Frombork die Flucht

Werbung
Slide 1

FROMBORK - FRAUENBURG

Blick vom Dom südlich auf das Frische
Haff. 1945 wurde es zum eisigen Grab
für tausende Flüchtlinge auf dem Weg
nach Westen. Nicht nur sie zahlten
den Preis für Hitlers Angriffskrieg.

Na południe od fromborskiej katedry
znajduje się Zalew Wiślany. W 1945 to
morze stało się lodowatą mogiłą tysięcy
uciekinierów, którzy udawali się na
zachód. Nie tylko oni zapłacili wysoką
cenę za wojnę Hitlera.

Der Gedenkstein für die im
Januar/Februar 1945 auf der Flucht vor
der Sowjet-Armee umgekommenen
Ostpreussen.

Pomnik upamiętniający śmierć
mieszkańców Prus wschodnich
podczas wojny w styczniu i lutym
w 1945.

Ucieczka-Flucht

• 13. Styczeń, 6.00 rano.
W Prusach Wschodnich
zaczyna się sowiecki
napad bo miliony
sowieckich żołnierzy
blokują drogę
uciekającej niemieckiej
ludności (armia i
cywile). Ucieczka jest
możliwa jedynie przez
Morze Bałtyckie.

• 13. Januar, 6.00 Uhr
morgens. In Ostpreußen
beginnt der sowjetische
Angriff.Weil das
Millionenheer die
deutschen Soldaten und
Zivilisten gegen die
Ostseeküste drängen wird
und ihnen den Weg nach
Westen abschneiden wird,
ist ein Entkommen nur noch
über die Häfen und über die
Ostsee moeglich.


Slide 2

FROMBORK - FRAUENBURG

Blick vom Dom südlich auf das Frische
Haff. 1945 wurde es zum eisigen Grab
für tausende Flüchtlinge auf dem Weg
nach Westen. Nicht nur sie zahlten
den Preis für Hitlers Angriffskrieg.

Na południe od fromborskiej katedry
znajduje się Zalew Wiślany. W 1945 to
morze stało się lodowatą mogiłą tysięcy
uciekinierów, którzy udawali się na
zachód. Nie tylko oni zapłacili wysoką
cenę za wojnę Hitlera.

Der Gedenkstein für die im
Januar/Februar 1945 auf der Flucht vor
der Sowjet-Armee umgekommenen
Ostpreussen.

Pomnik upamiętniający śmierć
mieszkańców Prus wschodnich
podczas wojny w styczniu i lutym
w 1945.

Ucieczka-Flucht

• 13. Styczeń, 6.00 rano.
W Prusach Wschodnich
zaczyna się sowiecki
napad bo miliony
sowieckich żołnierzy
blokują drogę
uciekającej niemieckiej
ludności (armia i
cywile). Ucieczka jest
możliwa jedynie przez
Morze Bałtyckie.

• 13. Januar, 6.00 Uhr
morgens. In Ostpreußen
beginnt der sowjetische
Angriff.Weil das
Millionenheer die
deutschen Soldaten und
Zivilisten gegen die
Ostseeküste drängen wird
und ihnen den Weg nach
Westen abschneiden wird,
ist ein Entkommen nur noch
über die Häfen und über die
Ostsee moeglich.


Slide 3

FROMBORK - FRAUENBURG

Blick vom Dom südlich auf das Frische
Haff. 1945 wurde es zum eisigen Grab
für tausende Flüchtlinge auf dem Weg
nach Westen. Nicht nur sie zahlten
den Preis für Hitlers Angriffskrieg.

Na południe od fromborskiej katedry
znajduje się Zalew Wiślany. W 1945 to
morze stało się lodowatą mogiłą tysięcy
uciekinierów, którzy udawali się na
zachód. Nie tylko oni zapłacili wysoką
cenę za wojnę Hitlera.

Der Gedenkstein für die im
Januar/Februar 1945 auf der Flucht vor
der Sowjet-Armee umgekommenen
Ostpreussen.

Pomnik upamiętniający śmierć
mieszkańców Prus wschodnich
podczas wojny w styczniu i lutym
w 1945.

Ucieczka-Flucht

• 13. Styczeń, 6.00 rano.
W Prusach Wschodnich
zaczyna się sowiecki
napad bo miliony
sowieckich żołnierzy
blokują drogę
uciekającej niemieckiej
ludności (armia i
cywile). Ucieczka jest
możliwa jedynie przez
Morze Bałtyckie.

• 13. Januar, 6.00 Uhr
morgens. In Ostpreußen
beginnt der sowjetische
Angriff.Weil das
Millionenheer die
deutschen Soldaten und
Zivilisten gegen die
Ostseeküste drängen wird
und ihnen den Weg nach
Westen abschneiden wird,
ist ein Entkommen nur noch
über die Häfen und über die
Ostsee moeglich.


Slide 4

FROMBORK - FRAUENBURG

Blick vom Dom südlich auf das Frische
Haff. 1945 wurde es zum eisigen Grab
für tausende Flüchtlinge auf dem Weg
nach Westen. Nicht nur sie zahlten
den Preis für Hitlers Angriffskrieg.

Na południe od fromborskiej katedry
znajduje się Zalew Wiślany. W 1945 to
morze stało się lodowatą mogiłą tysięcy
uciekinierów, którzy udawali się na
zachód. Nie tylko oni zapłacili wysoką
cenę za wojnę Hitlera.

Der Gedenkstein für die im
Januar/Februar 1945 auf der Flucht vor
der Sowjet-Armee umgekommenen
Ostpreussen.

Pomnik upamiętniający śmierć
mieszkańców Prus wschodnich
podczas wojny w styczniu i lutym
w 1945.

Ucieczka-Flucht

• 13. Styczeń, 6.00 rano.
W Prusach Wschodnich
zaczyna się sowiecki
napad bo miliony
sowieckich żołnierzy
blokują drogę
uciekającej niemieckiej
ludności (armia i
cywile). Ucieczka jest
możliwa jedynie przez
Morze Bałtyckie.

• 13. Januar, 6.00 Uhr
morgens. In Ostpreußen
beginnt der sowjetische
Angriff.Weil das
Millionenheer die
deutschen Soldaten und
Zivilisten gegen die
Ostseeküste drängen wird
und ihnen den Weg nach
Westen abschneiden wird,
ist ein Entkommen nur noch
über die Häfen und über die
Ostsee moeglich.


Slide 5

FROMBORK - FRAUENBURG

Blick vom Dom südlich auf das Frische
Haff. 1945 wurde es zum eisigen Grab
für tausende Flüchtlinge auf dem Weg
nach Westen. Nicht nur sie zahlten
den Preis für Hitlers Angriffskrieg.

Na południe od fromborskiej katedry
znajduje się Zalew Wiślany. W 1945 to
morze stało się lodowatą mogiłą tysięcy
uciekinierów, którzy udawali się na
zachód. Nie tylko oni zapłacili wysoką
cenę za wojnę Hitlera.

Der Gedenkstein für die im
Januar/Februar 1945 auf der Flucht vor
der Sowjet-Armee umgekommenen
Ostpreussen.

Pomnik upamiętniający śmierć
mieszkańców Prus wschodnich
podczas wojny w styczniu i lutym
w 1945.

Ucieczka-Flucht

• 13. Styczeń, 6.00 rano.
W Prusach Wschodnich
zaczyna się sowiecki
napad bo miliony
sowieckich żołnierzy
blokują drogę
uciekającej niemieckiej
ludności (armia i
cywile). Ucieczka jest
możliwa jedynie przez
Morze Bałtyckie.

• 13. Januar, 6.00 Uhr
morgens. In Ostpreußen
beginnt der sowjetische
Angriff.Weil das
Millionenheer die
deutschen Soldaten und
Zivilisten gegen die
Ostseeküste drängen wird
und ihnen den Weg nach
Westen abschneiden wird,
ist ein Entkommen nur noch
über die Häfen und über die
Ostsee moeglich.


Slide 6

FROMBORK - FRAUENBURG

Blick vom Dom südlich auf das Frische
Haff. 1945 wurde es zum eisigen Grab
für tausende Flüchtlinge auf dem Weg
nach Westen. Nicht nur sie zahlten
den Preis für Hitlers Angriffskrieg.

Na południe od fromborskiej katedry
znajduje się Zalew Wiślany. W 1945 to
morze stało się lodowatą mogiłą tysięcy
uciekinierów, którzy udawali się na
zachód. Nie tylko oni zapłacili wysoką
cenę za wojnę Hitlera.

Der Gedenkstein für die im
Januar/Februar 1945 auf der Flucht vor
der Sowjet-Armee umgekommenen
Ostpreussen.

Pomnik upamiętniający śmierć
mieszkańców Prus wschodnich
podczas wojny w styczniu i lutym
w 1945.

Ucieczka-Flucht

• 13. Styczeń, 6.00 rano.
W Prusach Wschodnich
zaczyna się sowiecki
napad bo miliony
sowieckich żołnierzy
blokują drogę
uciekającej niemieckiej
ludności (armia i
cywile). Ucieczka jest
możliwa jedynie przez
Morze Bałtyckie.

• 13. Januar, 6.00 Uhr
morgens. In Ostpreußen
beginnt der sowjetische
Angriff.Weil das
Millionenheer die
deutschen Soldaten und
Zivilisten gegen die
Ostseeküste drängen wird
und ihnen den Weg nach
Westen abschneiden wird,
ist ein Entkommen nur noch
über die Häfen und über die
Ostsee moeglich.


Herunterladen