Verben

Werbung
Tento materiál byl vytvořen rámci projektu EU peníze školám
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název školy:
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1
Autor:
Mgr. Streckerová Monika
Název:
VY_32_INOVACE_8AB_1_Verben
Téma:
Datum
ověření:
Číslo projektu:
Anotace:
8AB_VNJ.roč.
VM ověřen dne 11.3. 2013
CZ.1.07/1.4.00/21.3215
DUM je určen k výkladu učiva. DUM slouží jako podklad k výkladu,
který je brán z učebnice: Deutsch mit Max; Němčina pro základní
školy a víceletá gymnázia A1; nakl. Fraus 2006; ISBN 80-7238-531-3
Verben
Untrennbare Präfixe
Nejdou oddělit od slovesa
be-, ge-, emp-, ent-, ver-, zer-, miss-, erbekommen – dostat, gefallen – líbit se,
zerschlagen – rozbít, …usw.
Trennbare Präfixe
Jsou oddělitelné od slovesa napřiklad:
- Pokud tvoříme čas minulý
Aufmachen (otevřít) auf + ge + macht
- Pokud sloveso časujeme se zájmenem
Otevřu ich mache auf
Předpona zůstává se slovesem, jen pokud je
použito ve větě vedlejší a umístěno na konec věty.
Osobní zájmena
jednotné číslo:
ICH (já)
DU (ty)
ER (on)
SIE (ona)
ES (ono)
množné číslo:
WIR (my)
IHR (vy)
SIE (oni)
Vykání:
SIE – vždy psáno s velkým „S“ (na rozdíl od „ona“ a
„oni“)
Konjugation
časování – pravidelná slovesa
Jednotné číslo:
1. Osoba – Endung - E
ich komme, wohne, spiele, heiße….
2. Osoba – Endung - ST
du kommst, wohnst, spielst, heißt…
3. Osoba – Endung - T
er/sie/es kommt, wohnt, spielt, heißt…
Množné číslo:
1. Osoba – Endung -EN
wir kommen, wohnen, spielen, heißen….
2. Osoba – Endung - T
ihr kommt, wohnt, spielt, heißt….
3. Osoba – Endung -EN
sie kommen, wohnen, spielen, heißen….
Vykání – Endung -EN
Sie kommen, wohnen, spielen, heißen
Verb „SEIN“
•
•
•
•
•
•
•
ich
du
er, sie, es
wir
ihr
sie
Sie
BIN
BIST
IST
SIND
SEID
SIND
SIND
Verb „MÖGEN“
•
•
•
•
•
•
•
ich
du
er, sie, es
wir
ihr
sie
Sie
MAG
MAGST
MAG
MÖGEN
MÖGT
MÖGEN
MÖGEN
Verb „HABEN“
•
•
•
•
•
•
•
ich
du
er, sie, es
wir
ihr
sie
Sie
HABE
HAST
HAT
HABEN
HABT
HABEN
HABEN
Zdroje:
•
•
•
•
http://de.wikipedia.org/wiki/Verben
http://www.nemeckagramatika.wz.cz/slovesa.htm
http://www.nemcina-zdarma.cz/article/2008090808-osobni-zajmena-a-casovani-slovesa-vpritomnem-case
Morphologie der deutsche Sprache; Jana Ondráková; Univerzita Hradec Králové
Zdroje obrázků:
•
http://i5.piczo.com/view/2/w/4/k/g/p/4/z/h/0/a/1/img/i272354623_28995.png
Tento materiál byl vytvořen rámci projektu EU peníze školám
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Použití zdroje:
viz výše
Citace:
viz výše
Anotace:
DUM je určen k výkladu učiva. DUM slouží jako podklad k výkladu,
který je brán z učebnice: Deutsch mit Max; Němčina pro základní
školy a víceletá gymnázia A1; nakl. Fraus 2006; ISBN 80-7238-531-3
Herunterladen
Random flashcards
lernen

2 Karten oauth2_google_6c83f364-3e0e-4aa6-949b-029a07d782fb

Literaturepochen

2 Karten oauth2_google_55780ed8-d9a3-433e-81ef-5cfc413e35b4

Erstellen Lernkarten