Konjugation der Hilfsverben

Werbung
Autor:
Mgr. Jakub Lukeš
Předmět/vzdělávací
oblast:
Německý jazyk
Tematická oblast:
Gramatika
Téma:
Časování pomocných sloves
Ročník:
1. – 4.
Datum vytvoření:
Prosinec 2014
Název:
VY_32_INOVACE_16.2.01.NEJ
Anotace:
Digitální učební materiál je určen primárně pro žáky studijních
oborů technického zaměření. Umožňuje jim získat základní
poznatky o gramatických pravidlech německého jazyka.
Inovativním aspektem učebního materiálu je uzpůsobení
výkladu gramatického jevu schopnostem žáků střední odborné
školy. Studijní materiál je kombinací názorného výkladu a
interaktivních cvičení. Použité jazykové prostředky odpovídají
úrovni B1 dle SERRJ.
Metodický pokyn:
Prezentaci lze využít pro výklad v hodině, jako podporu
výkladu nebo k opakování ke společné části maturitní zkoušky.
Při použití v hodině je vhodné tento materiál prezentovat
prostřednictvím interaktivní tabule.
Hilfsverben
•
•
•
•
Hilfsverben - Übersicht
Konjugation – Präsens
Übungen
Funktionen der Hilfsverben
Hilfsverben – Übersicht
• sein – být
a)
Ich bin jetzt zu Hause.
b)
Ich bin den ganzen Tag zu Hause geblieben.
(Hilfsverb - Perfekt)
• haben – mít
a)
b)
Ich habe kein Geld mehr.
Ich habe gestern keine Hausaufgaben gemacht. (Hilfsverb - Perfekt)
• werden – stát se
a)
b)
Ich werde Arzt.
Die Buchstaben werden groß geschrieben. (Hilfsverb - Passiv)
Konjugation - Presens
• sein
ich
bin
wir
sind
du
bist
ihr
seid
er
sie
es
ist
sie
sind
Konjugation - Presens
• haben
ich
habe
wir
haben
du
hast
ihr
habt
er
sie
es
hat
sie
haben
Konjugation - Presens
• werden
ich
werde
wir
werden
du
wirst
ihr
werdet
er
sie
es
wird
sie
werden
Übungen
Ergänzen Sie die passende Form vom Verb.
ich _________ (haben)
du _________ (sein)
er _________ (werden)
wir_________ (haben)
ihr _________ (sein)
Sie_________ (werden)
habe
bist
wird
haben
seid
werden
Lösung
Übungen
Ergänzen Sie die passende Form vom Verb.
Peter ______ 15 Jahre alt. (sein)
Peter ist
15 Jahre alt.
Es ______ sehr schnell dunkel. (werden)
Es wird sehr schnell dunkel.
Paul _______ kein Geld mehr. (haben)
Paul hat
kein Geld mehr.
Wie lange _____ du schon hier? (sein)
Wie lange bist du schon hier?
Lösung
Übungen
Ergänzen Sie die passende Form vom Verb.
______ ihr genug Geld? (haben)
Habt
______ Sie mit dem Hotel zufrieden? (sein)
Sind
_______ Paul Arzt? (werden)
Wird
Lösung
Funktionen der Hilfsverben
sein:
• Perfektum: Ich bin zu Hause geblieben.
• Plusquamperfektum: Ich war dort nie vorher gewesen.
• Zustandspassiv: Das Essen ist bereits gekocht.
• Passivumschreibung: Es ist noch heute zu erledigen.
• Konj. Plusquamperf.:
Wäre ich früher gekommen, hätte ich auch mitgespielt.
Funktionen der Hilfsverben
haben:
• Perfektum: Ich habe gestern Fußball gespielt.
• Plusquamperfektum: Ich hatte in Prag gearbeitet.
• Nötigkeit: Ich habe mit dir zu reden.
• Konj. Plusquamperf.:
Wäre ich früher gekommen, hätte ich auch mitgespielt.
Funktionen der Hilfsverben
werden:
• Vorgangspassiv: Der Brief wird per Post gesendet.
• Futur I: Ich werde ein neues Auto kaufen.
• Kojunktiv II: Ich würde mit dir gerne reden.
Použité zdroje:
•
Helbig, Gerhard. Deutsche Grammatik : ein Handbuch für
Ausländerunterricht. Berlin : Langenscheidt, 2002. ISBN 3-468-49493-9.
•
Dusilová, Doris. Sprechen Sie Deutsch? : učebnice němčiny pro střední a
jazykové školy. 4. Praha : Polyglot, 1999. ISBN 80-86195-06-6.
Herunterladen
Random flashcards
Erstellen Lernkarten