Die Tiere im ZOO - Základní škola Rosice

Werbung
Základní škola Rosice, okres Chrudim
Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401; tel.: 469 667 445; www.skola-rosice.net
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2527 Název projektu: Každý je jedinečný
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
.
Název vzdělávacího materiálu:
Die Tiere im ZOO
Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada):
18, (II/2, sada B)
Autor materiálu:
Zdenka Vrabcová
Vzdělávací oblast, vzdělávací obor,
vyučovací předmět, ročník/y:
Jazyk a jazyková komunikace, Cizí
jazyk, Německý jazyk, 7.
Klíčová slova:
dieTiere im ZOO: das Zebra, der
Elefant,der Löwe, der Tiger,der
Affe, der Bär, das Kamel,der Volf
Anotace:
V první části materiálu se žáci
seznámí se základní slovní zásobou,
výslovností a pravopisem. V další
části žáci tvoří věty, konverzují.
Materiál byl vytvořen (datum, období):
28.2., 1.3. 2013
Ověření ve výuce:
Datum:4.3.2013.
Třída: 7.
Ověřil/a: Zdenka Vrabcová
Prohlášení
Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob,
zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k
ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše
uvedený ateriál byl ověřen ve výuce a proveden o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití
(§30 odst. 1 zákona 121/200 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.
Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Zdenka Vrabcová.
0
Die Tiere im ZOO
Zvířata v ZOO
1. Lese und schreibe!
Čti, piš věty, použij slovník!
deutsch
der Tiger
tschechisch
Sätze
tygr
Wörter
komischlegrační
der Elefant
süss-sladký
der Löwe
frech-drzý
der Affe
disk-tlustý
das Zebra
schlank-hubený
der Bär
stark-silný
das
schmutzigšpinavý
Krokodil
der Wolf
schnell-rychlý
der
bunt-barevný
Papagei
klug- chytrý
Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Zdenka Vrabcová.
1
das Kamel
jung-mladý
die Girafe
alt-starý
der Eisbär
laut-hlučný
das
faul-líný
brav-hodný
Känguruh
2.Welche Tiere sind da versteckt? Hledej schovaná zvířata.
Verbinde! Spoj!
ZIE
TER
SCHW
GE
KAT
KANIN
EN
TE
EIN
ZE
HAMS
CHEN
3.Suche die Tiere. Hledej zvířata. Schreibe! Napiš!
DASSCHWEINDIEENTEDIEKATZEDERHUNDDASPFERD
…………………………………………………………………….
4. Kurze Gespräche. Tvoř krátké rozhovory.
Martin: Hallo Dan, hast du ein Tier?
Dan:
Hallo Martin, ja ich habe eine Katze und einen Hund.
Und du?
Martin: Ich habe einen Hund. Meine Oma hat auch die Ziege.
Welche Farbe hat dein Hund?
Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Zdenka Vrabcová.
2
Dan: Mein Hund ist schwarz. Er heisst Bello.
Martin: Ist dein Hund brav?
Dan: Ja, mein Hund ist brav.
Bis bald!
5. Was ist das? Wie heisst das auf Deutsch?
Co je to? Jak se to řekne německy?
A1: Was ist das? Das ist ein Hund.
C3: Was ist das? D…..
A
B
1
3
2
PES
C
D
4
KRÁVA
KOČKA
2
HUSA
4
1
3
SLEPICE
KOZA
2
1
4
3
PRASE
KACHNA
KRÁLÍK
KŮŇ
SLEPICE
OVCE
Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Zdenka Vrabcová.
3
1
2
KŮŇ
4
3
KOHOUT
ZVÍŘE
Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Zdenka Vrabcová.
MORČE
4
Použité zdroje
Zdroje tištěné:
Zdroje elektronické:
Byly použity obrázky a smart art z galerie http://office.microsoft.com/cs-cz/.
Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Zdenka Vrabcová.
5
Herunterladen
Random flashcards
Erstellen Lernkarten