Olše lepkavá (Alnus glutinosa) Schwarz

Werbung
PDF Compressor Pro
Schwarz-Erle
(Alnus glutinosa)
Olše lepkavá
(Alnus glutinosa)
Habitus: kmen zasahuje vysoko do koruny.
Pupeny a listy: pupeny jsou střídavé, vejčité, stopkaté. Jsou hnědoialové až červené. Listy má střídavé opakvejčité, na vrcholu vykrojené.
Květy a plody: jednodomé samčí jehnědy a samičí šiškovité jehnědy. Květy dříve než listy. Plody jsou šištice,
dřevnatějící. Semeno má úzké křídlo kolem plodu.
Výskyt: po celé Evropě (od Španělska po Sibiř).
Snáší záplavy.
Význam: rychle rostoucí i meliorační dřevina.
Další druhy: O. šedá (A. insana)
O. zelená (A.viridis)
Gestalt: Der Stamm erstreckt sich bis zur Kronenspitze.
Knospen und Blätter: Knospen sind wechselständig,
eiförmig, gestielt. Sie sind braunlila fast rot. Blätter
sind wechselständig, verkehrt-eiförmig, an der Spitze ausgestochen.
Blüten und Früchte: einhäusige männliche Kätzchen und zapfenförmige weibliche Kätzchen. Blüten
früher als Blätter. Die Früchte sind Zapfen, sie werden holzig. Der Samen hat einen engen Flügel um
die Frucht.
Verbreitung und Standort: in ganzem Europa (von
Spanien bis Sibirien), sie verträgt gut ein Hochwasser.
Bedeutung: schnell wachsendes und melioratives
Gehölz.
Weitere Sorten: Die Grau-Erle oder Weiß-Erle
(A. incana)
Die Grün-Erle auch Alpen-Erle
(A. viridis)
ZELENÝ MOST Okrouhlá - Reichenbach
Číslo projektu: Cíl 3 ČR - Sasko: Ziel 3/C/3.1.00/09.000181 (100054643),
který byl inancován z programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007–2013
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.
Herunterladen
Explore flashcards