styczeń 2012 (*)

Werbung
NOWOŚCI BIBLIOTECZNE
STYCZEŃ 2012
DARY, ZAKUPY, WYMIANA
BIBLIOGRAFIE, SŁOWNIKI, ENCYKLOPEDIE
1. Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków, Z. 4, Warszawa 2011 /
I 359
IKONOGRAFIA
2. Alchymie a Rudolf II. : hledání tajemství přírody ve stredni Evropě v 16. a 17.
stoleti, Praha 2011 / II 4039/1
3. Dohrn van Rossum Gerhard: Die Geschichte der Stunde : Uhren und moderne
Zeitordnungen, München 1995 / II 4039/5
4. Green Martin Burgess, Swan John C.: The triumph of Pierrot : the commedia
dell’arte and the modern imagination, New York 1986 / II 4205
5. Leonard Anne: Picturing listening in the late nineteenth century : a thesis,
Cambridge 2003 / II 5031
TOPOGRAFIA
6. Schlösser und Gärten der Mark : Wiepersdorf, Berlin 1991 / III 1003/5
MONOGRAFIE ARTYSTÓW
7. Cardinal Roger: Kurt Schwitters, Ostfildern 2011 / V 5798/1
8. Cézanne, Philadelpia 1996 / V 642
9. Coul Paul Matthijs op de: Jaap Kaal (1893–1960) : een schilder in dialog met de
traditie, Wormer 2008 / V 2568/3
10. Czuraj Jerzy: Jerzy Czuraj : obrazy z różnych domów = paintings from various
homes, Radom [2010] / V 993
11. Dueckers Alexander: Max Beckmann „Die Hölle”, 1919 [kat. wystawy], Berlin
1983 / V 166/6
12. Floyd Margaret Henderson: Henry Hobson Richardson : a genius for architecture,
New York 1997 / V 5140
13. Friedlaender Walter F.: Caravaggio studies, New York 1972 / V 577
14. Gallwitz Klaus: Oskar Kokoschka und Alma Mahler : die Puppe : Epilog einer
Passion [kat. wystawy], Frankfurt am Main 1992 / V 2782
15. Gombrich Ernst Hans: Kokoschka in his time : lecture given at the Tate Gallery
on 2 July 1986, London 1986 / V 2783
16. Jacob Lawrence : the migration series, Washington 1993 / V 3100/1
17. Karl Bohrmann : Interräume-Aussenräume : Zeichnungen 1991–1998, Köln 2006
/ V 305
18. Koerner Joseph Leo: Caspar David Friedrich and the subject of landscape, New
Haven–London 1990 / V 1577/2
19. Over the line : the art and life of Jacob Lawrence, Seatle–London–New York
2000 / V 3100/2
20. Pablo Picasso a retrospective, New York 1980 / V 4543/1
21. Paul Klee : Handzeichnungen, Köln 1959 / V 2681
22. Paul Klee : das Frühwerk 1883–1922, München 1979 / V 2669
23. Paul Klee : die Ordnung der Dinge : Bilder und Zitate, Stutgart 1975 / V 2668
24. Paul Klee : Tagebücher : 1898–1918, Köln 1957 / V 2664
25. Paul Klee : das Werk der Jahre 1919–1933 : Gemälde, Handzeichnungen,
Druckgraphik [kat. wystawy], Köln 1979 / V 2669/1
26. Richardson John: A life of Picasso. Vol. 1, 1881–1906, New York 1996 / V 4533
27. Richardson John: A life of Picasso. Vol. 2, 1907–1917, New York 1996 / /
V 4533
28. Rivas Maria José: Ferscos de Goya : guia de la Eremita de San Antonio de la
Florida, Madrid 1994 / V 2005/1
29. Stefan Gałkowski : 1912–1984, Kraków 2010 / V 1652/27
30. Szarzyńska Olga: Świat Franciszka Pikuły : jesteśmy sumą tego, co przeżyliśmy
i czego pragniemy, Nysa 2011 / V 4600a
SZTUKA
31. Book of Members : 1780–2005, Cambridge 2006 / VI 4703
32. Clark T. J.: The absolute bourgeois : artists and politics in France, 1948–1851,
Berkeley 1999 / VI 3320/4
33. Clark T. J.: Farewell to an idea : episodes from a history of modernism, New
Haven 1999 / VI 2844
34. Markowska Anna: Komedia sublimacji : granica współczesności a etos
rzeczywistości w sztuce amerykańskiej, Warszawa 2010 / VI 4731a
35. Nobile claret opus : studia z dziejów sztuki dedykowane Mieczysławowi Zlatowi,
Wrocław 1998 / VI 5686/2
36. Richter Hans: Dada – Kunst und Antikunst : der Beitrag Dadas zur Kunst des 20.
Jahrhunderts, Köln 1979 / VI 2954
MUZEALNICTWO, KATALOGI WYSTAW
37. Galeria Działań : 2004-2010, Radom 2011 / VII 1656/17/2
38. Der Prado Madrid, München 1995 / VII 733
39. Wszystko, co się nam wydaje : Marcin Bedryszak, Jacek Jagielski, Ryszard
Ługowski = Everything that seems to us…, Radom 2011 / VII 1656/17/1
40. Zamek Królewski w Warszawie, Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich,
Fundacja Teresy Sahakian : rzeźba : katalog zbiorów, Warszawa 2011 /
VII 1701/10
FILOZOFIA, ESTETYKA, HISTORIA
41. Benjamin Walter: Twórca jako wytwórca : eseje i rozprawy, Warszawa 2011 /
VIII 289
42. Krueger Kristina: Monasteries and monastic orders : 2000 years of Christian art
and culture, [Königswinter] 2008 / VIII 2506
43. Materia sztuki, Kraków 2010 / VIII 284/10
44. Przyszłość badań nad historią i kulturą cysterską w Polsce, Wrocław 2011 /
VIII 2751
ŚLĄSK
45. Ciesielski Henryk: katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa
legnickiego, Legnica 1997 / IX 1923a
46. Palica Magdalena: Od Delacroix do van Gogha : żydowskie kolekcje sztuki
w dawnym Wrocławiu, Wrocław 2010 / IX 1014–1014/1
47. Sikorski Marek: Lądek Zdrój : zabytki i historia, Stradunia 2011 / IX 647
48. Sikorski Marek: Otmuchów : w kręgu zabytków i historii, Stradunia 2011 /
IX 773
49. Sikorski Marek: Ziemia Krapkowicka : w kręgu zabytków i historii, Stradunia
2011 / IX 624/10
KULTURA
50. Glasser Hermann: Maschinenwelt und Alltagsleben : Industriekultur in
Deutschland vom Biedermeier bis zur Weimarer Republik, Frankfurt am Main
1981 / X 119/1
RZEŹBA
51. Bunte Götter : die Farbigkeit antiker Sculptur : eine Ausstellung der
Antikensammlung, Staatliche Museen zu Berlin…, München 2010 / XII 68
HISTORIA SZTUKI, TEORIA SZTUKI, KRYTYKA, KONSERWATORSTWO
52. Czartoryska Urszula: Listy do Rodziców (1951–1957), teksty (1954–1960),
Lublin 2010 / XV 1085/8
53. Gombrich Ernst Hans: Kunst und Fortschritt : Wirkung und Wandlung einer Idee,
Köln 1978 / XV 2024/2
54. Grossmann G. Ulrich: Einführung in die historische und kunsthistorische
Bauforschung, Darmstadt 2010 / XV 699/5
55. Kunstgeschichte : eine Einfürung, Berlin 1993? / XV 1395/1
56. Locher Hubert: Kunstgeschichte als historische Theorie der Kunst 1750–1950,
Padeborn–München XV 819
57. Panofsky Erwin: Sinn und Deutung in der bildenden Kunst = Meaning in the
Visual Arts, Köln 1975 / XV 1321
58. Przemyśleć historię sztuki : materiały XIII Seminarium metodolicznego SHS,
Nieborów 15–17 października 1992, Warszawa 1994 / XV 837/4
59. Rewers Ewa: Miasto – twórczość : wykłady krakowskie, Kraków 2010 /
XV 1089/6
60. Stoichta Victor Ieronim: Ustanowienie obrazu : metamalarstwo u progu ery
nowoczesnej, Gdańsk 2011 / XV 1053/9
61. Waetzoldt Wilhelm: Deutsche Kunsthistoriker, Bd. 2 : Von Passavant bis Justi,
Leipzig 1924 / XV 44/2
Herunterladen
Explore flashcards