Perfektum - Digitální učební materiály ke stažení

Werbung
Slide 1

Autor:

Mgr. Jakub Lukeš

Předmět/vzdělávací
oblast:

Německý jazyk

Tematická oblast:

Gramatika

Téma:

Perfektum

Ročník:

1. – 4.

Datum vytvoření:

Leden 2014

Název:

VY_32_INOVACE_16.2.06.NEJ

Anotace:

Digitální učební materiál je určen primárně pro žáky studijních
oborů technického zaměření. Umožňuje jim získat základní
poznatky o gramatických pravidlech německého jazyka.
Inovativním aspektem učebního materiálu je uzpůsobení
výkladu gramatického jevu schopnostem žáků střední odborné
školy. Studijní materiál je kombinací názorného výkladu a
interaktivních cvičení. Použité jazykové prostředky odpovídají
úrovni B1 dle SERRJ.

Metodický pokyn:

Prezentaci lze využít pro výklad v hodině, jako podporu
výkladu nebo k opakování ke společné části maturitní zkoušky.
Při použití v hodině je vhodné tento materiál prezentovat
prostřednictvím interaktivní tabule.


Slide 2

PerfektumPerfektum - Konstruktion
Regelmäßige Konjugation
Unregelmäßige Konjugation
Gemischte Konjugation
Besonderheiten
Übungen


Slide 3

Perfektum
Konstruktion:
Hilfsverb

+

haben (sein)

+

Partizip II
(ge) – Wortstamm – t / – en

Beispiel: Ich habe es dir gesagt.


Slide 4

Konjugation - Perfektum
• sagen
ich

habe

du

hast

er, sie, es hat
wir

haben

ihr

habt

sie

haben

gehabt


Slide 5

Konjugation - Perfektum
• sagen (regelmäßig – Wortstamm: sag-)
ich

habe

du

hast

er, sie, es hat
wir

haben

ihr

habt

sie

haben

gesagt


Slide 6

Konjugation - Perfektum
• nehmen (regelmäßig – Wortstamm: nomm-)
ich

habe

du

hast

er, sie, es hat
wir

haben

ihr

habt

sie

haben

genommen


Slide 7

Konjugation - Perfektum
• Die unregelmäßigen Verben bekommen im
Perfektum einen neuen Wortstamm
(nehmen – nomm).
• Der Wortstammwechsel muss man von jedem
Verb lernen.

• Die Vokaländerung im Wortsatmm muss nicht
mit der Änderung im Präteritum des gleichen
Verbs übereinstimmen.


Slide 8

Konjugation - Perfektum
• Bei den unregelmäßigen Verben kann
man 3 unterschiedliche Typen des
Wortastammwechsels finden.
a)Typ A – B – A (fahren – fuhr – i. gefahren)
b)Typ A – B – B (entscheiden – entschied – h. entschieden)
c)Typ A – B – C (trinken – trank – h. getrunken)


Slide 9

Konjugation - Perfektum
• kennen (gemischt – Wortstamm: kann-)
ich

habe

du

hast

er, sie, es hat
wir

haben

ihr

habt

sie

haben

gekannt


Slide 10

Konjugation - Perfektum
• Die gemischte Konjugation kommt bei
diesen Verben vor:
• nennen – h. genannt
• kennen – h. gekannt
• brennen – h. gebrannt
• rennen – h. gerannt
• denken – h. gedacht
• bringen – h. gebracht


Slide 11

Besonderheiten
• Einige Verben bilden Perfektum mit
Hilfsverb „sein“ statt „haben“.
• Es handelt sich um folgende Verbgruppen:
a) Verben der Bewegung (fahren, gehen)
b) Verben des Zustandwechsels
(einschlafen)
c) Ausnahmen (bleiben)


Slide 12

Besonderheiten
• Falls die Verben ein trennbares Präffix
haben, bilden sie das Partizip II nach
folgendem Muster:
einkaufen

Ich habe heute im Supermarkt

eingekauft.


Slide 13

Besonderheiten
• Einige Verben bilden Perfektum ohne
Präffix ge-.
• Es handelt sich um folgende Verbgruppen:
a) Verben mit der Endung -ieren
(interessieren, passieren)
b) Verben mit nicht trennbaren Präffixen
(erzählen, gefallen, besuchen …)
c) Ausnahmen (vorbereiten)


Slide 14

Untrennbare Präffixe

be- (besuchen)
ge- (gefallen)
emp- (empfehlen)
ent- (entscheiden)
er- (erzählen)
ver- (verstehen)
zer- (zerstören)
miss- (missbrauchen)


Slide 15

Übungen
Schreiben Sie den Satz in der richtigen
Reihenfolge im Perfektum.
Ich / sagen / das / nicht.

___________________________________

Ich habe das nicht gesagt.
Lösung


Slide 16

Übungen
Schreiben Sie den Satz in der richtigen
Reihenfolge im Perfektum.
Herr Müller / in der Arbeit / bleiben / länger.

___________________________________

Herr Müller ist in der Arbeit länger geblieben.
Lösung


Slide 17

Übungen
Schreiben Sie den Satz in der richtigen
Reihenfolge im Perfektum.
Tobias / trinken / keinen Alkohol.

___________________________________

Tobias hat keinen Alkohol getrunken.
Lösung


Slide 18

Übungen
Schreiben Sie den Satz in der richtigen
Reihenfolge im Perfektum.
Unsere Klasse / am Montag / fahren / nach Prag.

___________________________________

Unsere Klasse ist am Montag nach Prag
gefahren.
Lösung


Slide 19

Übungen
Schreiben Sie den Satz in der richtigen
Reihenfolge im Perfektum.
er / gestern / den Hausarzt / anrufen?

___________________________________

Hat er den Hausarzt gestern angerufen?
Lösung


Slide 20

Übungen
Schreiben Sie den Satz in der richtigen
Reihenfolge im Perfektum.
Was / du / ins Krankenhaus / mitbringen?

___________________________________

Was hast du ins Krankenhaus mitgebracht?
Lösung


Slide 21

Použité zdroje:


Helbig, Gerhard. Deutsche Grammatik : ein Handbuch für
Ausländerunterricht. Berlin : Langenscheidt, 2002. ISBN 3-468-49493-9.Dusilová, Doris. Sprechen Sie Deutsch? : učebnice němčiny pro střední a
jazykové školy. 4. Praha : Polyglot, 1999. ISBN 80-86195-06-6.


Herunterladen