Release notes 12.3.0

Werbung
Release notes 12.3.0
Systeemeisen
Wanneer u software van derden installeert, zoals bijvoorbeeld Microsoft SQL Server, dient u er rekening mee
te houden dat de systeemeisen van deze software kunnen afwijken van de systeemeisen van SnelStart.
Hetzelfde geldt voor de systeemeisen die Microsoft Windows stelt.
Hardware:
De volgende hardware specificaties zijn vereist als u met SnelStart 12 wilt werken:
Resolutie / videokaart:
• Minimaal 1366 x 768. Aanbevolen: 1600 x 900 met 100% DPI
Harddisk:
• 450 MB vrije schijfruimte voor de installatie
Processor / intern geheugen:
• Intel Core series (I3, I5, I7) of een vergelijkbare AMD processor
• 4 GB
Software
Er zijn een aantal software vereisten om SnelStart te kunnen draaien. Deze software wordt tijdens installatie
van SnelStart op uw computer geïnstalleerd. U hoeft deze dus niet zelf te installeren. Daarnaast zijn er een
aantal optionele software-eisen die nodig zijn om met bepaalde functionaliteiten van SnelStart te werken.
Besturingssysteem:
• Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 (zowel 32-bit als 64-bit besturingssystemen)
Door SnelStart mee geïnstalleerd:
• Microsoft SQL Express LocalDb 11.0
• Microsoft .NET Framework 4.5.1
Optioneel:
• SQL Server (Express) 2008
• SQL Server (Express) 2012 (aanbevolen)
• SQL Server (Express) 2014
• Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013
Release notes 12.30 | datum: 12.11.2014 | www.snelstart.nl
1 / 15
Internet
Om in te loggen in SnelStart 12 heeft u een internetverbinding nodig. SnelStart maakt verbinding met het
SnelStart Services Platform. Op het SnelStart Services Platform staan uw licentiegegevens opgeslagen. Ook
kunt u gebruik maken van de online diensten van SnelStart, zoals de online administratie en de
elektronische btw-aangifte. Heeft u wel internet, maar bent u niet altijd verbonden? Geen probleem! Als uw
product eenmaal is geactiveerd kunt u 30 dagen zonder internetverbinding werken, daarna zal uw activatie
verlopen en dient u opnieuw in te loggen om uw pakket weer te activeren.
Nieuw
Online administratie
In SnelStart 12 is het nu mogelijk om naast een lokale of netwerk administratie ook een online administratie
aan te maken. Een online administratie geeft u veel voordelen zoals het eenvoudig samenwerken met een
administratiekantoor of accountant wanneer deze ook met SnelStart werkt.
Online back-up
In SnelStart 12 is de online back-up opgenomen. Hier vindt u een overzicht van alle back-ups die gemaakt
zijn van uw online administraties. U kunt deze back-ups terugzetten, verwijderen of downloaden.
Responsive User Interface
In SnelStart 12 zijn de belangrijkste schermen voorzien van een responsive user inferface.Dit betekent dat de
schermen meeschalen met de resolutie van uw computer, de teksten zijn daarmee beter leesbaar geworden.
Nieuwe productnamen
De software hanteert vanaf SnelStart 11 vijf nieuwe productnamen die staan voor vijf verschillende
pakketten. De pakketten zijn samengesteld op basis van specifieke eigenschappen. U kunt kiezen uit inStap,
inKaart, inBalans, inZicht of inControle. Heeft u nog een of meerdere oude producten van SnelStart? Dan
verandert er voor u niets. Bij uitbreiding van uw software functionaliteit zult u pas overgaan op een van de
vijf nieuwe pakketten.
Uitstraling
SnelStart 12 hebben wij voorzien van een hedendaagse uitstraling. Er is ook aandacht besteed aan de
lettertypes en de leesbaarheid van het product
Snel Starten
In SnelStart 12 is gekozen voor een nog gemakkelijker navigatie menu (Ribbon). Onderdelen die u veel
gebruikt vindt u op de verwachte plaats. Onderdelen die u minder gebruikt vindt u onder Instellingen.
Zo is het menu Onderhoud verleden tijd. Op deze manier kunt u sneller het gewenste resultaat boeken.
De functionaliteiten zijn uiteraard gelijk gebleven. Om gemakkelijker van venster naar venster te
klikken is er voor gekozen om de vensters in tabbladen te tonen.
Release notes 12.30 | datum: 12.11.2014 | www.snelstart.nl
2 / 15
Snelheid
In SnelStart 12 is er aandacht besteed aan het optimaliseren van de snelheid. Er zijn metingen gedaan op de
snelheid en op basis hiervan zijn er verbeterslagen doorgevoerd. Het zoeken en openen van een lijst werkt
nu aanzienlijk sneller dan in eerdere versies. De komende tijd blijven we hier aandacht aan besteden.
Administratiebeheer
Het oude menu Administratie is met de komst van het nieuwe navigeermenu uitgefaseerd. De
functionaliteit vindt u grotendeels terug in het scherm Administratiebeheer.
Stabielere database
Het database type MDB (MS Access) is in SnelStart 12 niet langer beschikbaar. Reden hiervoor is dat MDB in
bepaalde situaties niet de gewenste stabiliteit geeft en uw database daardoor corrupt kan raken. Maakt u
gebruik van een MDB-administratie, dan wordt deze in SnelStart 12 geconverteerd naar een administratie
van het type SQL. Bij de installatie van SnelStart 12 wordt SQL Express LocalDb geïnstalleerd op uw
computer. Deze heeft u nodig om uw lokale SQL administratie te openen in SnelStart 12. De conversie van
MDB naar het nieuwe type administratie gaat automatisch. Om uw data veilig te stellen maakt SnelStart 12
eerst een back-up van uw huidige administratie en plaatst deze in de map Backup MDB. Deze map vindt u in
dezelfde map als uw administratie.
In SnelStart 12 is de optie om automatisch een herstelpunt te maken voor MDB administraties verwijderd.
Nieuw standaard back-up formaat
Een nieuwe back-up wordt in SnelStart 12 geëxporteerd naar een bacpac bestand. Dit is een standaard
backup formaat van Microsoft SQL. Backups ouder dan versie 7 van SnelStart kunnen niet meer worden
teruggezet in SnelStart 12. Hiervoor kan SnelStart 11 gebruikt worden.
SnelStart Services Platform
SnelStart 12 werkt i.c.m. het SnelStart Services Platform. Dit is een online platform dat is voorzien van extra
diensten die uw werkproces gemakkelijker maken, zoals het ophalen van uw licentiecode en het
elektronisch aanleveren van uw aangifte via SBR.
Inloggen
Bij het opstarten van SnelStart 12 wordt een inlogscherm getoond. Met dit inlogscherm authentiseert u zich
met uw Mijn SnelStart-inloggegevens voor het SnelStart Services Platform, en kunt u gebruik maken van de
extra diensten van SnelStart. Bij het inloggen wordt direct uw licentie opgehaald en ingesteld. Deze hoeft u
dus zelf niet meer op te halen vanuit Mijn SnelStart op de website.
Eenvoudig werken met meerdere gebruikers
Het werken met meerdere gebruikers is vanaf SnelStart 12.3 aanzienlijk verbeterd. In tegenstelling tot vorige
versies wordt er vanaf SnelStart 12.3 gebruik gemaakt van één systeem voor het werken met meerdere
gebruikers.
Release notes 12.30 | datum: 12.11.2014 | www.snelstart.nl
3 / 15
Dit geldt voor zowel gebruikers van het oude (Boek, Nota) als het nieuwe licentiemodel (in-pakketten).
Nu hebben alle gebruikers binnen één administratie automatisch dezelfde rechten in deze administratie. De
beheerder van de administratie kan de rechten van gebruikers beperken of de toegang ontzeggen. Hierdoor
houdt de beheerder altijd zelf controle over wie welke rechten heeft.
Extra gebruikers aanmaken
Heeft u een van de nieuwe vijf pakketten inStap, inKaart, inBalans, inZicht of inControle en wilt u met
meerdere gebruikers in uw administratie(s) werken? Dan kunt u deze gebruikers aanmaken in het scherm
Gebruikers. De gebruikers die u aanmaakt ontvangen per e-mail instructies over het instellen van een
wachtwoord en het downloaden van de software.
Door het toevoegen van een gebruiker wijzigt het periodieke bedrag dat in rekening wordt gebracht
conform uw overeenkomst met SnelStart.
Rollen
Voor de gebruikers die u aanmaakt in het scherm Gebruikers kunt u een rol instellen.
SnelStart onderkent 2 type rollen:
Beheerder
• De beheerder kan hetzelfde als de hoofdgebruiker (de persoon die SnelStart heeft aangeschaft).
Standaard
• D e standaard gebruiker wordt beperkt tot het kunnen openen en werken in een administratie.
De standaard gebruiker kan bijvoorbeeld geen gebruikers of administraties aanmaken.
SnelStart klaar voor SBR!
SnelStart 12 is geschikt voor het aanleveren van een SBR aangifte (OB en ICP) aan de Belastingdienst. Dit is
een dienst die wordt geleverd via het SnelStart Services Platform. Om van deze dienst gebruik te maken
dient u te zijn ingelogd in SnelStart 12 met uw Mijn SnelStart-gegevens.
Opgeloste punten 12.1.0
TFS17577:
Om een nieuwe administratie aan te maken moet de gebruiker van het nieuwe
licentiemodel ‘Beheerder’ rechten hebben. Indien een gebruiker niet is ingelogd, kan deze
controle niet worden gedaan en mag de gebruiker geen nieuwe administratie aanmaken.
TFS19207:
Het is vanaf 12.1.0 mogelijk om een Mijn SnelStart-gebruiker van buiten het eigen account
toegang te geven tot lokale- en netwerkadministraties. Dit kan gebruikt worden indien
Release notes 12.30 | datum: 12.11.2014 | www.snelstart.nl
4 / 15
bijvoorbeeld een back-up moet worden uitgewisseld met een bedrijf of persoon die een
eigen licentie van SnelStart heeft.
TFS14538:
Vanaf 12.1.0 is het mogelijk om 30 dagen aaneengesloten zonder internetverbinding te
kunnen werken met SnelStart. Na 23 dagen krijgt u een herinnering dat u moet inloggen
om door te kunnen werken.
TFS16965:
Vanaf 12.1.0 wordt de status van de verbinding met het Services Platform weergegeven:
•
Verbonden met SnelStart Services Platform
•
Niet verbonden met SnelStart Services Platform
•
Geen internetverbinding
TFS19210:
Vanaf 12.1.0 is het mogelijk om de naam van een administratie te wijzigen.
TFS21081:
In het scherm om btw aangifte of ICP aangifte te onderteken is de term ‘initialen’ aangepast
naar ‘voorletters’.
Opgeloste punten 12.1.3
TFS18958:
Het wijzigen van de naam van een SQL administratie wordt niet geblokkeerd.
TFS20344:
Het selecteren van een grootboekrekening werkt niet gelijk aan versie 10. Met de
pijltjestoetsen kan geen voorkeur grootboekrekening meer geselecteerd worden.
TFS20345:
Een boekingsvoorstel kan niet meer genegeerd worden met een tab toets als er nog niets is
geselecteerd. Dit werkt anders dan in v10 en v11.
TFS20353:
Als er een uitgegeven of ontvangen bedrag is ingevoerd in Boekhouden wordt meteen een
klant of leverancier geselecteerd bij factuur(F4). In versie 11 en versie 12 werkt dit nog niet
op dezelfde manier als in versie 10.
TFS20434:
De back-up die wordt gemaakt tijdens de conversie van de administratie naar LOCALDB
wordt onterecht bijgewerkt. Hierdoor is na het openen van deze MDB administratie in v11
geen periode-uitwisseling meer mogelijk.
TFS20349:
Als er een boekingsvoorstel is geplaatst waarin een grootboekrekening met functie 30 voor
komt dan kan het btw tarief niet meer gewijzigd worden, dit kan alleen als er met de muis
wordt gewerkt.
TFS22022:
Bij het invoeren van een bedrag verspringt de cursor naar het boekingsvoorstel.
Release notes 12.30 | datum: 12.11.2014 | www.snelstart.nl
5 / 15
TFS20950/18204:
TFS20950:
Het is niet mogelijk om een formule te bewerken die langer dan 25 tekens is.
In sommige situaties kan het werken in SnelStart een error report geven met de volgende
foutmelding “ het object wordt ergens anders gebruikt”.
TFS20560:
Het kopieren van een administratie van LOCALDB met SQL authenticatie geeft de volgende
foutmelding “Login failed for user”.
TFS21243:
Het openen van een teruggezette back-up op de SQL server geeft de volgende
foutmelding “Fase 4: openen database. Login failed for user”.
TFS21838:
Bij het kopiëren naar het klembord van Windows komt een error report met de
foutmelding “ Gewenste klembord-bewerking mislukt”.
TFS20942:
Bij verkooporders blijft de focus hangen op de regel wanneer dit niet laatste is.
TFS16502/15643:
Het RDC wachtwoord wordt verkeerd versleuteld in versie 12.1.0, hierdoor wordt
deze verkeerd doorgegeven aan het RDC.
TFS10539:
Orderregel wordt dubbel zo breed bij 1 artikel.
TFS21040:
Wanneer in één verkoopsjabloon 5 of meer Extra hoofdingaven zijn aangemaakt, verschijnt
een foutmelding op het moment dat een nieuwe verkooporder wordt aangemaakt met dat
sjabloon.
TFS15206:
Bij het opvragen van een afdrukvoorbeeld heeft dit niet de focus, waardoor dit niet meteen
zichtbaar is.
TFS21283:
Bij het opvragen van een eigen overzicht treedt de foutmelding “conversie overloop” op.
TFS20203:
De naam van SnelStart Gateway is gewijzigd in SnelStart Intregratie. Als SnelStart Integratie
nog niet aanwezig is in de licentie komt bij gebruik een verouderde melding naar voren.
TFS18920:
Het gebruik van pijltjes toetsen werkt niet meer bij het openen en sluiten van mappen.
TFS17514:
Het recht Gebruikersbeheer geeft geen toegang tot rechten (voorheen Gebruikersbeheer)
TFS19776:
ICP-correcties van voor 2008 worden niet geaccepteerd.
TFS20311:
ICP aangifte met een gebroken boekjaar gaat fout.
Release notes 12.30 | datum: 12.11.2014 | www.snelstart.nl
6 / 15
TFS22180:
Certificaat zonder private key was onterecht op te geven als eigen SBR certificaat.
TFS20901:
Bij het versturen ICP aangifte met een groot aantal regels komt foutmelding “500”.
TFS19776:
ICP correcties ouder dan 6 jaar zijn verjaart en worden niet geaccepteerd door de
Belastingdienst. Deze worden niet meer meegestuurd in de aangifte opgaaf ICP.
TFS20331:
TFS17514:
Indien een gebroken boekjaar is ingesteld gaat de Opgaaf ICP fout. Dit is verholpen.
Het scherm rechten is niet altijd beschikbaar voor een gebruiker terwijl hier wel specifieke
rechten voor ingesteld zijn. Dit is verholpen.
TFS20708:
Bij het toevoegen van een onbekende Mijn SnelStart gebruiker in een administratie komt
een onduidelijke foutmelding. Dit is verholpen.
TFS22473:
Aangifte met eigen certificaat werkt niet. Dit is verholpen
TFS22466:
Een enkele Btw aangifte of opgaaf ICP die ingestuurd is via SBR krijgt geen goeie
statusupdate van Digipoort. Dit is verholpen.
Opgeloste punten 12.1.5
TFS22909:
In het boekhoudvenster kan als er maar één voorkeursgrootboekrekening aanwezig is,
deze niet geselecteerd worden.
TFS22968:
Boekingsvoorstel wordt niet genegeerd met muis.
TFS22691:
Invoer in de regel onder Order/Factuur (F4) gaat niet altijd goed.
TFS22866
In boekhouden wordt met het boekingsvoorstel de btw niet gevuld als u gebruik maakt
van de entertoets.
Opgeloste punten 12.1.6
TFS23844:
Wanneer u de elektronische aangifte instellingen voor gebruik van SBR wijzigt wordt er
tijdens het versturen van een aangifte nog steeds gebruik gemaakt van het BAPI kanaal.
Hierdoor komt een aangifte niet correct bij de belastingdienst. Vanaf 12.1.6 is het niet meer
mogelijk om een aangifte via BAPI te verzenden.
Release notes 12.30 | datum: 12.11.2014 | www.snelstart.nl
7 / 15
TFS23686:
In versie 12.1.5 was het niet mogelijk om betalingen te registreren op een verkoopfactuur
indien u alleen over een versie van SnelStart Nota beschikt. Dit is opgelost.
TFS23256:
Vanaf 12.1.6 is het mogelijk om alle rechten op een administratie voor een gebruiker in het
scherm in één keer aan of uit te zetten. Dit kan ook per groep rechten.
TFS23462:
Bij een geïmporteerde periode uitwisseling is het niet mogelijk een aangifte via SBR te
versturen. Dit is opgelost.
Opgeloste punten 12.3.0
Algemeen
C00325075:
Het sluiten van SnelStart was niet mogelijk zolang het inlogscherm nog open stond.
C00327495:
SnelStart negeerde de door u gekozen printerinstelling.
TFS23520:
Na een upgrade en het offline werken in een lokale administratie kwam de melding:
'Ongeldig wachtwoord'.
C00326999:
Het aantal afdrukken bij een PDF printer in de printerkeuze werd genegeerd.
Instellingen
C00332643:
Sommige velden waren onterecht verplicht om in te vullen of hadden een verkeerde
standaard waarde.
C00327013:
(Landen) Er ontbrak een aantal Oost Europese landen (Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen,
Hongarije, Polen en Roemenië). Deze zijn toegevoegd.
C00328703:
(Extra velden) Bij het aanmaken van nieuwe velden in de kaartenbak werden de gegevens,
ongeacht de keuze die gemaakt is, aangemaakt als extra veld van een grootboekrekening.
C00321212:
Diverse verbeteringen met betrekking tot de extra velden.
Opties
Release notes 12.30 | datum: 12.11.2014 | www.snelstart.nl
8 / 15
C00325416:
(Opschonen) U kreeg bij het opschonen van uw administratie een melding die verwees
naar een oude locatie van uw administratie.
C00328019:
(Opschonen) U kreeg een onjuiste melding na het opschonen m.b.t. het optimaliseren.
Relaties
TFS11187:
(Klanten) Bij onderhoud klanten was het veld aanmanen niet zichtbaar.
C00321996:
(Klanten) Bij de klantkaart, in het tabblad aanmaningsarchief, waren de afgedrukte
herinneringen niet zichtbaar.
Facturen
C00327081:
(Verkoopsjablonen) Als u een document afdrukt als PDF, werd de afbeelding in de voet van
de opmaak niet afgedrukt.
C00320122:
(Verkoopsjablonen) Formules in verkoopsjablonen konden niet langer dan 25 tekens zijn.
C00321432:
(Verkoopsjablonen) Dymo printerinstellingen werden genegeerd.
C00340422:
(Verkoopsjablonen) De aangemaakte tekstregels werden niet getoond in de opmaak na het
wisselen van bladen.
C00346846:
(Verkoopsjablonen) Als een opmaak van een sjabloon in een online administratie werd
verwijderd, kon er een foutmelding ontstaan.
C00319029:
(Inkopen) De orderdatum (besteld) werd verkeerd opgeslagen na het wijzigen van een
bestelling.
C00320001:
(Inkopen) Bij het venster 'Bestelling opslaan' waren de knoppen 'OK' en 'Annuleren' niet
zichtbaar.
C00339697:
(Inkopen) Het selecteren van een inkoopfactuur (onder inkopen) kon een foutmelding
geven.
C00325056:
(Inkopen) Regelnummers (rijnummers) werden niet getoond. Ook bij zoeklijsten van
bijvoorbeeld klant en leverancier werd dit niet getoond.
Release notes 12.30 | datum: 12.11.2014 | www.snelstart.nl
9 / 15
C00320768:
(Verkopen) De hoeveelheidsbepaling aan de hand van datumvelden werkte niet optimaal.
C00332236:
(Verkopen) Op de tweede afdrukpagina van een verkooporder factuur verscheen een
onbekende tekst.
C00308863:
(Verkopen) Bij het weergeven van een afdrukvoorbeeld van een abonnementsorder werd
'aantal x (keer) gefactureerd' onterecht opgehoogd.
C00319005:
(Verkopen) De focus in de regels is verbeterd.
C00319618:
(Verkopen) Weergave van een artikelomschrijving met twee regels of meer is verbeterd.
C00324324:
(Verkopen) De weergave van een factuur naar een andere klant is verbeterd.
C00324667:
(Aanmaningen) Het venster aanmaningoverzicht was erg klein en bleef ook klein als u
maximaliseerde.
C00329027:
(Aanmaningen) Als de keuze werd gemaakt om een aanmaning te mailen, werd deze ook
automatisch afgedrukt.
C00329033:
(Aanmaningen) Een reeks herinneringen of aanmaningen versturen was niet mogelijk.
C00317304:
(Orderbeheer) Bij het direct mailen van orders uit verkoopbeheer, werd de bestandsnaam
van het PDF onjuist weergegeven.
C00329305:
(Orderbeheer) In verkooporderbeheer kon bij facturen of herinneringen / aanmaningen
een foutmelding ontstaan: 'System out of memory'. In dit onderdeel van het programma
zijn diverse verbeteringen doorgevoerd, waardoor de kans op deze melding minder groot
is.
TFS21774:
(Importeren) Zodra u een factuur naar een andere klant stuurde, kwam er een fout in de
weergave van het factuur.
Boekhouden
C00325146:
Bij een kleinere resolutie was de orderregel met een lange omschrijving niet zichtbaar.
C00327069:
Bij uitgebreid zoeken gaf de enter-toets geen resultaat.
C00326175:
Een factuur met alfanummerieke nummers kwam niet naar voren in een boekingsvoorstel.
Release notes 12.30 | datum: 12.11.2014 | www.snelstart.nl
10 / 15
TFS27131:
Het gebruik van de entertoets of tabtoets bij een boeking verlegde de focus niet naar
opslaan als verschil 0 is.
C00340704:
De invoer van het grootboekrekeningnummer in boekingsregels is verbeterd.
C00326999:
Bij het handmatig boeken van een openstaand afschrift was het typen van een hele zin
onmogelijk zonder elke keer het veld te moeten activeren.
C00321292:
(Bankieren) Als u betaalbestanden samenvoegde, resulteerde dit in een dubbele regel in
XML (SEPA). Hierdoor kon het betaalbestand geweigerd worden door de bank.
C00321252:
(Bankieren) Er konden onvolledige teksten verschijnen bij het klaarzetten van incasso's.
C00329973:
(Bankieren) Bij het inlezen van afschriften met een storno op de eerste factuur, werd het
sequens type niet teruggezet.
C00335981:
(Bankieren) Identieke boekingen in CAMT bestand werden als enkele boeking verwerkt.
C00338949:
(Bankieren) Bij een CAMT bestand met mutaties van meerdere rekeningen werd het
bestand, na het inlezen van de rekening, in de eerste administratie verwijderd.
C00320759:
(Importeren) Bij het wijzigen van het importprofiel kon u een foutmelding krijgen waardoor
de wijzigingen niet werden opgeslagen. Dit is opgelost.
C00329915:
(Importeren) Bij het importeren van boekingen met een *.txt, *xlsx, *.csv of *.xls bestand
kwam de foutmelding: 'Bronvermelding niet ingesteld'.
C00330599:
(Importeren) Na het wisselen van een administratie kon het importprofiel niet meer
gewijzigd worden.
C00340233:
C00326488:
(Inkoop) Na het toevoegen van een boeking werd 'Opslaan' niet automatisch geselecteerd.
(Grootboekmutatiekaarten) Het afdrukken en het afdrukvoorbeeld van een overzicht met
kostenplaatsen was niet correct, zowel bij de groepering als de sortering.
C00328434:
(Grootboekrekeningen - Boekingshistorie) De knop 'Ga naar boeking / Ga naar factuur' was
niet actief in de grootboekrekening.
C00328143:
(Btw-aangifte - SBR) De btw-aangifte kon mislukken waarbij u de volgende melding over
BAPI instellingen kon ontvangen: 'BAPI instellingen ontbreken'.
Release notes 12.30 | datum: 12.11.2014 | www.snelstart.nl
11 / 15
C00328024:
(Btw-aangifte - SBR) Bij een btw-aangifte kon u de foutmelding: “cannot insert the value
NULL into column ‘fldverzendmethode’” krijgen.
TFS22763:
(Btw-aangifte) Zodra de btw-aangifte werd verstuurd door de accountant, kreeg u een
onjuiste of onduidelijke melding.
C00330596:
(Btw-aangifte) Zodra de btw-aangifte verzonden, maar niet geaccepteerd (status 1), kon u
deze niet meer herberekenen.
Administraties
TFS18293:
Een administratie zoeken door een letter in te toetsen in het zoekveld werkte niet.
TFS20359:
Het gebruik van een apostrof in uw administratienaam gaf een ongeldigheidsmelding.
C00314976:
Bij het openen van een administratie, uit een mapnaam met een apostrof, kwam een
foutmelding.
C00328513:
Bij het openen van de laatst gebruikte administratie kon u een foutmelding krijgen dat de
bestandstatus niet kon worden gevonden.
TFS24748:
Bij het toevoegen van een bestaande administratie werkte de zoekbalk niet naar behoren.
TFS25776:
De administratielijst was leeg na een upgrade van 12.1.6 naar 12.2.0.
TFS26269:
Bij het openen van een database kon de foutmelding: 'Login failed for user' ontstaan.
TFS23721:
Bij het openen van een MDB administratie in versie 12 kwam een melding met een
spelfout.
TFS24262:
Het inloggen in SnelStart, met een gekoppelde SQL database en een koopmodel licentie,
ging verkeerd. Dit is opgelost. De toegang van een oud of nieuw licentiemodel is gelijk
getrokken.
C00338114:
(Kopie) Bij het kopiëren i.p.v. verplaatsen van een lokale administratie buiten SnelStart,
werd de oude locatie van de administratie bijgewerkt i.p.v. de nieuwe locatie.
C00330538:
(Administratiebeheer) Het aanmaken van een administratie kon mislukken en gaf in
sommige situaties de foutmelding: 'Naam bestaat al'.
Release notes 12.30 | datum: 12.11.2014 | www.snelstart.nl
12 / 15
Artikelen
TFS22089:
Het opslaan van extra velden in een artikelkaart was niet mogelijk.
C00326399:
(Importeren) Het importeren van artikelen lukte niet zodra er eerder opgemaakte teksten of
kolommen in stonden.
Rapportage
C00325368:
(Grootboekmutatiekaarten) De sortering van het overzicht grootboekmutatiekaarten werd
onjuist weergegeven.
C00326032:
(Periodevergelijking) Het overzicht van een periodevergelijking met vier periodes werd
verkeerd weergegeven.
Garage
C00331437:
Foutmelding ORB door nummer tenaamstellingscode deel 2. Dit geeft onterecht een
validatiefout: 'Formaat kentekendocumentnummer is ongeldig'.
C00332373:
(Facturen - Inkopen) De marge van een voertuig, bij verkoop buiten de EU, geeft een foute
correctie.
C00325168:
(Facturen - Inkopen) Bij het boeken van een factuur was het inkoopordernummer niet
zichtbaar.
C00320853:
(Instellingen) Bij het ophalen van voertuiggegevens kon er een foutmelding ontstaan als er
geen certificaat was ingesteld. Echter is voor de dienst VTS-XML (RDC) en TVI (VWE) geen
RDW certificaat nodig, alleen een contract.
Gateway / Integratie
C00335405:
De parBtwID die via SnelStart Gateway wordt meegegeven bij een boeking op 'kosten
overig btw-tarieven grootboekrekening' werkte niet naar behoren. Het werd doorgevoerd
als bijvoorbeeld 'Geen' of 'Hoog'.
Periodeuitwisseling
Release notes 12.30 | datum: 12.11.2014 | www.snelstart.nl
13 / 15
C00333468:
In SnelStart 11.25 ontbraken de waardes voor parameters bij een periodeuitwisseling.
C00336355:
Bij het inlezen van een periodeuitwisseling kon de foutmelding: 'Out of memory exception'
ontstaan.
Bekende fouten
SnelStart integratie
De naam van SnelStart Gateway is gewijzigd naar Integratie. Integratie is beschikbaar voor klanten om te
gebruiken. Het is echter wel afhankelijk of de betrokken softwareleverancier zijn koppeling heeft aangepast
voor SnelStart 12.
Uitlijning knoppen, wegvallen teksten
Bij een aantal vensters vallen er nog teksten weg en zijn teksten op knoppen niet in alle gevallen uitgelijnd.
In de komende versies zal hier verder aandacht aan besteed worden.
Tabbladbeheer
In SnelStart 12 zijn de tabbladen zo ingericht dat u alleen de gegevens op het scherm ziet die u nodig heeft.
Het is in SnelStart 12 op dit moment niet mogelijk om tabbladen naar eigen wens in te richten.
TFS18337:
(Afdrukken) Printerpad wordt niet getoond bij SnelStart PDF printer.
C00349949:
(Algemeen) In SnelStart 12 wordt een zoekterm niet altijd onthouden.
TFS19542:
(Inkopen) Bij het invoeren van een aantal orderregels kan in het veld 'aantal' enige
vertraging ontstaan.
TFS4557:
(Rapportage) Bij het overzicht van een periodevergelijking worden de ingevoerde datums
in het selectievenster niet altijd goed onthouden. Dit heeft verder geen inhoudelijke
gevolgen voor uw rapport.
TFS28755:
(Facturen) Bij het afdrukken / e-mailen van een pakbon kunt u een onterechte foutmelding
krijgen: 'Objectreference not set to an object'. Als er een opmaak aanwezig is wordt de
afdruk wel gemaakt.
C00352624:
(Facturen) Na het wijzigen van een order wordt de factuurdatum (met een vooruitbetaling)
ten onrechte aangepast naar de oorspronkelijke orderdatum.
Release notes 12.30 | datum: 12.11.2014 | www.snelstart.nl
14 / 15
TFS22456:
(Boekhouden) Na het inlezen van een UBL bestand is het niet mogelijk om, bij een
leveranciersresultaat, 'OK' te selecteren.
C00328808:
(Bankieren) Creditfacturen worden niet getoond bij een nieuwe betaling.
C00345856:
(Instellingen) De invoermaskers: 'Extra hoofd- en regel ingaven' werken niet naar behoren.
TFS29064:
(Administratiebeheer) Bij een periodeuitwisseling is de knop 'Rechten' inactief, het is niet
mogelijk de rechten in te stellen.
Release notes 12.30 | datum: 12.11.2014 | www.snelstart.nl
15 / 15
Herunterladen