Prezentace aplikace PowerPoint

Werbung
Název školy
Číslo projektu
Číslo a název
klíčové aktivity
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170
CZ.1.07/1.4.00/21.2862
3.2 Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Název DUM: VY_32_INOVACE_ IX _2_16_ Haustiere
Šablona číslo: IX
Sada číslo: 2
Autor: Mgr. Radmila Sálová
Pořadové číslo DUM: 16
Anotace: Seznámení s názvy domácích zvířat.
 Očekávaný výstup: Dokáží podat stručné
informace o svém domácím mazlíčkovi.
 Druh učebního materiálu: prezentace
 Typická věková skupina: 13 – 15 let
 Klíčová slova: r Hund, e Katze, e Schlange, e
Schildkröte,...
 Pomůcky a materiál: PC, sešit


Metodické zhodnocení a popis práce
s digitálním učebním materiálem:
Žáci se seznámí s několika podstatnými
jmény, označujícími domácí zvířata.
• S pomocí slovníku o nich dokáží podat
základní informace.
• Vycházejí z vlastních znalostí a z učiva
přírodopisu.
• Mohou pracovat samostatně, ve dvojicích
nebo ve skupinách.
•
Tiere auf dem Lande
die Ziege, -n
- koza
der Ziegenbock,
-böcke
- kozel
das Zickel, -/n/
- kůzle
Tiere auf dem Lande
die Kuh, Kühe
- kráva
der Stier, -e
- býk
der Ochs, -en
- vůl
das Kalb, Kälber
- tele
Tiere auf dem Lande
das Schaf, -e
- ovce
der Widder, - beran
das Lamm,
Lämmer
- jehně
Tiere auf dem Lande
das Pferd, -e
- kůň
die Stute, -n
- kobyla
das Fohlen, - hříbě
Tiere auf dem Lande
das Schwein, -e
- prase
die Sau, -en nebo
Säue
- svině
das Ferkel, - sele
Tiere auf dem Lande
der Hahn, Hähne
- kohout
die Henne, -n
- slepice
das Huhn, Hühner
- kuře
DAS GEFLÜGEL - DRŮBEŽ
die Gans, Gänse - husa
der Gänserich, -e - houser
die Ente, Enten - kachna
der Enterich, -e - kačer
die Pute, Puten - krůta
der Truthahn, Truthähne - krocan
die Taube, Tauben - holub
UNSERE TIERE
Wir leben meistens in der Stadt. Da ist
es nicht möglich große Tiere zu Hause
halten / züchten (chovat).
Die Kinder in unserer Klasse haben z.B.
Papageien, Wellen (andulky), Kanarienvögel,
einige von ihnen züchten Spinnen (pavouky),
Frösche, Schlangen, Eidechsen ( ještěrky),
Schildkröten und verschiedene Nagetiere
(hlodavce).
der Retriever
Das ist Harry, der Hund
von Jan. Er ist
3 Jahre alt. Er trinkt
Wasser und frisst (nur
einmal täglich)
Granulat oder Fleisch und
Gemüse.
Er spielt sehr gern und
macht mit Jan lange
Spaziergänge. Er bellt
nur wenig.
das Kaninchen
Und hier ist Bobina.
Sie ist 5 Jahre alt und
ist sehr lieb. Abends
schmust sie gern. Sie
spielt, „lernt“ Deutsch,
spielt Verstecken.
Sie frisst Körnchen,
Gras, Heu, aber auch
Möhre, Tomaten,
Salat, Äpfel – alles,
was knackt/knuspert.
Použité zdroje:
fotografie z rodinného archivu
Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW:
http://office.microsoft.com/cs-cz
/images/results.aspx?qu=zv%C3%AD%C5%99ata#ai:MP900227746|is:0
http://www.regiony24.cz/12-63078-zeleni-odmitaji-chov-slepic-v-klecich-adrzeni-zvirat-v-cirkusech
Herunterladen
Random flashcards
Medizin

5 Karten Sophia Gunkel

Erstellen Lernkarten