Verben und Präpositionen - Digitální učební materiály ke stažení

Werbung
Autor:
Mgr. Jakub Lukeš
Předmět/vzdělávací
oblast:
Německý jazyk
Tematická oblast:
Gramatika
Téma:
Vazby sloves
Ročník:
1. – 4.
Datum vytvoření:
Únor 2014
Název:
VY_32_INOVACE_16.2.10.NEJ
Anotace:
Digitální učební materiál je určen primárně pro žáky studijních
oborů technického zaměření. Umožňuje jim získat základní
poznatky o gramatických pravidlech německého jazyka.
Inovativním aspektem učebního materiálu je uzpůsobení
výkladu gramatického jevu schopnostem žáků střední odborné
školy. Studijní materiál je kombinací názorného výkladu a
interaktivních cvičení. Použité jazykové prostředky odpovídají
úrovni B1 dle SERRJ.
Metodický pokyn:
Prezentaci lze využít pro výklad v hodině, jako podporu
výkladu nebo k opakování ke společné části maturitní zkoušky.
Při použití v hodině je vhodné tento materiál prezentovat
prostřednictvím interaktivní tabule.
Rektionen der Verben
•
•
•
•
Verben und Präpositionen
Pronominaladverbien
Besonderheiten
Übungen
Übersicht der Abkürzungen
•
•
•
•
N = Nominativ = „1. Fall“
G = Genitiv = „2. Fall“
D = Dativ = „3. Fall“
A = Akkusativ = „4. Fall“
Verben und Präpositionen
• Die Verben stehen im Deutschen oft in einer festen
Verbindung mit einer oder mehreren Präpositionen.
sich entschuldigen bei + D für + A
• Andere Verben stehen zwar ohne Präposition, aber das
Verb wird mit dem bestimmten Kasus benutzt.
anrufen + A
Verben und Präpositionen
• Die Rektionen der Verben muss man auswendig lernen!
• In fast jedem Lehrbuch gibt es am Ende des Buches
eine Übersicht von diesen Verben.
• Einige Verben kann man auch mit mehreren
Präpositionen verbinden.
• Dann muss man folgende Situationen unterscheiden:
Verben und Präpositionen
a) Verb mit 2 Präpositionen, die gleiche Bedeutung haben
sprechen mit + D oder sprechen über + A
b) Verb mit 2 Präpositionen, die andere Bedeutung haben
sich entschuldigen bei + D für + A
c) Verb mit 2 Präpositionen, die man nicht auf einmal
benutzen kann → das Verb hat dann eine ganz andere
Bedeutung
sich freuen auf + A x sich freuen über + A
Pronominaladverbien
sich entschuldigen bei + D für + A
Ich entschuldige mich bei dem Lehrer für mein Verhalten.
Frage:
Bei wem entschuldigst du dich für dein Verhalten?
(Man fragt nach der Person.)
Wofür entschuldigst du dich bei dem Lehrer?
(Man fragt nach etwas, z. B. nach einer Sache.)
Pronominaladverbien
Frage:
Bei wem entschuldigst du dich für dein Verhalten?
Dativ von WER
Antwort:
N
G
D
A
wer
wessen
wem
wen
Ich entschuldige mich bei ihm (bei dem Lehrer) für mein
Verhalten.
Pronominaladverbien
Frage:
Wofür entschuldigst du dich bei dem Lehrer?
Wo + Präposition
woran, worauf, wofür, wonach, worüber usw.
Wenn die Präposition mit Vokal beginnt, dann
ergänzt man noch -r- → wo + über = worüber
Antwort:
Ich entschuldige mich bei dem Lehrer dafür (für mein
Verhalten).
Besonderheiten
Die festen Verbindungen von Präpositionen und anderen
Wortarten betreffen auch die Nomen und Adjektive.
Beispiel:
sich für etwas/jemanden (A) interessieren
aber:
Interesse haben/zeigen an etwas/jemandem (D)
interessiert sein an etwas/jemandem (D)
Übungen
Ergänzen Sie die passende Präposition und
Artikel (falls nötig).
Wir freuen uns schon ____ ____ Wochenende.
auf das
Ich interessiere mich _____ Fußball.
für
Er wartet _____ ihn vor der Schule.
auf
Lösung
Übungen
Ergänzen Sie die passende Präposition.
Wo______ habt ihr geschprochen?
rüber/von
____ wen denkst du?
An
Denk bitte da_______ nach.
rüber
Wir laden Sie ____ der Party ein.
zu
Lösung
Použité zdroje:
•
Helbig, Gerhard. Deutsche Grammatik : ein Handbuch für
Ausländerunterricht. Berlin : Langenscheidt, 2002. ISBN 3-468-49493-9.
•
Dusilová, Doris. Sprechen Sie Deutsch? : učebnice němčiny pro střední a
jazykové školy. 4. Praha : Polyglot, 1999. ISBN 80-86195-06-6.
Herunterladen