Release notes 12.1.0

Werbung
Release notes 12.1.0
Systeemeisen
Wanneer u software van derden installeert, zoals bijvoorbeeld Microsoft SQL Server, dient u er rekening mee
te houden dat de systeemeisen van deze software kunnen afwijken van de systeemeisen van SnelStart.
Hetzelfde geldt voor de systeemeisen die Microsoft Windows stelt.
Hardware-eisen:
• Processor: Intel Core series (I3, I5, I7) of een vergelijkbare AMD processor
• Intern geheugen: 4 GB
• Vrije schijfruimte: 200 MB
• Scherm resolutie: 1920 x 1200
Software
Er zijn een aantal software vereisten om SnelStart te kunnen draaien. Deze software wordt tijdens installatie van
SnelStart op uw computer geïnstalleerd. U hoeft deze dus niet zelf te installeren. Daarnaast zijn er een aantal
optionele software-eisen die nodig zijn om met bepaalde functionaliteiten van SnelStart te werken.
Vereist:
• Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 (zowel 32-bit als 64-bit besturingssystemen)
• Microsoft .NET Framework 4
• Microsoft SQL Express LocalDb 11.0
Optioneel:
• SQL Server 2008, SQL Server 2012 (aanbevolen)
• Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013
Nieuw
Nieuwe productnamen
De software hanteert vanaf SnelStart 12 vijf nieuwe productnamen die staan voor vijf verschillende pakketten.
De pakketten zijn samengesteld op basis van specifieke eigenschappen. U kunt kiezen uit SnelStart inStap,
inKaart, inBalans, inZicht of inControle. Meer informatie over de vijf verschillende pakketten vindt u in onze
brochure. Heeft u nog een of meerdere oude producten van SnelStart? Dan verandert er voor u niets.
Bij uitbreiding van uw software functionaliteit zult u pas overgaan op een van de vijf nieuwe pakketten.
Release notes 12.1.0 | datum: 26.05.2014 | www.snelstart.nl
1/9
Uitstraling
SnelStart 12 hebben wij voorzien van een hedendaagse uitstraling. Er is ook aandacht besteed aan de
lettertypes en de leesbaarheid van het product
SnelStarten
In SnelStart 12 is gekozen voor een nog gemakkelijker navigatie menu (Ribbon). Onderdelen die u veel
gebruikt vindt u op de verwachte plaats. Onderdelen die u minder gebruikt vindt u onder Instellingen.
Zo is het menu Onderhoud verleden tijd. Op deze manier kunt u sneller het gewenste resultaat boeken.
De functionaliteiten zijn uiteraard gelijk gebleven. Om gemakkelijker van venster naar venster te klikken is
er voor gekozen om de vensters in tabbladen te tonen. Zo kunt u snel wisselen tussen vensters.
Snelheid
In SnelStart 12 is er aandacht besteed aan het optimaliseren van de snelheid. Er zijn metingen gedaan op de
snelheid en op basis hiervan zijn er verbeterslagen doorgevoerd. Het zoeken en openen van een lijst werkt nu
aanzienlijk sneller dan in eerdere versies. De komende tijd blijven we hier aandacht aan besteden.
Administratiebeheer
Het oude menu Administratie is met de komst van het nieuwe navigeermenu uitgefaseerd. De functionaliteit
vindt u grotendeels terug in het scherm Administratiebeheer.
Stabielere database
Het database type MDB (MS Access) is in SnelStart 12 niet langer beschikbaar. Reden hiervoor is dat MDB in
bepaalde situaties niet de gewenste stabiliteit geeft en uw database daardoor corrupt kan raken. Maakt u
gebruik van een MDB-administratie, dan wordt deze in SnelStart 12 geconverteerd naar een administratie van
het type SQL. Bij de installatie van SnelStart 12 wordt SQL Express LocalDb geïnstalleerd op uw computer.
Deze heeft u nodig om uw lokale SQL administratie te openen in SnelStart 12. De conversie van MDB naar het
nieuwe type administratie gaat automatisch. Om uw data veilig te stellen maakt SnelStart 12 eerst een back-up
van uw huidige administratie en plaatst deze in de map Backup MDB. Deze map vindt u in dezelfde map als uw
administratie.
In SnelStart 12 is de optie om automatisch een herstelpunt te maken voor MDB administraties verwijderd.
Nieuw standaard back-up formaat
Een nieuwe back-up wordt in SnelStart 12 geëxporteerd naar een bacpac bestand. Dit is een standaard backup
formaat van Microsoft SQL. Backups ouder dan versie 7 van SnelStart kunnen niet meer worden teruggezet in
SnelStart 12. Hiervoor kan SnelStart 11 gebruikt worden.
SnelStart Services Platform
SnelStart 12 werkt i.c.m. het SnelStart Services Platform. Dit is een online platform dat is voorzien van extra
diensten die uw werkproces gemakkelijker maken, zoals het ophalen van uw licentiecode en het elektronisch
aanleveren van uw aangifte via SBR.
Release notes 12.1.0 | datum: 26.05.2014 | www.snelstart.nl
2/9
Inloggen
Bij het opstarten van SnelStart 12 wordt een inlogscherm getoond. Met dit inlogscherm authentiseert u zich
met uw Mijn SnelStart-inloggegevens voor het SnelStart Services Platform, en kunt u gebruik maken van de
extra diensten van SnelStart. Bij het inloggen wordt direct uw licentie opgehaald en ingesteld. Deze hoeft u
dus zelf niet meer op te halen vanuit Mijn SnelStart op de website.
Eén inlog voor al uw administraties
In SnelStart 12 logt u bij opstarten in met uw Mijn SnelStart-gegevens. Heeft u één van de nieuwe vijf pakketten
inStap, inKaart, inBalans, inZicht of inControle, dan krijgt u hiermee ook automatisch toegang tot uw administraties.
Maakt u nog gebruik van een van de oude pakketten van SnelStart (Boek, Nota etc.) dan moet u wel inloggen in uw
administraties.
Extra gebruikers aanmaken
Heeft u een van de nieuwe vijf pakketten inStap, inKaart, inBalans, inZicht of inControle en wilt u met meerdere
gebruikers in uw administratie(s) werken? Dan kunt u deze gebruikers aanmaken in het scherm Gebruikers.
De gebruikers die u aanmaakt ontvangen per e-mail instructies over het instellen van een wachtwoord en het
downloaden van de software.
Door het toevoegen van een gebruiker wijzigt het periodieke bedrag dat in rekening wordt gebracht conform
uw overeenkomst met SnelStart.
Rollen
Voor de gebruikers die u aanmaakt in het scherm Gebruikers kunt u een rol instellen.
SnelStart onderkent 2 type rollen:
Beheerder
• De beheerder kan hetzelfde als de hoofdgebruiker (de persoon die SnelStart heeft aangeschaft).
Standaard
• De standaard gebruiker wordt beperkt tot het kunnen openen en werken in een administratie.
De standaard gebruiker kan bijvoorbeeld geen gebruikers of administraties aanmaken.
SnelStart klaar voor SBR!
SnelStart 12 is geschikt voor het aanleveren van een SBR aangifte (OB en ICP) aan de Belastingdienst. Dit is een
dienst die wordt geleverd via het SnelStart Services Platform. Om van deze dienst gebruik te maken dient u te
zijn ingelogd in SnelStart 12 met uw Mijn SnelStart-gegevens.
Release notes 12.1.0 | datum: 26.05.2014 | www.snelstart.nl
3/9
TFS17577: Om een nieuwe administratie aan te maken moet de gebruiker van het nieuwe licentiemodel
‘Beheerder’ rechten hebben. Indien een gebruiker niet is ingelogd kan deze controle niet worden gedaan en
mag de gebruiker geen nieuwe administratie aanmaken.
TFS19207: Het is vanaf 12.1.0 mogelijk om een Mijn SnelStart gebruiker van buiten het eigen account toegang
te geven tot lokale- en netwerkadministraties. Dit kan gebruikt worden indien bijvoorbeeld een back-up moet
worden uitgewisseld met een bedrijf of persoon die een eigen licentie van SnelStart heeft.
TFS14538: Vanaf 12.1.0 is het mogelijk om 30 dagen aaneengesloten zonder internetverbinding te kunnen
werken met SnelStart. Na 23 dagen krijgt u een herinnering dat u moet inloggen om door te kunnen werken.
TFS16965: Vanaf 12.1.0 wordt de status van de verbinding met het Services Platform weergegeven:
• Verbonden met SnelStart Services Platform
• Niet verbonden met SnelStart Services Platform
• Geen internetverbinding
TFS19210: Vanaf 12.1.0 is het mogelijk om de naam van een administratie te wijzigen.
Opgeloste punten 12.1.0
TFS19496: De invoer van een factuurnummer het factuur(F4) veld gaat niet naar behoren.
Het factuurnummer wordt onterecht afgekapt.
Oplossing: Factuurnummers zijn in de versie 12.1.0 weer correct en volledig in te voeren.
TFS19672: Bij het versturen van facturen vanuit Verkooporderbeheer wordt er geen UBL bestand
meegestuurd.
Oplossing: In versie 12.1.0 wordt vanuit Verkooporderbeheer weer een UBL bestand meegestuurd bij het
maken van facturen.
TFS19747: Bij het door-enteren naar een boekingsvoorstel verschijnt een foutmelding.
Oplossing: In versie 12.1.0 kan een boekingsvoorstel weer correct worden verwerkt.
TFS19820: Een periodebestand die in versie 11 gemaakt is kan in versie 12 niet geïmporteerd worden.
Oplossing: In versie 12.1.0 kan een periode vanuit versie 11 wel geïmporteerd worden. Als de klant de
gecontroleerde periode importeert moet deze wel beschikken over SnelStart 12.
TFS19918: Wanneer de gateway van SnelStart 12 is gebruikt dan lukt het niet meer de gateway van versie 11
te gebruiken wanneer SnelStart 12 is verwijderd en 11 opnieuw is geïnstalleerd. Dit moet wel mogelijk zijn.
Oplossing: In versie 12.1.0 wordt de gateway.DLL weer correct geregistreerd.
Release notes 12.1.0 | datum: 26.05.2014 | www.snelstart.nl
4/9
TFS19945: Na het openen in de 12.0.2 verdwijnen er administraties uit de administratiebeheer.
Oplossing: In 12.1.0 blijven de administraties staan in administratiebeheer en hoeven niet opnieuw
toegevoegd te worden.
TFS16838: Het exporteren van een periode naar de accountant geeft een foutmelding bij het gebruik van de
een inStap licentie.
Oplossing: Periode-uitwisseling is weer mogelijk met een inStap licentie.
TFS19848/16627: SnelStart Garage is nog niet te gebruiken vanaf het pakket inzicht.
Oplossing: vanaf 12.1.0 is Garage te gebruiken vanaf inzicht.
TFS16680: ‘Grootboekrubrieken’ is onterecht aanwezig bij instap en inKaart.
Oplossing: ‘Grootboekrubrieken’ is beschikbaar vanaf inBalans.
TFS17058: Het selecteren van een verkoper in het verkoopvenster is onterecht beschikbaar vanaf het pakket
inStap.
Oplossing: Vanaf 12.1.0 is dit beschikbaar vanaf inBalans.
TFS18040: Na het minimaliseren opent SnelStart met een wit scherm, hierdoor lijkt het of het programma vast
loopt.
Oplossing: Vanaf 12.1.0 speelt dit probleem niet meer.
TFS17576: Orders bijwerken in ‘Prijswijzigingen orders’ met alleen rechten ‘Prijswijzigingen orders’ geeft een
foutmelding.
Oplossing: De prijzen zijn weer correct te wijzigen.
TFS9848: Het importeren van een XLSX-bestand is niet mogelijk als er Office 2007(x64) of hoger is
geïnstalleerd.
Oplossing: Bij het importeren in 12.1.0 wordt er een melding weergegeven dat dit alleen mogelijk is door
installatie van bepaalde componenten, de klanten kunnen deze via een link downloaden.
TFS17575: Als het recht ‘Analyseer verkoopprijs’ is aangezet, is de knop wel beschikbaar, maar de functionaliteit
niet.
Oplossing: Deze functionaliteit kan weer gebruikt worden, ook met beperkte rechten.
TFS16830: De ‘Dymo knop’ valt weg achter de ‘Afdrukvoorbeeldknop’ bij een inStap licentie, dus zonder
exporteren.
Oplossing: De ‘Dymo knop’ is nu weer volledig zichtbaar vanaf inStap
TFS13316: Bij het opstarten van een venster met veel relatiegegevens, moeten deze gegevens niet geladen
worden tijdens het starten van het scherm, maar alleen als de gegevens nodig zijn.
Oplossing: Vanaf versie 12.1.0 wordt dit scherm sneller geladen.
Release notes 12.1.0 | datum: 26.05.2014 | www.snelstart.nl
5/9
TFS16517: Indien de internetverbinding verbroken wordt tijdens het werken in SnelStart, kan dit leiden tot
langdurig niet reageren van de applicatie.
Oplossing: Vanaf versie 12.1.0 wordt getoond wanneer de internetverbinding verbroken is. De applicatie blijft
goed reageren.
TFS18078: De hoofdgebruiker van een account kan zijn rol wijzigen naar ‘Standaard’, waardoor deze zijn
beheerdersrechten verliest.
Oplossing: De rol van de hoofdgebruiker is niet te wijzigen. De hoofdgebruiker is altijd beheerder.
TFS18223: Het verversen van het inloggen gaat fout na langdurige inactiviteit. Een foutmelding wordt getoond.
Oplossing: Het verversen van het inloggen gaat nu goed.
TFS19942: Alfanumerieke wachtwoorden behorende bij PKI overheid certificaten waren niet in te vullen in
‘Elektronische aangifte instellingen’.
Oplossing: Alfanumerieke wachtwoorden zijn in te vullen.
TFS16322: Het is niet duidelijk welke velden verplicht zijn in het scherm ‘Aangifte ondertekenen’ bij verzenden
OB aangifte of Opgaaf ICP.
Oplossing: Verplichte velden worden aangegeven met een *.
Opgeloste punten 12.0.2
TFS19027: Bij het inloggen wordt niet het juiste wachtwoord onthouden.
Oplossing: Het juiste wachtwoord wordt nu opgeslagen waardoor er weer automatisch ingelogd kan worden.
TFS17851: Documentatie omtrent SnelStart Integratie is niet up-to-date en ontbreekt in de setup.
Oplossing: Documentatie is in SnelStart 12.0.2 weer volledig bijgewerkt.
TFS18015: De methode om een administratie te openen via SnelStart Integratie levert een foutmelding op.
Oplossing: Deze methode is aangepast en openen van een administratie via een folder levert geen
foutmelding meer op.
TFS18178: Bij het invoeren van een bedrag verschijnt een boekingsvoorstel. Het selecteren van dit
boekingsvoorstel is in een aantal gevallen niet mogelijk.
Oplossing: In SnelStart 12.0.2 kan in alle situaties waarin men op een boekingsvoorstel klikt deze ook weer
geplaatst worden.
TFS18908: Als een eigen logo is geplaatst in een opmaak dan volgt er bij het klikken op een willekeurig
overzicht een foutmelding.
Oplossing: Deze foutmelding treedt in versie 12.0.2 niet meer op.
Release notes 12.1.0 | datum: 26.05.2014 | www.snelstart.nl
6/9
TFS17350: Bij het wijzigen van kaartenbakken ontbreekt op dit moment het veld om kaartenbakken aan te
passen.
Oplossing: In versie 12.0.2 kunnen kaartenbakken weer aangepast worden.
TFS18614: Bij het kopiëren van een SQL administratie waarbij er met SQL authenticatie is ingelogd op de SQL
Server, volgt er bij het kopiëren de foutmelding ”ongeldige lengte voor Base-64-tekensetmatrix of –tekenreeks”.
Oplossing: In versie 12.0.2 treedt deze fout niet meer op bij het kopiëren naar de SQL Server.
TFS15807: In het boekvenster is het niet mogelijk om op trefwoord te zoeken. Bij het invoeren van een
zoekopdracht is het slechts mogelijk om één letter in te voeren.
Oplossing: in versie 12.0.2 kan weer een volledige zoekopdracht ingevoerd worden.
TFS18141: SnelStart sluit zonder melding na het aanklikken van een factuur met een extra regelingave.
Oplossing: Facturen met een extra regelingave kunnen ook weer zonder problemen afgedrukt worden in
versie 12.0.1.
TFS17351: Prijswijziging verkooporders wordt bij opstarten onvolledig weergegeven.
Oplossing: In versie 12.0.2 wordt het venster Prijswijzigingen verkooporders weer volledig getoond.
TFS16973: Printen via dropdown in verkooporderbeheer werkt niet.
Oplossing: In versie 12.0.2 is alles weer volledig te printen vanuit verkooporderbeheer.
TFS18389: Bij het openen van een SQL administratie wil SnelStart de database onterecht op multi-user zetten.
Oplossing: In versie 12.0.2 wordt de administratie niet meer onterecht als op multi-user gezet.
TFS17704: In de setup van SnelStart 12.0.1 wordt SnelStart Integratie niet op de juiste manier geregistreerd.
Oplossing: In versie 12.0.2 kan SnelStart Integratie weer op de juiste manier worden aangeroepen.
TFS15066: Als de naam van het Voorbeeldbedrijf wordt gewijzigd is deze niet te openen in administratiebeheer.
Oplossing: De naam van het Voorbeeldbedrijf is nu te wijzigen en de administratie kan hierna geopend worden.
TFS17327: Bij het wijzigen van een datum of een saldo in Geldladebeheer wordt dit scherm disabled weergegeven.
Oplossing: Het datumveld en het eindsaldo kunnen nu weer gewijzigd worden in Geldladebeheer.
TFS17543: Bij het kopiëren van een SQL administratie naar een nieuwe SQL administratie treedt de volgende
foutmelding op als er ingelogd is met Windows authenticatie “Cannot open database, login failed for user”.
Oplossing: Een SQL administratie kan nu weer met Windows authenticatie gekopieerd worden naar een SQL
administratie.
Release notes 12.1.0 | datum: 26.05.2014 | www.snelstart.nl
7/9
TFS18682: Er missen in de setup bestanden die het mogelijk maken om een geldlade goed aan te sturen
vanuit SnelStart.
Oplossing: De volgende componenten zijn toegevoegd: MSPOS_USB.DLL en MSCOMM32.OCX. Hierdoor is de
geldlade weer zonder problemen aan te roepen in SnelStart 12.0.2.
TFS:18904: Bij het oproepen van een eigen lay-out volgt een foutmelding.
Oplossing: Eigen overzichten kunnen in versie 12.0.2 weer benaderd worden.
TFS18885: Na versturen van een aangifte omzetbelasting of opgaaf ICP kan een tijdverschil ontstaan van circa
10 sec. waardoor de gebruiker geen retourbericht ontvangt in SnelStart 12.
Oplossing: tijdverschil verholpen. Oude aangiftes zijn gecorrigeerd en retourberichten zijn alsnog verstuurd.
TFS18921:De melding die getoond wordt indien het wachtwoord niet voldoet aan de veiligheidseisen wijst
naar een pagina op Mijn SnelStart, waar je na inloggen in een loop terecht komt.
Oplossing: Correcte link toegepast.
TFS19223: Vanaf de Nederlandse taxonomie 8.0 worden btw-nummers met leestekens in de opgaaf ICP en
aangifte omzetbelasting niet meer geaccepteerd door de Belastingdienst.
Oplossing: leestekens worden bij conversie van de administratie uit de btw-nummers verwijderd. Indien via
een oudere versie waar de conversie nog niet is gedaan een aangifte omzetbelasting of opgaaf ICP wordt verstuurd, krijgt de gebruiker een notificatie van het SnelStart Services Platform dat er moet worden ge-upgrade
naar de nieuwste update van SnelStart 12.
Bekende fouten
SnelStart Integratie
De naam van SnelStart Gateway is gewijzigd naar Integratie. Integratie is beschikbaar voor klanten om te
gebruiken. Het is echter wel afhankelijk of de betrokken softwareleverancier zijn koppeling heeft aangepast
voor SnelStart 12.
Uitlijning knoppen, wegvallen teksten
Bij een aantal vensters vallen er nog teksten weg en zijn teksten op knoppen niet in alle gevallen uitgelijnd.
Dit is bekend en wordt opgelost bij de uitlevering van de definitieve release.
Resolutie en DPI
Resolutie: de eerste versie SnelStart 12 werkt niet optimaal onder een lage resolutie. Als er met een resolutie
wordt gewerkt die lager is dan in de systeemeisen aangegeven, kunnen er gegevens en knoppen niet volledig
zichtbaar zijn en velden wegvallen. In de release van SnelStart 12 wordt dit weer volledig ondersteund.
DPI: Onder 125% DPI werkt SnelStart 12 niet optimaal. Er kunnen teksten wegvallen en knoppen kunnen niet
volledig zichtbaar zijn. In de release van SnelStart 12 wordt dit weer volledig ondersteund.
Release notes 12.1.0 | datum: 26.05.2014 | www.snelstart.nl
8/9
Melding bij inloggen SnelStart 12.1.0
Indien u al gewerkt heeft met SnelStart 12.0.x kan tijdens de eerste keer inloggen in SnelStart 12.1.0 een
melding naar voren komen dat u reeds ingelogd bent vanaf een andere locatie. Deze melding kunt u negeren,
en doorgaan met inloggen.
SQL backup terug zetten
Op dit moment is het niet mogelijk een backup bestand van een SQL administratie terug te zetten. In een
volgende versie van SnelStart wordt dit probleem opgelost. Als tijdelijke oplossing voor dit punt kunt u er voor
kiezen om een kopie van uw SQL administratie te maken en deze toe te voegen in versie 12.1.0.
TFS18958: Het wijzigen van de naam van een SQL administratie waarbij de actie uitgevoerd wordt op een
ander werkstation binnen het netwerk wordt niet geblokkeerd.
Oplossing: Het is niet mogelijk om een naam te wijzigen van een SQL administratie als deze actie niet wordt
uitgevoerd op de locatie waar de SQL Server is geïnstalleerd. In een volgende versie wordt de actie om de naam
van administratie te hernoemen in deze situatie dan ook geblokkeerd.
TFS15139: Afbeeldingen in voet van een sjabloon worden niet altijd afgedrukt naar PDF.
Oplossing: Er wordt gezocht naar een structurele oplossing. Helaas is deze nog niet gevonden. In één van de
volgende versies van 12 hopen wij dit probleem te verhelpen.
TFS20344: Het selecteren van een grootboekrekening werkt niet gelijk aan versie 10. Met de pijltjestoetsen
kan geen voorkeur grootboekrekening meer geselecteerd worden.
TFS20345: Een boekingsvoorstel kan niet meer genegeerd worden met een tab toets als er nog niets is
geselecteerd. Dit werkt anders dan in v10 en v11.
TFS20353: Als er een uitgegeven of ontvangen bedrag is ingevoerd in Boekhouden wordt meteen een klant
of leverancier geselecteerd bij factuur(F4). In versie 11 en versie 12 werkt dit nog niet op dezelfde manier als in
versie 10.
TFS20434: De back-up die wordt gemaakt tijdens de conversie van de administratie naar LOCALDB wordt
onterecht bijgewerkt. Hierdoor is bij het openen van deze MDB administratie in v11 geen periode-uitwisseling
meer mogelijk.
TFS20349: Als er een boekingsvoorstel is geplaatst waarin een grootboekrekening met functie 30 voor komt
dan kan het btw tarief niet meer gewijzigd worden, dit kan alleen als er met de muis wordt gewerkt.
Release notes 12.1.0 | datum: 26.05.2014 | www.snelstart.nl
9/9
Herunterladen