deutsch mit max lektion 8

Werbung
DEUTSCH MIT MAX
LEKTION 8
Název školy
ZŠ Zlonice, okres Kladno
Adresa školy
Komenského 305, Zlonice
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.3655, Moderní škola
Číslo materiálu v sadě
VY_32_INOVACE_07_01_9
Předmět
Německý jazyk
Téma (název prezentace)
Deutsch mit Max – Lektion 8
Autor
Marie Provazníková
Metodický popis (anotace)
Materiál je určen k interaktivní výuce žáků 2. stupně. Slouží k
procvičení témat 8. lekce. Nejprve žáci seřadí věty do
správného slovosledu. Je zde také vysvětlen gramatiky –
modální sloveso müssen, ke kterému je cvičení. Při kliknutí se
objeví správná odpověď. Další procvičení je formou čtení s
porozuměním. Při kliknutí na tlačítko a obálku se žáci dostanou
do online prostředí, kde mají zpětnou vazbu – procvičení
probraného učiva . Poslední cvičení je zaměřeno na vybírání
správné odpovědi – při výběru chybné odpovědi se rámeček
přesune do koše, při správné odpovědi se rámeček zvýrazní –
vše je doplněno o zvukové animace. Součástí prezentace je
pracovní list.
Ordne zu:
• Hollywood möchte nach fahren ich .
• Schweiz Peter in wohnt der .
• ? deine wie Tochter heißt
• fahren Prag ich nach möchte
• ? Sie was wünschen
• Englisch lernt er .
• Tschechien nach Tereza fährt .
• Deutschland Jana ein bucht Zimmer in.
Hast du das richtig?
• Ich möchte nach Hollywood fahren.
• Peter wohnt in der Schweiz.
• Wie heißt deine Tochter?
• Ich möchte nach Prag fahren.
• Was wünschen Sie?
• Er lernt Englisch.
• Tereza fährt nach Tschechien.
• Jana bucht ein Zimmer in Deutschland.
Grammatik
ich
mag
podmiň.
způsob
möchte wir
du
magst
möchtest ihr
mögt
möchtet
er, sie,
es
mag
möchte
sie
mögen
möchten
Sie
mögen
möchten
mögen
mögen
podmiň.
způsob
möchten
Ergänze das Verb möchten
möchte
Ich ___________
nach Prag fahren.
Meine Mutter _________
möchte heute zu Hause
Möchtest
bleiben. _____________
du mit mir nach
möchten
London fliegen? Wir ___________
ein
Zimmer in Paris buchen. ___________ihr
Möchtet
die
Tante
besuchen?
Peter
möchte
____________in
Kroatien
bleiben.
___________
Möchtest du meine Katze sehen? Ich
möchte
___________
nach Hause gehen.
Augen und Haare – male das!
• Seine Haare sind kurz und braun.
• Seine Augen sind blau.
• Ihre Haare sind lang und rot.
• Ihre Augen sind grün.
• Seine Haare sind lockig und schwarz.
• Seine Augen sind braun.
Wer ist das?
• Online Übung ist hier.
Briefe
• Hör zu! - Online Übung
Welche Sätze sind richtig?
Er möchtet zu Hause bleiben.
Ich lerne Deutsch.
Meine Haar sind schwarz und kurz.
Ich möchte nach Hause fahren.
Welche Farbe hat deine Augen?
Wie heißt dein Onkel?
Použité zdroje:
• FIŠAROVÁ, Olga; ZBRANKOVÁ, Milena. Deutsch mit Max, díl 1. Plzeň:
Fraus, 2006, ISBN 80-7238-531-3.
• Pracovní list Lektion 8 – Deutsch mit Max
• Obrázky: MS Office – Klipart
• AUTOR NEUVEDEN. Languages online - German [online]. [cit.
24.3.2013]. Dostupný na WWW:
http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/sect19/no
_6/no_6.htm
• Vlastní zdroje
Herunterladen
Explore flashcards