Harlingen 1940-1945

Werbung
Slide 1

1940 - 1945
Klikken


Slide 2

De voorpagina van de
Nieuwe Harlinger Courant
van vrijdag 10 mei 1940


Slide 3


Slide 4

In Harlingen werd op 10 mei 1940 de havenmond
geblokkeerd door een tweetal drijvende kranen en een
kolenlichter tot zinken te brengen.


Slide 5

Duitsers in de Bosboom
Toussaintstraat
zomer 1940


Slide 6

Diverse gebouwen werden
gevorderd.
Zo ook dit pand op 't
Franekereind dat werd ingericht
als soldatenheim

(ursulaheim)


Slide 7

Duitse grenspolitie. Een afdeling van deze Zoll was vanaf de
zomer van 1940 gevestigd in het gebouw 'Voorwaarts', Voorstraat
52. Het pand waarin thans de bibliotheek is gevestigd.
Later (december 1941) wordt een gedeelte van de Zoll verplaatst
naar de Zuidoostersingel 23-25.


Slide 8


Slide 9

De Duitse Messerschmitt Bf 109E die op 12 mei 1940 bij Pingjum
neerkwam na te zijn beschoten vanuit de Wonsstelling. De Duitse
piloot kwam met de schrik vrij.


Slide 10

Het beschadigde woonhuis van de commissaris van de Loodswezen
aan de Zuiderhaven na een bomaanval in de nacht van
21 op 22 juli 1940.


Slide 11

Het eerste nummer van het illegale blaadje 'De Geus'
zoals dat in november 1940 verscheen.


Slide 12

De bekendmakingen en bedreigingen met de doodstraf werden via
aangebrachte affiches op de Raadhuistoren kenbaar gemaakt.


Slide 13


Slide 14

De op 14 mei 1940 uitgegeven "..toestemming om zich op den
openbaren weg te bevinden tusschen 1/2 uur na zonsondergang en
een half uur voor zonsopkomst..."


Slide 15

Radiospeech
van
Burgemeester Hannema


Slide 16

Zo adverteerde assurantiekantoor J. F. van Wier


Slide 17

Zo adverteerde
de
Fa. J. Van Smeden


Slide 18

Witte paaltjes langs de Zoutsloot zoals die op tal van plaatsen in
Harlingen langs walkanten werden aangelegd. Volgens een opgave
van de gemeente bedroegen de kosten voor de aanleg van deze
'afrastering langs vaarwater', die in november 1940 gereed kwam in
totaal Hfl 2.002,90


Slide 19

De in 1990 afgebroken watertoren aan de begraafplaatslaan werd in 1941 ingericht als luchtwachtpost. Aan de buitenzijde van de toren werd een elektrische lift aangebracht

De in 1990 afgebroken
watertoren aan de
Begraafplaatslaan werd in
1941 ingericht als
luchtwachtpost. Aan de
buitenzijde van de toren werd
een elektrische lift
aangebracht


Slide 20

De RK Jongensschool op de Schritsen. De school werd op 5 november
1941 verwoest door een bom.


Slide 21

In de vroege ochtend van 5 november 1941 veroorzaakte een
zware bom een enorme ravage op de Schritsen en omgeving.
Hierbij waren dertien doden te betreuren.


Slide 22

Stempel met als opschrift

'Ortskommandantur Harlingen'


Slide 23

Musserts NSB-lidmaatschapskaart
Nationaal Socialistische Beweging. Nederlandse politieke partij die
sympathiseerde met de Nazi's. Opgericht 1931 door Ir. A.A.
Mussert. Vanaf 1941 enig toegestane politieke beweging in
Nederland.


Slide 24

Embleem van de NSB

Vlag van de NSB

NSB Landdag
in 1935.

Eerste nummer van
Volk en vaderland,
7 januari 1933.

De Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland (afgekort
NSB) was een Nederlandse politieke partij die van 1931 tot 1945
heeft bestaan. De NSB was op nationaasocialistische leest
geschoeid en fungeerde ten tijde van de Tweede Wereldoorlog als
collaboratiepartij


Slide 25

In 1941 werd op het kaatsland van de k.v. Eendracht een
Wehrmachtslager gebouwd. Na de bevrijding werd het Lager
ingericht als interneringskamp, Barka genoemd, voor NSB-ers
en andere Harlingers die 'fout' waren. De foto is genomen tijdens
één van de Elfstedentochten tijdens de oorlog.


Slide 26

De Duitse Korvettenkapitän Helmutt Klett in het barakkenkamp
‘Barka’ op het terrein
van de kaatsvereniging Eendracht. Op de achtergrond is een grote
groep (Harlinger?) kinderen zichtbaar. Is er iemand die zich deze
gelegenheid kan herinneren?


Slide 27

Leden van de Nationale Jeugd Storm (Nederlandse
jeugdorganisatie van de NSB) tijdens een optreden in het
Wehrmachtslager (Barka) op het terrein van de
kaatsvereniging Eendracht.


Slide 28

Wandelen op de Ringmuur met Duitse Militairen


Slide 29

"Het Rijkscommissariaat maakt bekend: De commissarisgeneraal voor de veiligheid heeft de volgende verordening over
het optreden van de Joden in het openbaar uitgevaardigd", begint
het artikel Verordening over het optreden van Joden in het
openbaar op de voorpagina van de Nieuwe Harlinger Courant
van 16 september 1941 dat hieronder in z'n geheel wordt
weergegeven


Slide 30

Vordering over het optreden van Joden in het openbaar


Slide 31

Brief Joden verklaring


Slide 32

Vanaf 1942 werden bij tal van openbare gelegenheden borden
geplaatst met daarop de tekst dat de toegang voor joden
verboden was. Ook in Harlingen.
Hieronder de van 16 februari 1942 daterende
kopie van Order nr. 71 uit het orderboek van de
gemeentepolitie van Harlingen.


Slide 33

Bordjes met de tekst 'Voor Joden Verboden' verschenen
vanaf februari 1942 ook in Harlingen.


Slide 34

Abraham Pais met Jodenster


Slide 35

Ook de achtjarige Benjamin
Pais en zijn negenjarige zusje
Jansje, die op de Noorderhaven
32 woonden, kwamen door
vergassing om het leven.
Beiden werden op woensdag 11
november 1942 door de
Harlinger politie uit hun huis
gehaald en opgesloten in het
politieburo. De volgende
ochtend werden ze afgevoerd
naar Westerbork. Nog geen
twee weken later, op 23
november 1942, werden ze in
Auschwitz vermoord.


Slide 36

Links dhr. Krijtenburg, rechts Aäron Pais


Slide 37

Michiel Speijer en zijn vrouw Hannah, wandelend op de
Voorstraat ter hoogte van de Raadhuistoren.


Slide 38

Het pand van de fam. Speijer, hoek Kerkstraat - Heiligeweg.


Slide 39

Sinagoge in de Raamstraat


Slide 40

De namen van de 46 joodse Harlinger slachtoffers luiden:
Gabriël Boas, Dina Boas-Pais, Jozeph Boas, Abraham Pais,
Esther Pais, Salomon Pais, Levie Pais, Adriana Pais-Rood,
Raphael Pais, Roosje Pais-Minco, Jansje Pais, Benjamin Raphael
Pais, Pietje Polak-de Vries, Nathan Polak, Betsij Polak-Frank,
Izak Nathan Israël Polak, Levie Messcher, Catharina MesscherGans, Hanna Klara Messcher, Klara Leonara Mescher, Sally
Hes, Anna Rosa Hes-van Gelder, Mathilde Henriëtte Hes,
Leonard Goldsmid, Sara Goldsmid-Goedhart, Leonard
Leijdesdorff, Rosalie Leijdesdorff-Vos, Benjamin Raphael Pais,
Jantje Pais-de Vries, Racheltje Pais, Raphael Pais, Aäron Pais,
Rosa Weijmann, Izaäk de Vries, Elize de Vries-Odewald,
Michiel Speijer, Hanna Speijer-Schulenklopper, Elkan Aron
Speijer, Cäcil David Speijer, Aron de Vries, Grietje de Vries-de
Wilde, Benjamin de Vries, Klara de Vries, Lieba Steil-Aftergutt,
Berel Steil, Nechemia Steil.


Slide 41

In oktober 1941 werden negen jongens in Harlingen door de politie
gearresteerd wegens het bekladden van gebouwen met anti-Duitse
leuzen en overgebracht naar het Huis van Bewaring in Leeuwarden.
Na een verblijf van veertien dagen werden ze vervolgens overgebracht
naar het concentratiekamp Amersfoort.


Slide 42

L. Koopmans 1941

L. Koopmans 1945


Slide 43

In de loop van de jaren kwamen steeds meer artikelen 'op de bon'.
Koffie en thee waren één van de eerste artikelen.
Dat was in juni 1940. Twee jaar later was tabak aan de beurt met
lange rijen als gevolg, zoals hier bij de
Groenlandsvaarder op de Voorstraat.


Slide 44

Voedselbonnen


Slide 45

Eenvoudige kaart, waarop
stond aangegeven welke
distributiebonnen verstrekt
waren. Zonder deze kaart
kreeg men geen nieuwe
bonnen.


Slide 46


Slide 47

De Harlinger Ringmuur in de strenge winter van 1942.


Slide 48

Aangezien de veerboot van Harlingen naar Terschelling
herhaaldelijk doelwit was geweest van geallieerde vliegtuigen vroeg
rederij Doeksen luchtafweergeschut aan. Na een aanvankelijke
weigering werd er later toch afweergeschut op de schepen geplaatst
zoals hier op de stuurhut van de 'Noord Nederland.


Slide 49

Britse Boston bommenwerper
De machine vloog zeer laag van noord naar zuid toen het z’n bommen gooide.
Het was een hels lawaai, de ontploffingen, het ronken van de vliegmachine,
het felle afweervuur van de Duitsers en direct daarop het loeien van de
alarmsirenes”. De eerste bom was terecht gekomen op het plankenpad bij de
Noorderpier, de tweede op een Rijnaak in de Zuiderhaven en de derde op de
Zuiderbrug. De vierde bom was een blindganger. De Rijnaak werd in het
midden getroffen en vloog onmiddellijk in brand. De familie die de aak
bewoonde was niet aan boord. Ernaast lag het schip ‘Jacoba’ waar wel een
slachtoffer viel. De schipper werd door de scherven zwaar gewond en overleed
enige tijd later.


Slide 50

Rijnaak in de Zuiderhaven geraakt door een Bom
30 op 31 mei 1942


Slide 51

Deze brug vormde de verbinding tussen de Zuiderstraat en de
Schritsen. Na beschadigd te zijn tijdens een bombardement in de
nacht van 30 op 31 mei 1942 is de brug later afgebroken en niet
meer herbouwd.


Slide 52

“De Zuiderbrug over de Zuiderhaven in de jaren ‘30 van de
vorige eeuw”


Slide 53

De in 1942 bij een ontploffing op Vlieland omgekomen
‘springmeister’ Jakob Gerhard wordt in de haven van Harlingen
van boord gehaald. De foto is genomen in de Nieuwe Willemshaven
bij de zogeheten Kraussteiger, vanwaar in die jaren de veerboten naar
Vlieland en Terschelling vertrokken .
Op de Zuiderpier is een opstelling van de Duitse luchtafweer
zichtbaar.


Slide 54

Bewijs dat Raphael Pais zijn fiets heeft ingeleverd op het
politiebureau in Harlingen. .


Slide 55

Deze fiets haalde de bevrijding.
Dat was echter niet voor iedereen weggelegd.


Slide 56

Stirling MkI W7442 die op 26 juni 1942 in de Waddenzee terecht
kwam. Drie van de bemanningsleden kregen een graf op de
Algemene Begraafplaats te Harlingen.
De vier overigen staan te boek als vermist.


Slide 57

Dhr. IJ. van Dijk die van
april 1943 tot mei 1945 als
dwangarbeider in Duitsland
verbleef.


Slide 58

De Amerikaanse B 17 bommenwerper 'Holy Mackeral' die op
donderdag 16 december 1943 even ten noorden van Kimswerd de
grond in boorde. De foto dateert van juli 1943.


Slide 59

School C aan het Kerkpad. Tijdens de oorlog o.a.
in gebruik als kazerne.


Slide 60

School A aan de zeeweg


Slide 61

De Schouwburg aan de Zuidoostersingel


Slide 62

Het Algemeen Ziekenhuis op het Zuiderbolwerk
zoals dat dienst heeft gedaan van 1873 tot en met 1961.
Eind vorige eeuw is het pand gesloopt en heeft plaats
gemaakt voor een appartementencomplex.


Slide 63

Halifax DT.645
Britse Halifax bommenwerper die in de nacht van
12 op 13 mei 1943 even ten zuiden van Harlingen
ter hoogte van de boerderij 'Groot Ropens' neerstortte na te zijn
beschoten door een Duitse nachtjager.
Restanten van deze Halifax werden in september 2000 geborgen.


Slide 64

Halifaxwrak DT645 op de Grote Bredeplaats


Slide 65

HfxSmall JB924 neergestort bij Wijnaldum


Slide 66

Wrak van de op 14 mei 1943 bij Wijnaldum neergekomen
Halifax bommenwerper.


Slide 67

Restanten van de Britse Halifax bommenwerper kwamen op slechts
enkele meters van de boerderij van de
familie Schat aan de Haulewei terecht.


Slide 68

Wrak van de HfxSmall JB924


Slide 69

De begrafenis van de
bemanningsleden van Halifax
JB924 op 15 mei 1943
in Wijnaldum werd vastgelegd
door de gezusters Nammensma
uit Sexbierum.


Slide 70

De bemanning van de Beaufort bommenwerper die op
2 maart 1941 een bom dropte in de Nieuwe Willemshaven.
Alleen piloot Tony Gadd (tweede van links) zou de oorlog
overleven en is na die tijd nog enkele malen in Harlingen geweest.


Slide 71

Hudson Bommenwerper RAF


Slide 72

De bemanning van de B-17. Bovenste rij van links naar rechts:
Capt. Kaufman (Piloot), Lt. F. B. Robinson (Co-Piloot), Lt. R. C.
Fitzgerald (Bombardier), Lt. J. A. Barrett (Navigator). Voorste
rij: Sgt. F. R. Cope (Waist Gunner), Sgt. H. A. Shaw (Radio
Operator), Sgt. D. H. Carlson (Engineer/Top Turret), Sgt. T. R.
Nielson (Ball Turret Gunner), Sgt. H. L. Bangfrede (Tail Gunner),
Sgt.E. W. Masterman (Waist Gunner). Acht bemanningsleden
verlieten boven Harlingen het gehavende toestel. Slechts twee van
hen konden worden gered. De overige zes kwamen om het leven.


Slide 73

Het graf van Frederick B. Robinson, één van de bemanningsleden
van de Amerikaans B-17 bommenwerper die boven Harlingen het
vliegtuig had verlaten.
Op 10 maart 1944 werd Robinson begraven in Pietersbierum en in
oktober 1945 werd hij herbegraven op de
Amerikaanse erebegraafplaats in het Limburgse Margraten


Slide 74

Cafe 't Anker
van de Fam. Roodhof
op de
Zuiderhaven.


Slide 75

De in de jaren 1939- 1940 gelegerde soldaten van de Bijzonder
Vrijwillige Landstorm in de zogenaamde 'Klimschool',
Hoogstraat 55.


Slide 76

Leden van de Binnenlandse Strijdkrachten,
opgesteld voor restaurant De Beurs op de Noorderhaven.
Tegenwoordig maakt het pand deel uit van de HEMA.


Slide 77

Een gedeelte van de leden van de Harlinger BS
voor het stadhuis op de Noorderhaven met o.a. C. Heeger,
J. Weitenberg, A. Bijlsma, Tuinstra, J. de Groot, S. Posthuma,
J. Nauta, M. de Vries, ? , J. Broersma, F. Schoot, J. Koekoek,
Smeding en Althuis


Slide 78

De Centrale Keuken in Harlingen (Gaarkeuken)


Slide 79


Slide 80

Zandbak op de Zakkendragerspijp voor het blussen
van brandbommen


Slide 81

Duitse matroos toont trots de
hakenkruisvlag.
Op de achtergrond de
'Engelsche tuin'.


Slide 82

De Duitse Generaal Christiansen,
de Wehrmachtsbefehlhaber in Nederland,
op wegnaar Vlieland of Terschelling in de haven van Harlingen.


Slide 83

Vrijdag 12 maart 1943.
De klokken van de
Raadhuistoren worden geroofd
om te worden omgesmolten
t.b.v. de Duitse oorlogsindustrie


Slide 84

In november 1945 bracht het m.s. 'Harm Smeenge' een aantal
geroofde klokken terug naar Harlingen waaronder de klokken
van de Ned. Hervormde Kerk en die van de Raadhuistoren.
De klokken werden met veel officiële ceremonie en
Belangstelling gelost.

De klok van het Havenmantsje (daterend uit 1562) werd in 1947
teruggevonden in Parijs. De overige klokken bleken al te zijn
omgesmolten.


Slide 85

De voormalige melkfabriek in Harlingen.


Slide 86

Op diverse plaatsen in de
stad verschenen Duitse
richtingaanwijzers. Gele
borden met zwarte letters.
Zoals hier de hoek van de
Voorstraat op de plaats waar
nu het beeld van Anton
Wachter staat. Op de borden
valt te lezen in welke
richting de

Ortskommandantur
zich bevindt en waar de

Wehrmacht Parkplatz
en de

Wehrmacht Tankstelle
gevonden kunnen worden.


Slide 87


Slide 88

Duitse schildwacht
bij de
Duitse Ortskommandantur
op de Midlumerweg in 1944.


Slide 89

DE VRIJE HARLINGER (waarin opgenomen De Geus)
Illegale krant die in september 1944 voor het eerst verscheen.
Gezien de opschudding die deze uitgave veroorzaakte werd
afgezien van een vervolg. Maar in april 1945 verscheen De
Vrije Harlinger weer.


Slide 90

Maza (Marine Artillrie Zeug Amt) aan de
Kimswerderweg na de bevrijding


Slide 91

Naoorlogse luchtfoto van het MAZa complex aan de
Kimswerderweg


Slide 92

Der Fremdenarbeid NSB


Slide 93

Geen tekst beschikbaar


Slide 94

Geen tekst beschikbaar


Slide 95

Geen tekst beschikbaar


Slide 96

Geen tekst beschikbaar


Slide 97

Geen tekst beschikbaar


Slide 98

Geen tekst beschikbaar


Slide 99

Geen tekst beschikbaar


Slide 100

Molen de Bazuin op de Noorderzeedijk. Deze stond ongeveer op
de plek waar zich nu de Tj. Hiddeszsluizen bevinden. De molen
is in februari 1944 op last van de Duitsers afgebroken omdat
het een oriëntatiepunt was voor geallieerde vliegers. Het was nl.
de enige molen in het noorden op de zeedijk.


Slide 101

Canadese Tanks op de Noorderhaven


Slide 102

Canadezen, marcherend over de Gr. Bredeplaats


Slide 103

Canadese Soldaat op der Noordehaven 1945


Slide 104

Maandag 16 april 1945. Het door de Duitsers verlaten
'Wehrmachtsheim' in de Brouwersstraat (Hotel Centraal)
wordt door de bevolking geplunderd.
Hier wordt de buit afgevoerd via de Kerkstraat.


Slide 105

Schade aan huizen in de Nic. Baurstraat
door Canadees artillerievuur


Slide 106

Schade aan huizen
in de
Nic. Baurstraat
door
Canadees artillerievuur


Slide 107

Schade aan huizen in de Nic. Baurstraat
door
Canadees artillerievuur


Slide 108

Bevrijding van het Rooiedorp


Slide 109

Spinstraat 1945


Slide 110

Een overzichtskaart met de
door de Duitsers tot zinken
gebrachte schepen (17) in de
havens van Harlingen.


Slide 111

Luchtfoto van Harlingen 1945


Slide 112

De in april 1943 afgezette burgemeester Hannema werd direct na de
bevrijding weer tot burgemeester benoemd

"Onder groot enthousiasme van de bevolking maakte hij met zijn
familie een rijtoer door de stad. Op het stadhuis werden hem door
eenige dames bloemen aangeboden en werd hem de sleutel van het
stadshuis overhandigd. Nadat het muziekcorps het Wilhelmus had
gespeeld dankte de heer Hannema de voor hem gebrachte hulde",
schrijft de Harlinger Courant van vrijdag 27 april 1945.


Slide 113

Enkele dagen na de bevrijding werden de beide in het najaar van
1943 ondergedoken agenten Prins en De Klerk gehuldigd voor het
politiebureau op het Noordijs."Zaterdagavond werden de weer
opgedoken agenten De Klerk en Prins door het Sted. Muziekcorps
gehuldigd. Ze werden daarbij toegesproken door den heer Th. Snijder,
burgemeester Hannema en namens de N.B.S. door den heer J. van
Drooge", schrijft de Harlinger Courant van vrijdag 27 april 1945.


Slide 114

Dit was de Diapresentatie
Harlingen tijdens de
Tweede Wereldoorlog

1940 - 1945
Samenstelling en Bewerking
Sjors Jorna


Herunterladen