Modalverben

Werbung
ŠKOLA:
Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková
organizace
AUTOR:
Mgr. Martina Coubalová
NÁZEV:
VY_32_INOVACE_09A_07 Modalverben
TEMA:
Jazyková kompetence v němčině
ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.1.07/1.5.00/34.0816
DATUM TVORBY:
01. 05. 2013
Tento materiál byl vytvořen pro žáky 1. ročníku šestiletého gymnázia přibližně na
jednu vyučovací hodinu. Materiál obsahuje výklad nové gramatiky Modální
slovesa a je spojen s interaktivním procvičením probírané látky .
Cíl vzdělávání: Žáci si zopakují a interaktivně procvičí modální slovesa, která už
znají a naučí se modální slovesa nová. Žáci používají správně modální slovesa
v ústních i písemných projevech,
Žáci řeší interaktivní cvičení na tabuli. Digitálním perem či fixem dopisují řešení.
Žáky můžeme rozdělit do skupin nebo mohou řešit jednotlivé úlohy samostatně
nebo frontálně.
Materiál je určen k interaktivní výuce.

Wir wiederholen
Konjugiere das Verb
möchten
ich
du
er, sie, es
wir
ihr
Sie, sie

Wir wiederholen
Konjugiere das Verb
können
ich
du
er, sie, es
wir
ihr
Sie, sie

In den Ferien möchte ich…
… kann …
… kann nicht …
am Computer arbeiten
singen
Fußball spielen
schwimmen
kochen
Auto fahren
malen
tanzen
Rad fahren
Konjugiere das Verb
dürfen
ich
du
er, sie, es
wir
ihr
Sie, sie
Konjugiere das Verb
müssen
ich
du
er, sie, es
wir
ihr
Sie, sie
ERGÄNZE DAS VERB „DÜRFEN“:

1. Das Kind .................. kein Eis essen.

2. ..................... ich ins Kino gehen ?

3. Du ..................... heute nicht fernsehen.

4. Wir ..................... kein Auto fahren.

5. Die Kinder ..................... keinen Kaffee trinken.

6. Hier .................. man nicht parken.
ERGÄNZE DAS VERB „MÜSSEN“:

1. Du ……………. dein Taschengeld sparen.

2. Ich ...................... morgen in die Schule gehen.

3. Wir ..................... um 19 Uhr zu Hause sein.

4. Die Oma ..................... zum Arzt gehen.

5. ...................... ihr dem Opa im Garten helfen.

6. Sie (Pl.) ........................ den Brief schreiben.

7. Die Schüler ......................... die Hausaufgaben machen.

8. Meine Eltern ...................... viel arbeiten.
Ergänze die Sätze:
Ich kann..
Ich kann nicht…
In der Schule muss ich…
Zu Hause muss ich…
In der Schule in der Pause darf ich…
Im Unterricht darf ich nicht…
Zu Hause darf ich…
Zu Hause darf ich nicht…

Wir wiederholen
Konjugiere das Verb
möchten
ich möchte
du möchtest
er, sie, es möchte
wir möchten
ihr möchtet
Sie, sie möchten

Wir wiederholen
Konjugiere das Verb
können
ich kann
du kannst
er, sie, es kann
wir können
ihr könnt
Sie, sie können
Konjugiere das Verb
dürfen
ich darf
du darfst
er, sie, es darf
wir dürfen
ihr dürftet
Sie, sie dürfen
Konjugiere das Verb
müssen
ich muss
du musst
er, sie, es muss
wir müssen
ihr müsst
Sie, sie müssen
ERGÄNZE DAS VERB „DÜRFEN“:

1. Das Kind darf kein Eis essen.

2. Darf ich ins Kino gehen ?

3. Du darfst heute nicht fernsehen.

4. Wir dürfen kein Auto fahren.

5. Die Kinder dürfen keinen Kaffee trinken.

6. Hier darf man nicht parken.
ERGÄNZE DAS VERB „MÜSSEN“:

1. Du musst dein Taschengeld sparen.

2. Ich muss morgen in die Schule gehen.

3. Wir müssen um 19 Uhr zu Hause sein.

4. Die Oma muss zum Arzt gehen.

5. Müsst ihr dem Opa im Garten helfen.

6. Sie (Pl.) müssen den Brief schreiben.

7. Die Schüler müssen die Hausaufgaben machen.

8. Meine Eltern müssen viel arbeiten.

Použité obrázky jsou ze souboru Klipart (01.05.2013) –
www.office.microsoft.com

Použitá cvičení – archiv autora

NEUNER, Gerhard a kol. deutsch.com 1. Německo: Hueber, 2008, ISBN
978-3-19-001658-7.
Herunterladen
Random flashcards
Medizin

5 Karten Sophia Gunkel

Laser

2 Karten anel1973

Literaturepochen

2 Karten oauth2_google_55780ed8-d9a3-433e-81ef-5cfc413e35b4

Erstellen Lernkarten