tłumaczenie - Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę

Werbung
Doroczna konferencja Niemieckiego Stowarzyszenia Boreliozy 2011
Lyme-borreliosis and coinfectons (Borelioza Lyme i jej koinfekcje)
z naciskiem na neurologiczne oraz psychiczne objawy
Informacje ogólne :
Program:
Piątek, 8 kwietnia 2011
9:00 Rejestracja
9:55 Przemowa otwierająca Dr Kurt E. Müller, Prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Boreliozy.
Seminarium 1. Koinfekcje i ich objawy (po niemiecku)
10:00 Infektiologische Differentialdiagnose der chronischen Lyme-Borreliose und sogenannte Coinfektionen
Walter Berghoff, FA für Innere Medizin, Rheinbach
10:50 Coffee break
11:20 Labordiagnostik von Begleit- und Koinfektionen bei Borreliose Rüdiger von Baehr, Institut für
Medizinische Diagnostik, Berlin
12:10 Związek chorych na przewlekłą Boreliozę Lyme i inne choroby zapalne z objawami depresyjnymi (po
niemiecku) Kurt E. Müller, FA für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Kempten
13:00 Obiad Seminarium 2. O diagnostyce laboratoryjnej Boreliozy (po niemiecku)
14:30 Die Bedeutung der PCR für die Diagnostik der Borrelieninfektion Oliver Nolte, Medizinisches Labor,
Dr. Brunner, Konstanz
15:25 Zielwertfindung und Standards in der Borrelienserologie Uta Everth, Ärztin, Holzgerlingen
15:50 Przerwa. Mowy dodatkowe (po niemiecku)
16:20 Eigenbluttherapie bei chronischer Borreliose, Kurt E. Müller
16:45 Untersuchungen zur Wirksamkeit von Traditioneller Chinesischer Medizin (TCM) bei chronischer
Borreliose, Lothar Kiehl
17:10 Biologische Immuntherapie bei Patienten mit chronischer Borreliose Chancen und Grenzen Nicole
Gerling
17:35 Naturheilkundliche Therapie der Spätborreliose, Oliver Ploss
18:00 Adjuvante Therapie der Borreliose aus dem Gebiet der Glykobiologie, Hans van Montfort
18:30 Doroczna walna konwencja członkowska
Sobota, 9 kwietnia 2011
Ceremonia rozdania nagród
8:45 Otwarcie i ceremonia rozdania nagród za badania DBG
9:00 Poryny choroby z Lyme i Krętków Gorączki Nawrotowej - ogląd, Dr Marcus Thein
9:30 P13, atypiczna poryna Borrelii burgdorferi, Dr Iván Bárcena-Uribarri Sympozjum "Neurologic and
psychic manifestations" (Objawy neurologiczne i psychiczne)
10:00 Erkrankungen des peripheren Nervensystems bei Lyme-Borreliose Carl D. Reimers, Klinik für
Neurologie, Zentralklinik Bad Berka
10:50 Przerwa
11:20 Diagnostik infektiöser oder inflammatorischer Psychosyndrome Karl Bechter, Klinik für Psychiatrie
und Psychotherapie II, Universität Ulm
12:10 Infektion und psychische Störungen am Beispiel von Tic-Erkrankungen, Norbert Müller,
Psychiatrische Klinik der LMU München
13:00 Obiad
15:00 Psychoimmunologia chorób odkleszczowych, ich związki z objawami neuropsychiatrycznymi, Robert
Bransfield, ceryfikowany przez radę psychiatrii i neurologii
15:50 Przerwa
16:20 Czym jest przewlekła choroba z Lyme? Brian Fallon, Centrum badań nad Chorobą z Lyme i chorób
odkleszczowych, Columbia University (Uniwersytet Kolumbia)
Laboratoryjne aspekty schorzeń neuropsychiatrycznych przy chorobie z Lyme i koinfekcjach, Armin
Schwarzbach
Niedziela, 10 kwietnia 2011
Minisympozjum "kliniczne i patologiczne cechy oraz patomechanizmy wchodzące w neuroboreliozę Lyme:
Teraźniejszość i przyszłość" (zorganizowane i pod przewodnictwem Judith Miklossy i Sam'a Donty)
9:00 Problemy w diagnostyce i leczeniu przewlekłej choroby z Lyme, Sam Donta, Medycyna
biomolekularna i choroby zakaźne w Boston Uniwersity (Uniwersytet Bostoński)
9:50 Chroniczna lub późna neuroborelioza Lyme: potwierdzenie patologiczne i podobieństwa do
trzeciorzędowej kiły układu nerwowego, Judith Miklossy, Fundacja zapobiegania chorobie Alzheimera w
Szwajcarii oraz Centrum badań nad chorobą Alzheimera, Szwajcaria
10:40 Przerwa
11:10 Jak Borrelia z Lyme powoduje chorobę? W poszukiwaniu determinant wirulencji, Steven J. Norris,
Laboratorium medycyny patologicznej, University of Texas, Houston
12:00 Kanadyjskie spojrzenie na Boreliozę Lyme, Janet Sperling, Departament nauk biologicznych,
University of Alberta
12:50 Uwagi zamykające, Kurt E Müller
Organizatorzy: Rüdiger von Baehr, IMD Berlin Kurt E. Müller, Waltenhofen Hartmut Prautzsch, Karlsruhe
Institut of Technology (KIT)
Komitet programowy: Walter Berghoff, Klaus Eisendle, Ernst Fink, J. Peter Guggenbichler, Judith Miklossy,
Uwe Neubert, Oliver Nolte, Jochen Süss
Herunterladen