McAfee ePolicy Orchestrator 5.1.1 - software Versie

Werbung
Versie-informatie
McAfee ePolicy Orchestrator 5.1.1 - software
Inhoud
Over deze versie
Nieuwe functies en verbeteringen
Opgeloste problemen
Installatie-instructies
Bekende problemen
Productdocumentatie zoeken
Over deze versie
Dit document bevat belangrijke informatie over de huidige versie. Wij adviseren u ten zeerste om het
hele document te lezen.
McAfee ondersteunt geen automatische upgrades van een pre-releaseversie van de software. Als u wilt
upgraden naar een productierelease van de software, moet u eerst de bestaande versie verwijderen.
Releasebuild — 5.1.1
®
®
Deze versie is een ondersteunde upgrade voor de volgende McAfee ePolicy Orchestrator (McAfee
ePO ) -versies:
™
•
McAfee ePO 4.5 Patch 7
•
McAfee ePO 4.6.8
•
McAfee ePO 4.6.4
•
McAfee ePO 5.0.0
•
McAfee ePO 4.6.6
•
McAfee ePO 5.0.1
•
McAfee ePO 4.6.7
•
McAfee ePO 5.1.0
Doel
Deze versie van McAfee ePO bevat probleemoplossingen en ondersteuning voor functies in
toekomstige versies van beheerde producten.
Classificatie
Verplicht — McAfee stelt deze release verplicht voor alle omgevingen. Deze update moet onmiddellijk
worden toegepast om een potentiële inbreuk op de beveiliging te voorkomen en om het product
werkend en ondersteund te houden.
Zie het McAfee KnowledgeBase-artikel KB51560 voor meer informatie over patchbeoordelingen.
1
Geüpgradede componenten
Deze versie bevat upgrades naar deze componenten.
Component
Versie
Apache
2.2.26
Apache Tomcat
7.0.53
Java Runtime
1.7.0_u55
OpenSSL
1.0.1h
RSA Crypto-J
6.1.1.0.2
RSA SSL-J
6.1.1
TLS
1.2.0
Nieuwe functies en verbeteringen
De versie van het product bevat nieuwe functies en verbeteringen.
•
Query's voor meerdere producten — Eén query toont het aantal systemen waarop
McAfee-producten worden gebruikt, bijvoorbeeld McAfee Host Intrusion Prevention, McAfee
VirusScan Enterprise en McAfee Agent. Een query laat zien welke versies van een bepaald product
zijn geïnstalleerd alsook het aantal systemen waarop geen McAfee-producten zijn geïnstalleerd.
®
®
®
®
•
Enkelvoudige .zip-bestandsextensies (pakketondersteuning) — Deze versie beperkt het
aantal pakketten dat u moet installeren voor uw beveiligingsproducten.
•
Beleidsregels in vereenvoudigde configuraties — In het dashboard Aan de slag klikt u op
Implementatie starten om de pagina Productimplementatie bewerken te openen en voegt u beleidsregels
toe aan de Productimplementatie-werkstroom.
•
Producten automatisch bijwerken — Om uw beveiligingsproducten automatisch te laten
bijwerken, selecteert u Automatisch bijwerken. Met deze functie worden ook automatisch de hotfixes en
patches voor uw product geïmplementeerd.
®
Voor deze functie moet McAfee Agent 5.0.0 zijn geïnstalleerd op uw clientsysteem.
Opgeloste problemen
Deze problemen zijn opgelost in deze release van het product. Zie de releaseopmerkingen van die
specifieke release voor een lijst met opgeloste problemen in vorige releases.
McAfee doet geen onthullingen over de aard van problemen op het gebied van veiligheid en hun
oplossing.
Agent-server-communicatie
2
•
Agent-server-communicatie leidt niet meer tot de melding ’Kan agentbeleid niet genereren —
server.xml wordt niet opgebouwd’ in het serverlogboek. (932584)
•
Tagcriteria worden correct geëvalueerd door middel van agent-server-communicatie. (949538)
•
Voorheen trad een fout ‘Querytime-out verstreken’ op bij Apache, wat gevolgen had voor de
McAfee ePO-prestaties tijdens het interval in de agent-server-communicatie (ASCI). Dit probleem is
in deze versie opgelost. (836329)
•
Agents die zijn geïmplementeerd via de functie van de URL voor agentimplementatie op McAfee
ePO 5.0.0 en 5.0.1 kunnen communiceren met de McAfee ePO-server. (926422, 925590)
Verificatie
•
Als er een controlelogboekvermelding wordt gegenereerd, bevat deze nu de gevraagde URL en de
geverifieerde gebruikersnaam. (953097)
•
Als u een probleem probeert te verwijderen zonder de vereiste machtigingen, loopt de McAfee
ePO-console niet langer vast en wordt niet meer de melding ‘Een ogenblik geduld’ getoond.
(928684)
•
Het veld Lijst van ingetrokken certificaten (CRL) uploadt nu alleen bestanden die geldig zijn en die
zijn ondertekend met behulp van op een certificaat gebaseerde verificatie. (793794)
•
Voorheen stopte de verificatie van het clientcertificaat na het uploaden van een CRL-bestand met
een handtekening die niet kon worden geverifieerd. Nu wordt voorkomen dat u een CRL-bestand
uploadt dat een niet te verifiëren handtekening bevat. (793791)
•
Gevoelige data-uitvoerparameters worden nu consequent gehandhaafd in alle plaatselijke McAfee
ePO logboekbestanden. (944048)
Automatisch antwoord
•
In de opdrachtvervolgkeuzelijst Systeem is de optie voor het aanmelden bij LDAP-synchronisatie
‘Aanmelden bij LDAP sync’ in plaats van de tekenreeks:
com.mcafee.epo.policy.ui.command.RegisterLdapSyncCommand. (918671)
•
Het filter Gebeurtenis-id accepteert nu meer dan twee Automatisch antwoord-id’s. (965650)
•
Tijdens het bewerken van een Automatisch antwoord is het veld Gedefinieerd op niet langer blanco.
(937427)
Diagrammen en grafieken
•
Het verwijderen van diagrampunten heeft niet langer tot gevolg dat het diagram leeg lijkt te zijn.
(953433)
•
De dashboardgrafiek Ticket: op vervaldatum toont nu de juiste informatie. (931452)
•
Voorheen werd bij het aanmaken van een diagram met één lijn met bedreigingsgebeurtenissen
waarbij 'uur' als tijdseenheid werd gebruikt, een diagram gegenereerd zonder lijnen tussen de
datapunten. Als het diagram nu wordt gegeneerd, bevat dit ook de verbindingslijnen tussen de
datapunten. (848277)
•
Het gestapelde staafdiagram laat de legenda-knopinfo niet meer in omgekeerde volgorde zien.
(935716)
•
Bij het aanmaken van de query Booleaans cirkeldiagram terwijl Overige tonen is geselecteerd, leidt
het doorklikken naar andere categorieën in het queryresultaat nu tot het juiste resultaat. (928234)
•
Grafieklijnen voor lijndiagramquery’s zijn nu ononderbroken voor resultaatsets die geen gegevens
voor specifieke waarden binnen een bereik bevatten. (948285)
•
Y-aslabels voor staafdiagrammen bevatten nu twee decimalen om herhaalde waarden te vermijden.
(950003)
•
Query-aslabels bevatten geen breukwaarden meer. (950026)
3
•
Het aanmaken van een query Gegroepeerd staafdiagram levert niet langer een waarde nul op, en u
kunt het resultaat van de query zien. (917581)
•
De kolomkop Booleaans cirkeldiagram toont nu correct Totaal van hostweb-id of Nummer van
hostweb. (928167)
•
Het weergeven van de resultaten van tabelquery’s kostte meer tijd dan bij eerdere versies. Dit
probleem is opgelost door het bijwerken van de SQL-query die werd gebruikt voor het ophalen van
gepagineerde gegevens uit de database van SQL Server. (939766)
•
Het toevoegen of verwijderen van kolommen aan resp. uit een query in de wizard Query heeft nu
tot gevolg dat de lijst Sorteren op correct wordt bijgewerkt. (950000)
•
Ballondiagrammen laten gegevens uit de query Webhosts correct zien. (928207)
Dashboards
•
Voorheen werd de pagina Overzicht overschreven door een aangepast dashboard. Nu kan de
pagina Overzicht niet meer worden bewerkt, zodat de pagina niet overschreven kan worden.
(954906)
•
U kunt een standaarddashboard niet langer wijzigen. (921872)
Implementatie
•
Servertaken, zoals de taak agentimplementatie, komen correct te vervallen als de McAfee
ePO-server het clientsysteem niet kan bereiken. Zie voor meer informatie het McAfee
KnowledgeBase-artikel KB79875. (929939)
•
In deze versie worden NT Domain- of Active Directory-synchronisatietaken die een
niet-Windows-versie van de McAfee Agent voor implementatie specificeren, correct opgeslagen.
(933560)
Installatie
•
De agenthandler wordt nu correct geïnstalleerd op Microsoft Windows Server 2012 R2. (938494)
•
McAfee ePO-installatie wordt niet langer geblokkeerd op Microsoft Windows Server 2012 R2 en
Microsoft Windows 8.1. (939815)
•
Het installatieprogramma voor clusterknooppunten voegt nu alle benodigde Java-opties toe aan het
register. (963358)
•
Het padveld Installatie op de pagina Nieuwe systemen toont nu een geldig McAfee Agent-pad.
(967135)
•
Het installatieprogramma voor clusterknooppunten voegt nu alle benodigde Apache-opties toe aan
het register voor secundaire knooppunten. (966547)
LDAP
4
•
Voorheen was het zo dat, als u een geregistreerde server had met beleidstoewijzingsregels die
waren toegewezen aan kleinkinddomeingebruikers en u schakelde de optie McAfee ePO Verwijzing
opsporen in, de kleinkinddomeingebruikers niet werden getoond op de LDAP-server. Nu worden
kleinkinddomeingebruikers getoond wanneer Verwijzing opsporen wordt ingeschakeld voor de
geregistreerde server en beleidstoewijzingsregels worden toegewezen aan kleinkindgebruikers.
(926418)
•
Onleesbare logboekberichten worden niet langer getoond tijdens het uitvoeren van de
LDAPSync-servertaak. (915424)
•
De niet-querymethode ‘LdapConnection.getNode’ levert nu de juiste informatie op na het uitvoeren
van een LdapQuery die meer dan één pagina met resultaten genereert. (835476)
McAfee Agent
•
Voorheen konden aangepaste velden die waren bedoeld voor gebruik door de McAfee Agent, niet
worden bewerkt door de gebruiker. Deze bewerkingen door de gebruiker werden overschreven door
eigenschappen die door de McAfee Agent werden toegezonden tijdens veilige communicatie tussen
agent en server met alle eigenschappen. Nu kunnen deze velden worden weergegeven (maar niet
bewerkt) op de McAfee ePO-console. (931954)
•
McAfee ePO beheert nu McAfee Agent in de VDI-modus. (943620)
•
Voorheen creëerde FramePkg.exe een ander standaard McAfee Agent-installatiepad. Nu zijn de
paden hetzelfde, ongeacht of de McAfee Agent wordt geïmplementeerd vanaf McAfee ePO of lokaal
wordt geïnstalleerd. (943665)
•
De optie Client nu uitvoeren wordt correct geïdentificeerd als niet beschikbaar voor McAfee
Agent-versie 4.8.0 en niet-Windows-systemen. (967676)
Servertaken
•
De servertaak Active Directory Sync Computers wordt nu correct voltooid vanaf de McAfee
ePO-console. (936379)
•
In sommige situaties komt de wachtrij-engine voor servertaken in een ongeldige toestand,
waardoor de uitvoering van servertaken wordt belemmerd, zelfs terwijl handmatige servertaken
zoals verwacht worden uitgevoerd. Deze versie implementeert aanvullende foutbestendige
maatregelen om het herstellingsvermogen van de taakwachtrij-engine te verbeteren. (963754)
•
Het opschonen van het servertaaklogboek leidt niet langer tot een foutmelding wanneer het
opschonen wordt uitgevoerd terwijl een taak wordt afgerond. (947532)
•
Het bijwerken van de Softwareproduct-lijst met gebruikmaking van een servertaak leidt niet langer
tot de foutmelding ‘Http-verzoek kan niet worden verzonden. Fout=12175.’ (928324)
•
Tijdens het filteren van servertaken met behulp van het zoekfilter Snel zoeken leidde de telling van
het aantal items onderaan de pagina Servertaken tot onjuiste resultaten. De telling van het aantal
items voor gefilterde servertaken verloopt nu correct. (945283)
SQL Server
•
U kunt nu toegang krijgen tot de pagina core/config tijdens het verifiëren van de SQL Server.
(958122)
•
Deze versie van McAfee ePO maakt gebruik van een gefilterde unieke index in plaats van een
trigger, waardoor impassewaarschuwingen van SQL Server worden vermeden. (945381)
•
Voorheen vond een hoge schijfinvoer/-uitvoer (I/O) plaats bij het opschonen van het
controlelogboek, wat leidde tot problemen voor andere applicaties die communiceren met dezelfde
SQL Server die McAfee ePO gebruikt. Dit probleem is in deze versie opgelost. (956199)
Systeemstructuur
•
De mogelijk getroffen systemen die werden getoond bij het bewerken van een clienttaak, lieten de
waarde nul zien voor taken die waren toegewezen aan de groep Mijn organisatie. Nu bevat het veld
de correct waarde voor die groep. (947619)
•
U kunt de subgroep nu verwijderen uit de systeemboom zonder dat u hoeft te wachten of hoeft afen aan te melden bij McAfee ePO. (952589)
•
Systemen worden niet langer verwijderd uit en weer toegevoegd aan de systeemboom wanneer
een platte lijst wordt gebruikt als synchronisatie-optie voor Active Directory. (945330)
5
•
Voorheen bevatten de zoekdetails van de systeemboom in bepaalde velden Engelse tekst terwijl er
vertaalde tekenreeksen beschikbaar waren. Als er vertaalde tekenreeksen beschikbaar zijn, worden
deze nu correct in deze velden getoond. (926924)
•
De groepen van de systeemboom kunnen nu worden gesorteerd door gebruik te maken van de
instelling Groepen sorteren op. (933950)
•
Voorheen bevatten de sorteerregels voor de subgroep-IP-adressen veel conflicten en werd de
subgroep uitgesloten uit een volgende hercontrole van het IP-adres om te voorkomen dat de
prestaties van de McAfee ePO-server terugliepen. De conflictlimiet is nu verhoogd en de
logboekregistratie van dergelijke conflicten is verbeterd. (928326)
•
Er was beperkte toegang tot de pagina Systeemboom vanwege de JavaScript-fout: ‘Uncaught
TypeError: Cannot call method 'getAttribute' of null.’ De JavaScript-fout wordt niet langer getoond
en u heeft normaal toegang tot de Systeemboom-pagina. (945935)
•
De systeemboom was niet zichtbaar na een upgrade naar McAfee ePO 5.1.0. Na het installeren van
McAfee ePO 5.1.1 is de systeemboom weer zichtbaar. (929879)
•
In de systeemboom kunt u nu het selectievakje in het bericht ‘Dit dialoogvenster niet meer tonen’
aanvinken. (959067)
•
Het veld ‘Platform besturingssysteem’ toont niet langer standaard Server als het niet
correspondeert met de tekenreeks Werkstation, wat invloed had op de manier waarop systemen
worden weergegeven in de systeemboom of op tags gebaseerde beleidsregels. (692169)
•
Voorheen was het zo dat, als u probeerde een subgroep te verwijderen uit de systeemboom zonder
eerst het selectievakje Agent verwijderen uit alle systemen aan te vinken, u niet meer op OK kon klikken.
Nu is de knop actief en kunt u subgroepen naar behoefte verwijderen. (965434)
•
Nadat een systeem naar een andere groep in de systeemboom was verplaatst, werd de
sorteerstatus uitgeschakeld. Dit probleem is in deze versie opgelost. (968103)
•
Wanneer u de actie Agent activeren op de pagina Systeemstructuur selecteert, ontvangt u niet langer
het bericht ‘webpagina verlopen’. (959959, 974995)
Upgrades
•
Een query met het eigenschapsfilter Beheerde status migreerde niet tijdens het installeren van de
McAfee Application Control-extensie. Nu werkt de query correct na het installeren van de extensie.
(926507)
®
6
•
Na het installeren van een McAfee applicatie-extensie namen McAfee ePO 5.0.0-gebeurtenissen
meer tijd in beslag dan in eerdere versies van de software. De verwerkingssnelheid bij McAfee ePO
5.1.1 is vergelijkbaar met de verwerkingssnelheid van versies ouder dan 5.0.0. (923092)
•
Een probleem met het vergrendelen van bestanden leidde ertoe dat de McAfee Endpoint
Encryption voor pc-uitbreidingen niet correct van de computer konden worden verwijderd. Het
probleem met de bestandsvergrendeling is nu opgelost. (927920)
•
Na het upgraden naar McAfee ePO 5.1.0 was geen agent-server-communicatie mogelijk en werd de
foutmelding ’Kan agentbeleid niet genereren — server.xml wordt niet opgebouwd’ getoond. Deze
fout wordt niet langer getoond en de agent-server-communicatie verloopt normaal na de upgrade.
(938776)
•
Na het upgraden van McAfee ePO 4.x naar 5.1.1 kunnen details van bedreigingsgebeurtenissen nu
worden bekeken door niet-globale beheerders. (947968)
•
Bij het upgraden vanaf McAfee ePO 4.6.6 worden Endpoint Encryption en andere gedeelde lege
querygroepen nu automatisch verwijderd. (925143)
•
Bij het uitvoeren van de core.get-status mislukt de upgrade niet langer en wordt de foutmelding
‘Ciphertext is te groot in ontvangen TLS-record’ niet meer gegenereerd. (943592)
®
•
Apache genereert geen foutmelding meer en wordt normaal gestart na het installeren of upgraden
van McAfee ePO. (921453)
•
Als het migratiehulpprogramma wordt gebruikt om te migreren van McAfee ePO 4.6.x naar McAfee
ePO 5.x, mislukte de upgrade soms bij het verifiëren van de aanmeldingsgegevens voor McAfee
ePO en werd de foutmelding ‘Installatieprogramma kan met de verstrekte aanmeldingsgegevens
geen verbinding maken met de ePO-server’ gegenereerd. Dit was te wijten aan discrepanties in het
bestandspad tussen 32- en 64-bits systemen. De upgrade wordt nu normaal uitgevoerd en deze
fout doet zich niet meer voor. (924595)
Diversen
•
Inschakeling van de SuperAgent-opslagplaats ontbreekt niet langer in het pad Op manifest
gebaseerd beleid. (932867)
•
De optie Clientgebeurtenissen weergeven laat nu alleen de clientgebeurtenissen van dat specifieke
beheerde systeem zien. (922512)
•
McAfee ePO slaat nu alle informatie (IP-adres, FQDN, hostnaam) op die tijdens het importeerproces
uit de tekstbestanden wordt gehaald. (940196)
•
Het dialoogvenster Aanmeldingsgegevens NT-domein laat geen ongeldige tekens meer toe als u
een domein, gebruikersnaam of wachtwoord invoert. Er wordt nu een waarschuwing getoond als u
een ongeldig teken invoert. (952599)
•
Voorheen was de hoofdopslagplaats in bepaalde gevallen leeg. Dit probleem is opgelost en u kunt
nu de inhoud van de hoofdopslagplaats zien. (928064)
•
Noodherstel mislukte in McAfee ePO 5.0.1 en nieuwer omdat er een vast gecodeerde ‘5.0’ in het
pad naar de noodherstelbestanden bestond. Noodherstel wordt nu zonder haperingen uitgevoerd.
(939098)
•
Help wordt nu getoond voor de pagina Geplande taken bewerken. (916805)
•
Queryfilters geven nu systemen met blanco eigenschappen weer. (938992)
•
Het laden van de pagina Beleidscatalogus duurt niet meer 3 tot 5 minuten als beleidsregels
meerdere eigenaren hebben. (945716)
•
In deze versie is het delen van beleid met eerdere McAfee ePO opgelost. (943227)
•
De eerste aanmelding bij de McAfee ePO-console verloopt nu succesvol bij een account waarvoor
serverinstelling voor automatisch aanmaken wordt gebruikt. (938431)
•
Alle Help-pagina’s bevatten nu een overzicht van de velden, kolommen en knoppen voor de
interfacepagina. (899185)
•
Deze versie bevat beschrijvingen van eerder geconfigureerde clienttaken die worden geboden door
beheerde producten. (962361)
•
Het tabblad Systeemeigenschappen toont nu eenheden in de kolom Gebruikte schijfruimte.
(966239)
•
Deze versie vervangt alle OpenSSL- en Apache-bestanden die worden gebruikt door McAfee ePO en
die de Heartbleed-kwetsbaarheid vertoonden. Zie voor meer informatie het McAfee
beveiligingsbulletin SB10071. Klanten die menen dat ze nadelige gevolgen ondervinden van de
Heartbleed-kwetsbaarheid, wordt aangeraden om het wachtwoord voor de SQL-database te
wijzigen en nieuwe sleutels voor de agent-server-communicatie te implementeren. Details over
deze stappen en aanvullende herstelinstructies vindt u in het McAfee KnowledgeBase-artikel
KB81674.
7
•
De Oracle Java beveiligingsupdates die waren opgenomen in eerdere versies van McAfee ePO, zijn
verouderd. Deze versie bevat Oracle Java beveiligingsupdate 55 en is bijgewerkt op 15 april 2014.
Meerdere kwetsbare plekken in Java zijn nu verholpen. Zie voor meer informatie het McAfee
beveiligingsbulletin SB10072.
•
Nadat u een serversleutel had geëxporteerd met behulp van Internet Explorer 11, liet de
geïmporteerde sleutel niet de juiste sleutelnaam zien. De naam van de geïmporteerde sleutel is nu
identiek aan de naam van de oorspronkelijke sleutel. (968100)
•
De melding Controlelogboek voor een dubbele clienttaak is nu duidelijker: ‘Clienttaak "[naam
clienttaak]" is gedupliceerd naar "[naam clienttaak]_dup.’ (968005)
•
Bij het aanpassen van de eigenschappen van een onbeheerd bedrijfsmiddel op de pagina
Systeeminformatie wordt nu geen foutmelding meer gegenereerd. (886820)
•
McAfee ePO ondersteunt nu GUID-regeneratie met McAfee Enterprise Mobility Management
(McAfee EMM ). (956473)
®
™
•
Bij het invoeren van ongeldige tekens tijdens het bewerken van een clienttaak wordt nu een
foutmelding getoond. (968666)
•
U kunt nu de Active Directory bekijken als u de optie Domein gebruiken selecteert. (968095)
•
Voorheen was het zo dat, nadat meerdere processen werden gestart vanaf de pagina
Synchronisatie-instellingen, NT-domeingroepsdetails niet correct werden vastgehouden en de
opties Nu synchroniseren en Vergelijken en bijwerken niet langer beschikbaar waren. Nu worden
NT-domeingegevens correct vastgehouden en blijven deze opties beschikbaar. (968039)
•
Hoofdlettergevoelige wijzigingen in de beleidsinstellingen worden nu juist opgeslagen op de
database. (956467)
•
Deze versie behandelt CVE-2014-0224. Een aanvaller die gebruikmaakt van een zorgvuldig
vervaardigde handshake kan het gebruik van zwakke wachtwoorden forceren in OpenSSL SSL/
TLS-clients en -servers. Hier kan een man-in-the-middle (MITM)-aanvaller van profiteren door het
verkeer van de aangevallen client en server te ontsleutelen en wijzigen. Deze versie vervangt alle
OpenSSL-bestanden die worden gebruikt door McAfee ePO en die deze kwetsbaarheid vertoonden.
Zie voor meer informatie het McAfee beveiligingsbulletin SB10075. (973112)
Installatie-instructies
Bekijk voor het installeren of bijwerken van de ePolicy Orchestrator-software de McAfee ePolicy
Orchestrator-installatiehandleiding.
Raadpleeg alvorens verder te gaan met de upgradeprocedure het McAfee KnowledgeBase-artikel
KB76739 voor belangrijke te nemen stappen voorafgaand aan deze upgrade.
Bekende problemen
Zie dit McAfee KnowledgeBase-artikel voor een lijst met bekende problemen in deze productrelease:
KB80075.
8
Productdocumentatie zoeken
Nadat een product is uitgebracht, wordt informatie over het product ingevoerd in het online
kenniscentrum van McAfee.
Procedure
1
Ga naar de McAfee ServicePortal op http://support.mcafee.com en klik op Kenniscentrum.
2
Voer een productnaam in, selecteer een versie en klik vervolgens op Zoeken om een lijst met
documenten weer te geven.
Copyright © 2014 McAfee, Inc. Kopiëren zonder toestemming is verboden.
McAfee en het McAfee-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van McAfee, Inc. of haar dochterondernemingen in
de VS en andere landen. Andere namen en merken kunnen eigendom van anderen zijn.
Herunterladen