Passiv

Werbung
Autor:
Mgr. Jakub Lukeš
Předmět/vzdělávací
oblast:
Německý jazyk
Tematická oblast:
Gramatika
Téma:
Trpný rod
Ročník:
1. – 4.
Datum vytvoření:
Únor 2014
Název:
VY_32_INOVACE_16.2.09.NEJ
Anotace:
Digitální učební materiál je určen primárně pro žáky studijních
oborů technického zaměření. Umožňuje jim získat základní
poznatky o gramatických pravidlech německého jazyka.
Inovativním aspektem učebního materiálu je uzpůsobení
výkladu gramatického jevu schopnostem žáků střední odborné
školy. Studijní materiál je kombinací názorného výkladu a
interaktivních cvičení. Použité jazykové prostředky odpovídají
úrovni B1 dle SERRJ.
Metodický pokyn:
Prezentaci lze využít pro výklad v hodině, jako podporu
výkladu nebo k opakování ke společné části maturitní zkoušky.
Při použití v hodině je vhodné tento materiál prezentovat
prostřednictvím interaktivní tabule.
Perfektum
•
•
•
•
•
Passiv
Vorganspassiv
Zustandpassiv
Umschreibungsmöglichkeiten
Übungen
Passiv
Was bedeutet Passiv?
Das Subjekt ist nicht der Täter der Tätigkeit (Verb).
Beispiel:
Aktiv: Die Mutter kocht das Abendessen.
Passiv: Das Abendessen wird von der Mutter gekocht.
Vorgangspassiv
Konstruktion:
Hilfsverb
+
werden
+
Partizip II
(ge) – Wortstamm – t / – en
Beispiel: Das Essen wird gerade jetzt gekocht.
Konjugation - werden
• werden
ich
werde
du
wirst
er, sie, es wird
wir
werden
ihr
werdet
sie
werden
Zustandpassiv
Konstruktion:
Hilfsverb
+
sein
+
Partizip II
(ge) – Wortstamm – t / – en
Beispiel: Das Essen ist jetzt endlich gekocht.
Vorgangs- x Zustandpassiv
Vorgangspassiv = die Tätigkeit verläuft noch
Zustandpassiv = die Tätigkeit ist schon beendet.
Nicht alle Verben können Zustandpassiv bilden. Siehe
folgende Grafik!
Vorgangspassiv
Zustandpassiv
Umschreibungen
• Passivsätze kann man auch durch Aktivsätze
umschreiben.
• Mögliche Variante ist z.B. durch Subjekt „man“:
Das Essen wird gekocht. (Passiv)
x
Man kocht das Essen. (Aktiv)
Passiv
Wozu ist also Passiv gut?
• Man kann ihn benutzen, wenn man den
wirklichen Täter der Tätigkeit nicht kennt oder
nicht erwähnen will.
• Die Sätze klingen dann nicht so persönlich.
• Passiv benutzt man oft in Fachtexten.
Vorsicht! Reflexive Verben bilden kein Passiv.
Übungen
Schreiben Sie den Satz in der richtigen
Reihenfolge im Passiv.
Mein Bruder liest ein Buch vor.
___________________________________
Das Buch wird (von meinem Bruder) vorgelesen.
Lösung
Übungen
Schreiben Sie den Satz in der richtigen
Reihenfolge im Passiv.
Die Bilder hängt man an die Wand.
___________________________________
Die Bilder werden an die Wand gehängt.
Lösung
Übungen
Schreiben Sie den Satz in der richtigen
Reihenfolge im Passiv.
Der PKW-Fahrer überholt einen LKW.
___________________________________
Der LKW wird von einem PKW-Fahrer überholt.
Lösung
Použité zdroje:
•
Helbig, Gerhard. Deutsche Grammatik : ein Handbuch für
Ausländerunterricht. Berlin : Langenscheidt, 2002. ISBN 3-468-49493-9.
•
Dusilová, Doris. Sprechen Sie Deutsch? : učebnice němčiny pro střední a
jazykové školy. 4. Praha : Polyglot, 1999. ISBN 80-86195-06-6.
Herunterladen