-mu-uk
Sun2-ab2-ša3-ga
Šu-nam-ri
Šunaššura
Šungibutu
Šu-ni-bu-ru, Šuniburtītu
Šu-ni-du10
Šu-ni-dugud
Šu-Ninua von Assur
Šu-nir
Šu-NI.UG
Sunkara
Šunugi
Šunuḫra-ammu von Terqa
Šunuḫra-ḫālu
Sun2-zi
Šu-PA
Supani
Šu-pa-su
Supite
Supnat
Suppe
Šuppiluliuma I., II.
Šupria
Suprum
Šu-pû
Šuqalu
Šuqamuna und Šumalija
Sūra-ḫammu
Surappu
Šurašu
Surāul
Surḫade (Felsgrab, Iran)
Surḫ-i Dum (AGIran)
Sangibutu
Šinibur
Lāgamāl
Subite
Subnat
Šubria
Sakavand
Suri
Šu-ri-ḫa
Šu-ri-in
Šur(i)jaš(i/u)
Šurili
Šurinni
Šurinnu
Surmarrati
Šurpu
Šurra
Surri
Surrogation
Surru
Sursunabu
Šuru
Šuruḫḫe
Sūrunu (und Saruna)
Šuruppak A
Šuruppak B
Survey
Šurzi
Šuš3 (IŠ) ?
Šuš
Šuš5 ?
Susa A
Susa B
Šuš3(IŠ)-abzu
Šu-sa2-du11-ga
Susa-I-Kultur u. I./II. Ware
Šušan(a)
Šušana2, Šušanaku
Šu-šanabi
Šušarrâ
Šu-sin
Šušinak
Šušru
Šušši
Šū-Su’en
Šū-Su’en von Akšak
Šū-Suen-ki-ag2-Nanna, -Nin-sun2
Šušumaḫe
Šušu(n)
Sutäer
Sutarna
Šutatarra
Suti
Saḫ
Šu-nir
Stellvertretung
Ur-Šanabi
Susa
Kuš7-abzu
Susa
Šu-Su'en
Susa
Suttarna
Sutäer
Šu-ti-la
Sutītu
Sutium
Šutruk-Nahhunte I., II
Šut(t)arna I., II., III.
Sutû
Šu-Turul
Šu-TU-ša3-kuš2-u3
Su3-ud
Su3-UD.KAM2
Šū-Unuki-UŠ
Šuwala
Šuwalijat(ti)
Suwan
Šuwanzipa
Šuwardata
Šuwaššunna
Šuwenta
Šu-zabar-ku3
Šu-zi
Šu-zi-an-na
Šūzubu
Syllabar
Symbole
Symbolsockel
Symbolstrafen
Symposion
Synchron. Geschichte
Syrer
Syrien (Land, Geschichte)
Syrien-Palästina, Vorgesch.
Szepter
Szlechter
Sutäer
Sutäer
Šu-Durul
Sāmārra'
Strafe
Herunterladen