Futur I - Digitální učební materiály ke stažení

Werbung
Slide 1

Autor:

Mgr. Jakub Lukeš

Předmět/vzdělávací
oblast:

Německý jazyk

Tematická oblast:

Gramatika

Téma:

Budoucí čas

Ročník:

1. – 4.

Datum vytvoření:

Prosinec 2013

Název:

VY_32_INOVACE_16.2.08.NEJ

Anotace:

Digitální učební materiál je určen primárně pro žáky studijních
oborů technického zaměření. Umožňuje jim získat základní
poznatky o gramatických pravidlech německého jazyka.
Inovativním aspektem učebního materiálu je uzpůsobení
výkladu gramatického jevu schopnostem žáků střední odborné
školy. Studijní materiál je kombinací názorného výkladu a
interaktivních cvičení. Použité jazykové prostředky odpovídají
úrovni B1 dle SERRJ.

Metodický pokyn:

Prezentaci lze využít pro výklad v hodině, jako podporu
výkladu nebo k opakování ke společné části maturitní zkoušky.
Při použití v hodině je vhodné tento materiál prezentovat
prostřednictvím interaktivní tabule.


Slide 2

Futur I
• Futur I
• Gebrauch vom Futur I
• Übungen


Slide 3

Futur I
• Das Futur I bildet man durch folgende
Konstruktion.
werden
Ich

werde

+

infinitiv

einen guten Job

haben.


Slide 4

Gebrauch vom Futur I
Futur I dient im Deutschen um folgendes
auszudrücken:
• eine Prognose machen (Es zieht sich immer mehr zu.
Es wird heute noch regnen.)
• über Pläne sprechen (Holger wird im Sommer in die
USA fliegen.)
• ein Versprechen abgeben (Mama, ich werde jetzt
immer lieb sein. Das verspreche ich dir.)


Slide 5

Gebrauch vom Futur I
Futur I dient im Deutschen um folgendes
auszudrücken:
• eine Vermutung in der Gegenwart äußern (Ute sieht
so glücklich und zufrieden aus. Sie wird wohl frisch
verliebt sein.)
• eine Aufforderung machen = Alternative zum
Imperativ! (Du wirst mir sofort das Geld zurückgeben.)


Slide 6

Übungen
Ergänzen Sie die passende Form vom Verb
„werden“.
ich _________
du _________
er _________
wir_________
ihr _________
Sie_________

werde
wirst
wird
werden
werdet
werden

Lösung


Slide 7

Übungen
Schreiben Sie den Satz. Benutzen Sie
dabei Futur I.
Ich / noch 2 Jahre / arbeiten / in Österreich.

___________________________________

Ich werde in Österreich noch 2 Jahre
arbeiten.
Lösung


Slide 8

Übungen
Schreiben Sie den Satz. Benutzen Sie
dabei Futur I.
ihr / jetzt / schlafen / endlich?

___________________________________

Werdet ihr jetzt endlich schlafen?
Lösung


Slide 9

Übungen
Schreiben Sie den Satz. Benutzen Sie
dabei Futur I.
Holger / das / nicht / verstehen / sicher

___________________________________

Holger wird das sicher nicht verstehen.
Lösung


Slide 10

Übungen
Schreiben Sie den Satz. Benutzen Sie
dabei Futur I.
Wir / ein neues Auto / kaufen

___________________________________

Wir werden ein neues Auto kaufen.
Lösung


Slide 11

Použité zdroje:


Helbig, Gerhard. Deutsche Grammatik : ein Handbuch für
Ausländerunterricht. Berlin : Langenscheidt, 2002. ISBN 3-468-49493-9.Dusilová, Doris. Sprechen Sie Deutsch? : učebnice němčiny pro střední a
jazykové školy. 4. Praha : Polyglot, 1999. ISBN 80-86195-06-6.


Herunterladen